Upravit stránku

Opékání špekáčků v denním stacionáři ve dne 18., 19. a 23. 7. 2019

Jelikož se počasí nad námi "slitovalo" a dovolilo nám uskutečnit další opékání špekáčků, rozhodli jsme se znovu rozdělat oheň. Senioři u ohně a opékání poseděli a popovídali si. Uživatelé mentálně postižení nejenom poseděli, ale také si zatancovali. Špekáčky chutnaly všem, někteří si i přidali. Krásně si všichni zpříjemnili dopoledne, které strávili venku na zahradě.

Výlet pod Kunětickou horu dne 2. 7. 2019

V úterý 2. 7. se trochu ochladilo, a tak se naši senioři rozhodli uskutečnit krátký výlet do přírody pod Kunětickou horu, kde se krásně prošli, pozdravili zvířata v oboře pod hradem a nakonec si dali dobrou zmrzlinu.

Povídání o mýdle a výroba přírodního mýdla dne 26. 6. v denním stacionáři

Ve středu 26. 6. jsme si nejenom povídali o vzniku mýdla, ale i jeho historii a nakonec jsme se pokusili přírodní mýdlo vlastnoručně vyrobit. K výrobě přírodního mýdla jsme použili kvalitní tuky a oleje, vybrali jsme si vůni citrónu a levandule, využili jsme také bylinky a sušené květy. Dopoledne nám příjemně uteklo, místnosti se krásně provoněly. Mýdla se nám povedla, nyní musí ještě chvilku zrát.

Sportovní dopoledne v Chrudimi s Jitřenkou dne 26. 6. 2019

Ve středu 26. 6. 2019 nás čekaly sportovní soutěže v Chrudimi, kam jsme již tradičně byli pozváni na "Chrudimský den s Jitřenkou". Akce se konala v parku a tak i přes velmi teplé počasí se uživatelé se zájmem účastnili soutěží. Celkem bylo 12 disciplín, nejvíce zaujala jízda na koloběžce, poznávání značek s městskou policí a skok do dálky. Hasičský sbor umožnil prohlídku svého vozu všem zájemcům. Městská policie nezůstala  pozadu - všichni účastníci si mohli vyzkoušet pracovní vesty, čepice, a také práci s radarem. Po absolvování obdrželi uživatelé diplom a medaili, za odměnu a účast si mohli vybrat také drobné reklamní předměty.

Výlet do HK - návštěva "Zahrady léčivých rostlin" dne 24. 6.

V pondělí 24. 6. 2019 navštívili někteří zájemci Hradec Králové s cílem podívat se do "Zahrady léčivých rostlin", která je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu. Uživatelé zhlédli sbírku tropických květin ve skleníku a také speciální záhony, kde jsou pěstovány léčivé rostliny k výzkumu na Farmaceutické fakultě. Bližší informace poskytla průvodkyně s komentovanou prohlídkou. Na závěr jsme navštívili restauraci, kde jsme si dali oběd. Akce se všem moc líbila.

Návštěva fenky Báry dne 21. 6. v denním stacionáři

V pátek 21. 6. měli senioři příležitost strávit společně příjemné dopoledne. Nejdříve je opět navštívila a svojí přítomností potěšila fenka Bára. Po jejím odchodu jsme na přání seniorů promítli film "Špunti na vodě", který se jim velmi líbil a pobavil.

Zahradní slavnost dne 19. 6., opékání špekáčků a country muzika skupiny PARŤÁCI

Ve středu 19. 6. se nás nakonec na zahradě denního stacionáře a na plánované akci "zahradní slavnost" sešlo hodně - nejenom uživatelů a jejich rodinných příslušníků, ale také přijali pozvání naši kamarádi z ostatních zařízeních (Mirea denní stacionář, o.p.s, Denní stacionář Jitřenka a Denní centrum Most do života o.s.). Všichni měli příležitost opéct si buřta, zazpívat i zatancovat při country hudbě skupiny PARŤÁCI anebo si popovídat s kamarády a známými u kávy a sladkého. Někteří i přes velmi teplé počasí navštívili připravené aktivity. Celá akce se moc všem líbila a můžeme již plánovat další, kterou uskutečníme v září.

Účast uživatelů na AbiFestu a soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech - Abi pro NÁS

Ve čtvrtek 13. 6. jsme se zapojili do probíhající Abilympiády - AbiFestu, která probíhá do pátku 14. 6. 2019. Letos jsme nejenom že zahajovali tuto soutěžní přehlídku pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením tanečním vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša", ale také se naši dva uživatelé přímo účastnili Soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech s názvem Abi pro NÁS. Ti soutěžili ve dvou disciplinách: Radka K. v puzzle, kdy prokázala zručnost a tvořivost za daný časový limit a Mirek Č. prokázal výtvarnou dovednost a zvládl nakreslit znak města Pardubic dle předlohy. Radka K. se v soutěžní disciplíně umístila na 3. místě a Mirek na 2. místě. Gratulujeme!

