Upravit stránku

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

c) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

d) pomoc a podpora při podávání jídla

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

a) pomoc při úkonech osobní hygieny

b) pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy

a) zajištění stravy přiměřeně době poskytování služby a odpovídajícímu věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

4. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

a) pracovně výchovná činnost

b) nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

c) vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

a) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

6. Sociálně terapeutické činnosti

a) socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

7. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

a) pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

 

FAKULTATIVNÍ ČINNOSTI

  • dohled nad požitím léků,
  • doprava (svoz uživatelů z domácího prostředí do stacionáře a zpět),
  • fakultativní výlety a akce.

 

DALŠÍ NABÍZENÉ AKTIVITY

Muzikoterapie,  canisterapie, felinoterapie, zpěv s kytarou, výtvarné činnosti, cvičení jógy a kondiční cvičení, práce v keramické a tkalcovské dílně,  korálkování, práce s přírodním materiálem, veřejné taneční a hudební vystoupení (včetně aktivní účasti uživatelů), společenské akce (výstavy, besedy, divadlo), práce na PC, předčítání literatury, z časopisů a denního tisku, čítárna denního tisku, trivium (čtení, psaní, počítání), posilování kognitivních schopností (cvičení paměti), videotéka a poslech hudebních nahrávek, společenské hry, aktivizační pohyb na zahradě, sociálně aktivizační činnosti - kavárna Slunečnice, praktické činnosti ve cvičné kuchyni.

 

 

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti