Upravit stránku

„Při analýze kvality poskytovaných služeb v našem zařízení jsme došli k závěru, že chceme dále zvyšovat odbornost poskytovaných služeb pro klienty s demencí a zároveň se chceme více otevřít široké veřejnosti. Naplnění obou těchto cílů jsme nalezli v získání certifikace „Vážka“ a současně v otevření nového kontaktního místa České Alzheimerovské společnosti přímo v našem domově“

Lukáš Holeček, vedoucí Domova pro seniory U Kostelíčka Pardubice

V rámci projektu Dny paměti zaměřeného na včasnou diagnostiku Alzheimerovy choroby jsme v našem Kontaktním místě provedli od zahájení činnosti testování paměti ccca 34 zájemcům. Vyšetření paměti probíhá na základě telefonické, či osobní objednávky. Pracovnice Kontaktního místa jsou schopny na základě potřeby zajistit odborné vyšetření u geriatrického lékaře, který případně zahájí vhodnou léčbu. Kromě testování paměti pracovníci průběžně poskytují poradenskou činnost seniorům, či jejich rodinným pečujícím a poskytujeme informační materiály České alzheimerovské společnosti.