Upravit stránku

Poslání pečovatelské služby

Posláním je poskytovat pomoc a podporu občanům Pardubic a spádových obcí, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci a nebyli by schopni bez pomoci žít ve svém domácím prostředí. Pomáhat jim zvládat pobyt ve svých
domácnostech, zajišťovat nutné domácí práce a důležité životní potřeby, které jim nemohou zajistit ani rodinní
příslušníci.

Místem poskytování služby je zejména město Pardubice a obce: Barchov (Hladíkov), Časy, Čeperka, Čepí, Dříteč, Dubany, Hrobice, Choteč, Jezbořice, Kunětice, Mikulovice (Blato), Němčice, Ostřešany, Ráby, Sezemice (Veská, Počáply, Velké Koloděje, Kladina, Dražkov, Lukovna), Spojil, Srch (Hrádek, Pohránov), Srnojedy, Staré Hradiště (Brozany, Hradiště na Písku), Staré Jesenčany, Starý Máteřov, Stéblová, Třebosice, Úhřetická Lhota.

Pečovatelskou službu poskytujeme jako službu terénní - v domácnostech uživatelů a v domech s pečovatelskou
službou nebo službu ambulantní - ve střediscích osobní hygieny.

Pečovatelská služba je určená osobě, která se nachází v nepříznivé sociální situaci, tzn. k jejímuž řešení je potřebná

pomoc jiné fyzické osoby a tato pomoc není dostupná z přirozených zdrojů osoby ani běžně dostupných veřejných služeb.

Pečovatelská služba může být poskytnuta i na přechodnou dobu (v době dovolené či nemoci pečujícího, po dobu rekonvalescence po úrazu, před umístěním uživatele do domova pro seniory apod.)

 

Služba je poskytována osobám bez omezení věku.

Pečovatelská služba může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pokud:

  • - neposkytuje sociální službu, kterou žadatel žádá
  • - kapacita organizace je naplněna (seznam čekatelů)
  • - zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stav žadatele vyžaduje ústavní péči ve zdravotnickém zařízení, žadatel trpí infekční chorobou, závažnou psychickou poruchou)
  •  
  • - osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděla v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy