Upravit stránku
CÍLOVÁ SKUPINA

- senioři od 60 let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže být zajištěna členy jejich rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče.

 

SLUŽBU NELZE POSKYTNOUT OSOBÁM:
  1. které potřebují péči ve zdravotnickém zařízení
  2. trpícím infekční nemocí
  3. které jsou dezorientované v čase, prostoru a osobách
  4. u nichž byla při jednání o přijetí zjištěna závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách, které pod jejich vlivem obtěžují nebo ohrožující okolí či vlastní osobu
  5. u kterých v důsledku projevů agresivity dochází k porušování kolektivního soužití
  6. které nespadají do cílové skupiny