Upravit stránku

Poslání pečovatelské služby

Posláním je poskytovat pomoc a podporu občanům Pardubic a spádových obcí, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci a nebyli by schopni bez pomoci žít ve svém domácím prostředí. Pomáhat jim zvládat pobyt ve svých
domácnostech, zajišťovat nutné domácí práce a důležité životní potřeby, které jim nemohou zajistit ani rodinní
příslušníci.

Pečovatelskou službu poskytujeme jako službu terénní - v domácnostech uživatelů a v domech s pečovatelskou
službou nebo službu ambulantní - ve střediscích osobní hygieny.