Upravit stránku

Základní škola Pardubice - Studánka dlouhodobě podporuje nejen v období vánoc naše uživatele služeb, kteří již nikoho nemají. Každoročně probíhá na této škole charitativní sbírka mezi žáky a rodiči, jejímž cílem je zpříjemnit vánoční svátky osamělým klientům a potěšit je vánočními balíčky, přičemž jeden tvoří káva a sladkosti a druhý je drobným kosmetickým balíčkem.

Tato nezištná pomoc je na škole organizovaná již mnoho let pod vedením Mgr. Ivany Skalické a každoročně potěší okolo 40 uživatelů našich služeb. Myslíme si, že je důležité propojovat svět mladých lidí a seniorů, učit je vzájemnému pochopení a laskavosti. Každý rok mě potěší, když se ze školy ozvou,   že se mezi studenty opět vybrala částka, za kterou jsou ochotni nakoupit balíčky osamělým klientům a zpříjemnit jim tak mnohdy emočně náročné období vánočních svátků.

Důležité na této charitativní činnosti mi přijde propojení mnohdy těžko navzájem se chápajících světů. Ochota dětí i rodičů do sbírky přispět, pomoc třídních učitelů peníze shromáždit, ochota obchodů a restaurací v okolí školy, které navštěvuji žáci s prosbou kilogramy drobných mincí proměnit na papírové peníze a v neposlední řadě pomoc dobrovolníků z řad žáků při balení dárků.

Za spolupráci děkujeme.

https://www.zs-studanka.cz/