Upravit stránku

Všem dárcům a sponzorům děkujeme za podporu a velmi si vážíme jejich pomoci!

Individuálním a firemním dárcům děkujeme za podporu a velmi nás těší, že jsou stále lidé, kteří hledají možnosti a způsoby, jak podpořit a pomoc ostatním lidem i v rámci poskytované sociální služby.

Máte-li zájem jakýmkoliv způsobem podpořit náš stacionář, kontaktujte vedoucí Mgr. Štěpánku Hrdinovou na telefonním čísle 736 757 702. Dále pak na mailovou adresu stepanka.hrdinova@ssmpce.cz. Bližší informace a pravidla o přijímání daru (finančního či materiálního) získáte na webových stránkách Sociálních služeb města Pardubic – Sponzoři, kde najdete také vzory darovacích smluv. 

Spolupráce a podpora

Denní stacionář Slunečnice spolupracuje nejenom s ostatními poskytovateli sociálních služeb, ale také s univerzitami a školami zabezpečením stáží a praxí studentů (Univerzita Pardubice – Ústav zdravotních studií, Univerzita Hradec Králové, SPŠ elektronická a VOŠ Pardubice), kulturními (Východočeské divadlo, multikino Cinestar, Komorní filharmonie Pardubice), sportovními (BK JIP Pardubice) a vzdělávacími organizacemi (Seduca-CZE s.r.o.).

Kompakt s.r.o. Poděbrady – zařazením do programu „reklamního vozidla“

Východočeské divadlo – zajištěním vstupenek na představení i pro zájemce – imobilní uživatele stacionáře

BK JIP Pardubice – zajištěním permanentek a vstupu na zápasy pro zájemce – uživatele s mentálním, zdravotním či kombinovaným postižením

Komorní filharmonie Pardubice - účast uživatelů na generálních zkouškách, koncerty v denním stacionáři

Mobilní zvěřinec Olgy Němcové - sezónní setkávání se zvířaty, canisterapie a felinoterapie

Rodinné Integrační Centrum z.s. - muzikoterapie a canisterapie

Základní škola a Praktická škola Svítání, o.p.s. - návštěvy muzikoterapeutického souboru Mlima Jua

 

SBÍREJ-TONER.CZ  je ekologicko-charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO, který v České republice funguje již od roku 2009. Celý výtěžek získaný z renovace nasbíraných tonerů putuje do zařízení pro mentálně hendikepované spoluobčany, která jsou do projektu zapojena. Denní stacionář Slunečnice je jedním z nich a děkujeme rodinným příslušníkům, blízkým uživatelů a dalším poskytovatelům sociálních služeb (Mirea denní stacionář o.p.s., Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s) za podporu a předání použitých originálních tonerů.