Upravit stránku
Oddělení D1, D3, D4, D7, D8

Mezi základní činnosti služby Domov se zvláštním režimem vyplývající z rozsahu poskytovaných služeb patří:

 

 • Ubytování – Ve službě Domov se zvláštním režimem je k dispozici celkem 191 lůžek na 88 pokojích. Provoz zařízení je nepřetržitý 24 hod. denně.

 

 • Stravování - Celodenní stravu zajišťuje vlastní stravovací provoz. Strava je uživatelům podávána 4x denně, pro uživatele s diabetem 6x denně. Snídaně, přesnídávka, oběd, svačina, večeře, pro uživatele s diabetem druhá večeře. Kromě standardní stravy je jídelníček připravován s ohledem na potřeby uživatele a jeho zdravotní dispozice prostřednictvím různých diet - racionální dieta, žlučníková šetřící dieta, diabetická dieta, diabetická dieta šetřící, dieta s nízkým obsahem bílkovin, dieta s nízkým obsahem bílkovin diabetická a redukční dieta. Strava je dále rozšířena o nové druhy diet, kdy je jídlo zkombinováno se sippingem, to vše pod dohledem nutričního terapeuta. Ze stravovacího zařízení odebírají stravu všechna zařízení SsmP. 

 

 • Pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Uživatelé služeb mají k dispozici koupelnu převážně jako součást pokoje, popřípadě na patře v blízkosti pokojů. Dále je k dispozici 8 velkých koupelen, se zvedací technikou.

Pomoc při osobní hygieně zajišťují především pracovníci v sociálních službách v přímé péči a jde především o dopomoc nebo podporu při osobní hygieně, zajištění celkové hygieny druhou osobou, zajištění soukromí při hygieně, péče o vlasy a nehty, nácvik a upevňování hygienických návyků, dopomoc při použití WC, péče o inkontinenci a zajištění pomůcek pro inkontinenci, podpora nebo pomoc při oblékání, zajištění čistoty prádla a spolupráce s prádelnou.

 

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu zajišťují na jednotlivých odděleních pracovníci v sociálních službách v přímé péči, a to na základě individuálních plánů uživatelů a na základě jejich přání a potřeb. Jde především o oblékání a svlékání, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při uložení na lůžko, vstávání z lůžka, při přesunu na vozík, při nácviku chůze jak na oddělení, tak i v areálu zařízení.

 

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Kontakt se společenským prostředím zajišťují pracovníci v sociálních službách dle přání uživatele na základě osobního rozhovoru s uživatelem a dle individuálního plánu, který je pravidelně upřesňován a doplňován dle požadavků a přání uživatele. V rámci domova mají uživatelé možnost využití volného přístupu k internetu. V některých částech budovy je rozšířen přístup k internetu na oddělení. Je zajištěn odběr denního tisku pro uživatele např. Pardubický deník a Praktická žena.

 

 • Sociálně terapeutické činnosti

Činnosti, které vykonávají sociální pracovnice a pracovníci v sociálních službách a jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností uživatelů. Zaměstnanci v rámci této činnosti vedou zejména rozhovory s uživateli, zjišťují jejich potřeby, přání, kompetence, schopnosti, dovednosti a snaží se mobilizovat vnitřní zdroje uživatele tak, aby míra podpory byla adekvátní a odpovídala skutečným potřebám uživatele.

 

 • Aktivizační činnosti

Aktivizační činnosti jsou jednou z důležitých činností, které se prolínají celou sociální službou od nácviku sebepéče, přes nácvik zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až po smysluplné trávení volného času. Aktivizačním činnostem se věnují pracovníci na všech úrovních poskytované péče. Součástí aktivizační činnosti je i práce v ergoterapeutické dílně, kde uživatelé dle svých schopností a zájmů vyrábějí výrobky, které jsou předmětem prodeje na výstavách uskutečněných v zařízení.

 

 

 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Tuto pomoc na přání uživatelů zajišťují sociální pracovnice. Týká se jednání s různými institucemi, soudy, příbuznými, ale týkají se také osobního jednání s klienty před nástupem do zařízení apod.

 

 • Poskytnutí základního sociálního poradenství

Základní sociální poradenství zajišťují sociální pracovnice s odborným vzděláním, zejména podávají informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby, informace o návazných a alternativních sociálních službách a jiných formách pomoci, informace o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení. Do zařízení také docházejí dobrovolníci na základě smlouvy o spolupráci s občanským sdružením Dobrovolnické centrum Pardubice.

 

 • Zdravotní péče je zajištěna smluvním praktickým lékařem, u kterého se může uživatel registrovat nebo praktickým lékařem, u kterého byl uživatel již registrován. Dále jsou zajištěny pravidelné návštěvy odborných lékařů např. psychiatrie, oční atd. 

 

 • Zajištění ošetřovatelské péče

Uživatelé mohou využívat celodenní ošetřovatelskou péči na základě ordinace lékaře prostřednictvím zaměstnanců zařízení, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání. Tato odborná péče je zajištěna všeobecnými sestrami na jednotlivých odděleních a tato péče je poskytována 24 hodin denně. 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti