Upravit stránku

Naše služba se zapojila do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“.

Projekt je spolufinacován Evropskou unií a podporován Pardubickým krajem. Koordinátorem celého projektu je Institut sociální práce, z.s.

 

Projekt je zaměřen zejména na podporu a zkvalitnění práce s osobami se specifickými druhy postižení nebo onemocnění (osoby s demencí, těžším smyslovým postižením, psychiatrickým onemocněním apod.)

Probíhat bude do září 2018 a během této doby se budou jak vedoucí zaměstnanci, tak pracovníci v sociálních službách vzdělávat a školit, aby mohli provádět pečovatelskou službu u široké skupiny lidí v jejich přirozeném prostředí – v domácnostech uživatelů.  Aby umožnili seniorům, osobám se zdravotním postižením a dalším cílovým skupinám žít svůj život ve svém domácím prostředí co nejdéle.

22.11. 2016 proběhl úvodní seminář projektu a 1.2. 2017 bude probíhat již konzultace přímo v našem zařízení pečovatelské služby.

Pilotní projekt ŽIVOT 90 je komplexní sociální služba, která pomáhá předcházet krizovým situacím seniorů, kteří žijí sami. Služba zajišťuje stálý kontakt s klienty a s jejich okolím, nonstop dispečink, návaznost na další sociální služby, péči o technická zařízení (hlášení stavu baterie, záložní zdroj). Uživatelská zařízení mají oboustrannou hlasovou komunikaci, s klientem je tedy v kritické situaci možné komunikovat kdekoliv v jeho bytě bez ohledu na to, zda má u sebe tísňové tlačítko.

Cena za službu:  Klient dostane do pronájmu kompletní zařízení, které po ukončení služby vrátí. Cenu za pronájem hradí město Pardubice. Měsíční úhrada za službu je 400Kč (spoluúčast je 200Kč, město Pardubice doplatí také200Kč)

Kontakt: tel: 222 333 546 , zajemciosluzby@zivot90.cz

Služba „Anděl na drátě“ je určena všem, kteří potřebují mít pomoc stále na blízku. Pomáhá řešit krizové situace ohrožení zdraví i života a tím poskytuje bezpečí a jistotu pro klienta i jeho rodinu.  Prodlužuje  samostatnost a plnohodnotný život seniorů, kteří se tak nemusí omezovat ve svých oblíbených aktivitách kvůli obavám z nečekaných problémů

Součástí služeb je také linka důvěry a bezpečí pro seniory (pomoc při osamělosti) a pomoc před nekalými praktikami dodavatelů produktů a služeb.

Bližší informace o službách asistenční a tísňové péče na jdete na www.andelnadrate.cz