Během Abilympiády nechybějí ani prodejní trhy výrobků lidí hendikepovaných, ale i lidí bez hendikepu. Dalším doprovodný program tvořily zejména pěvecká a taneční vystoupení. Přirozeně zde probíhala osobní a profesionální setkání lidí za účelem navázání anebo prohloubení spolupráce v oblasti sociální podpory. 

 

 

Jednodenní výlet do Častolovic dne 12. 6. 2019

Ve středu 12. 6. někteří zájemci podnikli výlet do Častolovic, kde si prohlédli zámek s doprovodem průvodce, od kterého se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Poté se uživatelé prošli krásným přilehlým parkem, kde obdivovali spoustu cizokrajných dřevin a rostlin. Neméně zajímavá byla i návštěva Minizoo, kde si mohli zakoupit drobné krmení pro místní zvířata, která mohla nakrmit. Celý výlet zakončili dobrým obědem, kávou a výbornou zmrzlinou.

 

Worskshop uživatelů denního stacionáře se studenty SŠ dne 11. 6. 2019

V úterý 11. 6. se někteří uživatelé zúčastnili workshopu se studenty Střední školy cestovního ruchu a grafického designu s názvem "Letecký den na dvorku", který se konal ve spolupráci s Východočeskou galerií a Art Space NOV. Cílem akce bylo navázat na probíhající výstavu Jana Cílečka 2Elements v Art Space NOV a vytvořit dle vlastní fantazie letadla z polystyrénu. Vzniklo tak několik originálních letadýlek, která se následně zavěsila na dvorku č.p. 49 na Pernštýnském náměstí. 

Kulturní odpoledne v ZŠ Waldorfská dne 6. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 byli někteří naši uživatelé pozváni svými kamarády ze ZŠ Waldorfská na kulturní odpoledne do jejich školy. Zorganizovali si společné vystoupení. Žáci zahráli několik lidových písní a také ukázky z vážné hudby. Všem přítomným rozdali  zpěvník, takže kdo chtěl, mohl se aktivně zapojit do zpěvu. Uživatelé předvedli také své vystoupení - "Jarní pásmo" básní, písní a tanců. Po skončení akce nechybělo ani neformální popovídání a také pohoštění, které všichni s radostí ochutnali. Všem se odpoledne moc líbilo, žáci nás navštíví na oplátku v září.

Návštěva kina - zhlédnutí filmu "Mia a bílý lev"

Ve středu 5. 6. 2019 jsme zhlédli v multikině Cinestar nový rodinný dobrodružný film o přátelství dívky a lva s názvem "Mia a bílý lev". Film vypráví o dívce, která se stará o malé lvíče. Toto lvíče má být obětováno pro trofejní lov turistů, protože farmě, kde Mia s rodinou žije, se příliš nedaří. Proto není jiná možnost, než utéct a tak nového kamaráda zachránit. Tento film se natáčel 3 roky a hlavní hrdinka si musela s malým lvíčetem vybudovat skutečný vztah. Ve filmu není řada speciálních efektů, jak se možná mnozí domnívají, ale všichni lvi, kteří se ve filmu objevují, jsou skuteční. A ani hlavní hrdina - lev Charlie - není vypůjčen z cirkusu. Dojemný a současně krásný film se všem moc líbil, těšíme se zase na nějaké další filmové představení. 

Celodenní výlet do Trutnova dne 21. 5., návštěva Stacionáře mezi mosty

V úterý 21. 5. 2019 jsme po roce opět navštívili Stacionář mezi mosty Trutnov, kam jsme byli pozváni na 15. ročník Májového reje. Na začátek se představili dvě taneční skupiny stacionáře - COLTY a PISTOLNÍCI. Po kulturním úvodu začala hrát kapela CARAMBA, složená ze zaměstnanců stacionáře a některých klientů. Tím začalo taneční odpoledne pro všechny zúčastněné. Parket byl plný, téměř všichni tancovali a byli rádi, že se po roce opět viděli. Každé jednotlivé zařízení, které přijalo pozvání na akci, mělo svůj vlastní stůl s pohoštěním. Nechyběla ani tombola, kde čekala výhra na všechny klienty. Na závěr byla přichystána večeře, kterou připravili ve stacionáři klienti s pomocí zaměstnanců. Tradiční akce opět nezklamala, všichni si ji užili plnými doušky.

