Upravit stránku

Děkuji všem, kteří se rozhodli Sociálním službám města Pardubic  pomoci a podpořit nás ve snaze zlepšit podmínky poskytování sociálních služeb. Vážíme si jakéhokoliv daru ve finananční i materiální podobě. Veškeré dary mohou být poskytnuty v souladu s našimi předpisy pouze na základě uzavřené písemné smlouvy. Z etických důvodů nelze přijmout dar od žadatele o poskytnutí sociální služby.  

Pro usnadnění najdete v této sekci vzory darovacích smluv pro konkrétní případy pomoci, které můžete v případě, že se rozhodnete nám pomoci, využít. Bližší informace, případně další vzory smluv pro fyzické osoby podnikatele, či právnické osoby Vám rádi k využití poskytnou vedoucí jednotlivých zařízení, případně sekretariát ředitele organizace.
 

Zde si dovolujeme uveřejnit jména osob či institucí, které nám v uplynulých letech věnovali sponzorský dar. Vaší pomoci si opravdu velmi vážíme. Na těchto stránkách Vás budeme informovat o tom, jak bylo s Vaší pomocí naloženo.

 

Petr Krejčí

ředitel