Upravit stránku
Oddělení D2, D5, D6

POSLÁNÍ

 

Posláním naší pobytové služby Domova pro seniory je být přátelským zařízením pro uživatele služeb a jejich blízké. Nabízíme optimální poměr mezi sociální, zdravotní a ošetřovatelskou péčí při kladení důrazu na bezpečné a příjemné prostředí. To vše při podpoře uživatelů v soběstačnosti s ohledem na individuální potřeby jednotlivce. Ve všech situacích se chováme k uživatelům s respektem a úctou.

 

CÍLOVÁ SKUPINA - OKRUH OSOB, KTERÝM JE SLUŽBA URČENA

 

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou schopny se o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití podpory rodinných příslušníků a pečovatelské služby. Služba je poskytována zájemcům přednostně s trvalým pobytem v okrese Pardubice. 

 

CÍLE 

 1. Usilujeme o to, být moderním sociálním zařízením s vyšší podporou odborné ošetřovatelské péče.
 • udržet odborný personál na stávající úrovni
 • zapojovat se do nových přístupů péče o uživatele služeb a být součástí

  projektů zvyšujících kvalitu

 • docílit efektivního využívání finančních prostředků pro poskytování kvalitní

  péče

 1. Mít spokojené uživatele
 • uživatelé služeb budou rádi, že jim službu poskytujeme právě my
 • uspokojit náročné požadavky uživatelů na kvalitu služeb
 • poskytnout optimální podporu při vedení uživatelů k soběstačnosti
 • zdůraznit vyšší standard chování zaměstnanců a partnerský vztah k uživateli
 • umožnit uživatelům trávit smysluplně volný čas, udržovat si své schopnosti a

  dovednosti

 • snažit se o předcházení sociální izolaci uživatelů a tím přispívat k celkovému

  dobrému stavu

 • zachovávat přirozenou vztahovou síť uživatele - kontakty s rodinou, známými

  a blízkým okolím

 1. Podpora zaměstnanců a zlepšení „kultury“ v organizaci
 • v organizaci vyzdvihujeme vstřícné a přímé vztahy mezi zaměstnanci
 • oceňujeme loajalitu zaměstnanců v naplňování společných cílů
 • budoucnost organizace vidíme v osobním rozvoji zaměstnanců a zlepšení 
 • efektivity služeb
 • organizujeme pro zaměstnance školení a semináře zaměřené přímo

  na specifické potřeby naší cílové skupiny uživatelů

                                                                                                               ZÁSADY

 

 • svou práci vykonáváme vždy tak, aby bylo jasné, že jsme tady pro klienty
 • vždy zachováváme důstojnost uživatelů a zájemců o službu
 • podporu a péči poskytuje vždy odborný a vyškolený personál
 • nabízíme příznivé sociální klima jak pro uživatele, tak pro zaměstnance
 • dodržování práv a svobod uživatelů je pilířem v naší práci
 • umožňujeme uživatelům, aby si v maximální možné míře o svých záležitostech rozhodovali sami

 

POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NEPOSKYTUJEME

 

 • pokud zájemce nesouhlasí s poskytováním služby, kterou nabízíme
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • zájemce patří mezi osoby, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodů akutní infekční nemoci
 • osobám, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití a to zejména osobám
 • s konfliktním jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití
 • osobám, které mohou ohrozit, případně ohrožují sebe a okolí pro akutní a                         

  chronickou závislost na návykových látkách

 • osobám, vyžadujícím intenzivní rehabilitační péči nad možnosti našeho zařízení

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti