Upravit stránku

Poskytované základní činnosti

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- pomoc a podpora při podávání jídla a pití
- pomoc při oblékání a svlékání
- pomoc při prostorové orientaci a pohybu
- pomoc při přesunu na lůžko

2. pomoc při osobní hygieně
- pomoc při úkonech osobní hygieny
- pomoc při základní péči o vlasy a nehty
- pomoc při použití WC

3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
- zajištění stravy, zásadám racio. výživy
- dovoz nebo donáška jídla
- pomoc při přípravě jídla a pití
- příprava a podání jídla a pití

 

 

 


4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
- bězný úklid a údržba domácnosti
- údržba domácích spotřebičů
- pomoc při zajištění velkého úklidu
- běžné nákupy a pochůzky
- velký nákup
- praní a žehlení ložního prádla
- praní a žehlení osobního prádla

5. zprostředkování kontaktu se společ. prostředím
- doprovázení dětí do škol, k lékaři a zpět
- doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby
a doprovod zpět

Poskytované fakultativní činnosti

- doprava vozidly PS do ambulantního zařízení (SOH)
- dohled na požitím léků

- půjčovné za menumobil

- jídelníček na týden

 


 

 

 

.