Upravit stránku
Oddělení D1, D3, D4, D7, D8

POSLÁNÍ

 

Posláním naší pobytové služby Domova se zvláštním režimem je být přátelským zařízením pro uživatele služeb a jejich blízké. Nabízíme optimální poměr mezi sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péčí při kladení důrazu na bezpečné a důstojné prostředí. Ve všech situacích se chováme k uživatelům s respektem a úctou a snažíme se o jejich aktivizaci. Uživatele v produktivním věku motivujeme k aktivnímu přístupu, který předchází prohlubování jejich nepříznivé sociální situace a směřuje k jejich sociálnímu začlenění.

 

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

Na odděleních D1, D3, D7 a D8 služby Domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům od 50 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění (Alzheimerova a jiné typy demencí) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.

 

Na oddělení D4 služby Domova se zvláštním režimem poskytujeme pobytové služby uživatelům od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění jako je schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy s bludy, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji.

 

CÍLE 

 1. Usilujeme o to, být moderním sociálním zařízením s vyšší podporou odborné ošetřovatelské péče.
 • udržet odborný personál na stávající úrovni
 • zapojovat se do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí projektů zvyšujících kvalitu
 • docílit efektivního využívání finančních prostředků pro poskytování kvalitní péče
 • při podpoře uživatelů oddělení D4 spolupracovat s organizacemi, které nám pomohou při aktivním posilování kompetencí a při sociálním začleňování těchto uživatelů zpět do přirozeného sociálního prostředí.

 

 1. Mít spokojené uživatele
 • uživatelé služeb budou rádi, že jim službu poskytujeme právě my
 • uspokojit náročné požadavky uživatelů na kvalitu služeb
 • poskytovat optimální podporu při vedení uživatelů k soběstačnosti
 • zdůraznit vyšší standard chování zaměstnanců a partnerský vztah k uživateli
 • umožnit uživatelům trávit smysluplně volný čas, udržovat si své schopnosti a dovednosti
 • snažit se o předcházení sociální izolaci uživatelů
 • zachovávat přirozenou vztahovou síť uživatele - kontakty s rodinou, známými a blízkým okolím
 • uživatelům oddělení D4 při zachování jejich soběstačnosti nabízet podporu při hledání zaměstnaní, nebo komunitního a chráněného bydlení
 • uživatele oddělení D4 podporovat v rozvoji jejich samostatnosti a v nácviku rozvoje dovedností týkajících se každodenních činností
 • U uživatelů pracovat na zlepšení, zachování nebo zvýšení vlastní soběstačnosti podle individuální situace uživatele

 

 1. Podpora zaměstnanců a zlepšení „kultury“  v organizaci
 • v organizaci vyzdvihujeme vstřícné a přímé vztahy mezi zaměstnanci
 • oceňujeme loajalitu zaměstnanců v naplňování společných cílů
 • budoucnost organizace vidíme v osobním rozvoji zaměstnanců a zlepšení efektivity služeb
 • organizujeme pro zaměstnance školení a semináře zaměřené přímo na specifické potřeby naší cílové skupiny uživatelů

 

ZÁSADY

 • svou práci vykonáváme vždy tak, aby bylo jasné, že jsme tady pro klienty
 • u uživatelů se zaměřujeme na zvýšenou nabídku aktivizačních činností
 • vždy zachováváme důstojnost uživatelů a zájemců o službu
 • podporu a péči poskytuje vždy odborný a vyškolený personál
 • nabízíme příznivé sociální klima jak pro uživatele, tak pro zaměstnance
 • dodržování práv a svobod uživatelů je pilířem v naší práci
 • u uživatelů oddělení D4 jsme zaměřeni na takové činnosti, které více podporují jejich samostatnost a sociální začleňování
 • umožňujeme uživatelům, aby si v maximální možné míře o svých záležitostech rozhodovali sami.

 

POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEPOSKYTUJEME

 • pokud zájemce nesouhlasí s poskytováním služby, kterou nabízíme
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • zájemce patří mezi osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
 • pokud se osoba opakovaně stává nebezpečná sama sobě a ostatním uživatelům a hrubě by svým jednáním porušovala práva ostatních
 • osobám, které ohrožují, případně mohou ohrozit sebe a okolí pro akutní a chronickou závislost na návykových látkách
 • osobám, vyžadujícím intenzivní rehabilitační péči nad možnosti našeho zařízení

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti