Upravit stránku

Informace o zpracování osobních údajů

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude naše organizace Sociální služby města Pardubic, se sídlem Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice, IČ: 750 90 970, tel.: 466 614 229,  e-mail: info@ssmpce.cz, zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného zaměstnance a uzavření pracovní smlouvy. Mezi tyto zpracovávané údaje patří jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, vzdělání, dosavadní pracovní zkušenosti, bezúhonnost a další uvedené znalosti a dovednosti. V případě určitých pracovních pozic dále očkování proti virové hepatitidě B, vlastnictví zdravotního průkazu a řidičského průkazu – aktivní řidič.

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu výběrového řízení, v případě uzavření pracovněprávního vztahu po celou dobu jeho trvání.  Při zpracování Vašich osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické či fyzické osobě. V souladu s příslušnými právními předpisy Vás dále informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům u naší organizace, dále máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte také právo vznést u naší organizace námitku ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Státním dozorovým úřadem pro oblast osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), na který se můžete obrátit se stížností.