Upravit stránku

"Příběhy ze života uživatelů i jejich rodin"

Naše služba se zapojila do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“.

Projekt je spolufinacován Evropskou unií a podporován Pardubickým krajem. Koordinátorem celého projektu je Institut sociální práce, z.s.

 

Projekt je zaměřen zejména na podporu a zkvalitnění práce s osobami se specifickými druhy postižení nebo onemocnění (osoby s demencí, těžším smyslovým postižením, psychiatrickým onemocněním apod.)

Probíhat bude do září 2018 a během této doby se budou jak vedoucí zaměstnanci, tak pracovníci v sociálních službách vzdělávat a školit, aby mohli provádět pečovatelskou službu u široké skupiny lidí v jejich přirozeném prostředí – v domácnostech uživatelů.  Aby umožnili seniorům, osobám se zdravotním postižením a dalším cílovým skupinám žít svůj život ve svém domácím prostředí co nejdéle.

22.11. 2016 proběhl úvodní seminář projektu a 1.2. 2017 bude probíhat již konzultace přímo v našem zařízení pečovatelské služby.

V rámci projektu „PS – příležitost pro život doma“ se  naši pracovníci v sociálních službách vzdělávají ve  specifických seminářích, které jsou pořádány v Praze ve vzdělávacích střediscích a ve fakultní nemocnici v Motole. Obsahem těchto seminářů je např. kvalitní péče o imobilního klienta, specifika péče o osoby s demencí nebo péče o osoby s neurologickými onemocněními (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda) a po úrazech.

Dostává se jim základních informací, jak o uživatele, kteří jsou omezeni výše uvedenými postiženími, kvalitně pečovat v domácím prostředí, jak jim pomáhat a jak je podporovat, aby nemuseli být umístění do celodenní péče, aby mohli zůstat ve svých domácnostech co nejdelší možnou dobu.

V současné době, tedy od března do června, probíhá odborná stáž pro všechny pracovníky v sociálních službách v Domově u fontány Přelouč. Tam budou pomáhat naši pracovníci  v přímé obslužné péči o klienty tohoto domova. Získají další dobré zkušenosti pro svoji práci v terénu, tedy pro práci v domácnostech našich uživatelů pečovatelské služby.