Upravit stránku

Naše služba se zapojila do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život doma“.

Projekt je spolufinacován Evropskou unií a podporován Pardubickým krajem. Koordinátorem celého projektu je Institut sociální práce, z.s.

Projekt je zaměřen zejména na podporu a zkvalitnění práce s osobami se specifickými druhy postižení nebo onemocnění (osoby s demencí, těžším smyslovým postižením, psychiatrickým onemocněním apod.)

V rámci projektu „PS – příležitost pro život doma“ se  naši pracovníci v sociálních službách vzdělávají ve  specifických seminářích, které jsou pořádány v Praze ve vzdělávacích střediscích a ve fakultní nemocnici v Motole. Obsahem těchto seminářů je např. kvalitní péče o imobilního klienta, specifika péče o osoby s demencí nebo péče o osoby s neurologickými onemocněními (Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda) a po úrazech.

Dostává se jim základních informací, jak o uživatele, kteří jsou omezeni výše uvedenými postiženími, kvalitně pečovat v domácím prostředí, jak jim pomáhat a jak je podporovat, aby nemuseli být umístění do celodenní péče, aby mohli zůstat ve svých domácnostech co nejdelší možnou dobu.

 

Pokračování v rámci projektu "PS - příležitost pro život doma" - nyní "ŽÍT DOMA"

Začátkem května 2019 se v Praze konala zahajovací konference nového projektu Institutu sociální práce „ŽÍT DOMA“, do kterého se Pečovatelská služba Pardubice opět zapojila, aby mohla pokračovat v započaté transformaci, aby se nadále zvyšovaly odborné znalosti a dovednosti pracovníků, což povede k dalšímu zkvalitnění poskytování pečovatelské služby.

V rámci projektu proběhne 12.9. 2019 kurz pro pracovníky v sociálních službách  Manipulace s klientem jako prevence proti bolesti zad.

13.9. 2019 setkání k sebehodnocení – nastavení pečovatelské služby směrem k vizi „ŽÍT DOMA“. Toho se zúčastní vedoucí koordinátor a sociální pracovník.

 

 

"Příběhy ze života uživatelů i jejich rodin"