Akce v Kočičí kavárně Pohoda dne 20. 5. 2019

V pondělí 20. 5. 2019 jsme byli opět pozváni do Kočičí kavárny Pohoda na Karlovině, kde jsme se prezentovali s jarním tanečním vystoupením. Do poslední chvíle jsme nevěděli kvůli počasí, zda budeme vystupovat uvnitř kavárny nebo venku. Ale štěstí nám nakonec přálo, jelikož nám začalo svítit sluníčko a tak jsme nakonec mohli tancovat před kavárnou. Kromě rodičů nám tleskali i kolemjdoucí. Po skončení jsme se odebrali do kavárny, kde si každý objednal něco dobrého na posilnění. Celá akce se vydařila.

Celodenní výlet do Letohradu dne 16. 5. 2019

Dne 16. 5. jsme se vydali na celodenní výlet do Letohradu, kde jsme navštívili Muzeum řemesel. Jedná se o ojedinělé muzeum, které představuje známá, ale i zaniklá řemesla. Toto muzeum bylo otevřeno v roce 2000 a je umístěno v zrekonstruovaném památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Můžeme zde zhlédnout ukázky řemesel z období let 1840 až 1930, např. práci truhláře, řezbáře, koláře, ale i méně známé práce kovotlačitelů, šindelářů a dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný skanzen řemesel, mechanické dílny a stará školní třída s ukázkami národních krojů. Po prohlídce jsme se všichni v místní restauraci zastavili na oběd. Ten kdo chtěl, mohl si objednat i kávu a nějakou sladkost. Na závěr si někteří uživatelé zakoupili upomínkové předměty. Celá tato akce, včetně pohoštění, byla sponzorsky zajištěna ČSOB Pojišťovnou. Děkujeme tímto za zajištění akce a pomoc všech dobrovolníků ČSOB Pojišťovny!

Výlet do Hradce Králové - návštěva secesní vodní elektrárny Hučák dne 15. 5.

Ve středu 15. 5. navštívili uživatelé Hradec Králové, kde si naplánovali prohlédnout kulturní památku - secesní vodní elektrárnu Hučák. Na úvod vyslechli přednášku o historii elektrárny a zhlédli film o vzniku elektráren od 19. století. Návštěva strojovny se bohužel z důvodu oprav neuskutečnila. Zajímavou zkušeností však byly praktické ukázky toho, jak vzniká elektřina. V laboratoři proběhly pokusy o působení vody i větru. Na rozloučení obdrželi uživatelé pohlednice a také omalovánky. Všem se akce a výlet do Hradce Králové moc líbila.

Májové slavnosti na Dukle - vystoupení uživatelů denního stacionáře

V pátek 3. 5. 2019 proběhl na náměstí Dukelských hrdinů 2. ročník Májových slavností. Návštěvníci mohli pobýt na jarmarku, účastnit se práce v řemeslných dílnách, pro děti zde byly různé soutěže. Zájemci se projeli v kočáře tažením koňmi. Letos opět proběhla soutěž domácích receptů "O starostův májový koláč". Atmosféru vhodně doplňovala vystoupení různých tanečních a pěveckých skupin. Na této akci nemohli chybět ani uživatelé denního stacionáře. Prezentovali se s novým jarním pásmem básní, písní a tanců.

Návštěva VČD dne 29. 4. 2019

V pondělí 29. 4. 2019 navštívili naši uživatelé VČD, kde měli možnost zhlédnout pohádku plnou písniček a hádanek. Princezna se měla vdávat, ale nelíbil se jí princ, který se o její ruku ucházel. Přesvědčí proto svého královského otce, aby princ splnil královské hádanky a úkoly......Divadelní představení a návštěva divadla se všem líbila.

Zahájení akce "Noc mladých výzkumníků" Univerzity Pardubice vystoupením uživatelů denního stacionáře dne 16. 4. 2019

V úterý 16. 4. 2019 opět využili naši uživatelé nabídku Univerzity Pardubice a účastnili se dalšího ročníku "Noc mladých výzkumníků!. Již tradičně zde zahajují tuto akci svým tanečním vystoupením. Letos se představili s vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša". Z důvodu oprav pardubického zámku se tato akce uskutečnila v ABC klubu Na Olšinkách. Bylo zřejmé, že nás prezentující organizace již dobře znají a těší se na naše vystoupení. Po zahajovacích fanfárách, které zahráli studenti Konzervatoře Pardubice, jsme uvedli začátek programu naším novým tancem. V prostorách klubu připravilo svoje interaktivní stanoviště všech 7 fakult UPce, dále i Hvězdárna barona A. Krause, Střední průmyslová škola chemická a elektrotechnická, nechyběla ani ZUŠ Havlíčkova. Všechny zájemce čekala noc plná pokusů a zážitkových dílen, kde se dozvěděli zajímavosti ze světa vědy.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 15. 4. 2019

V pondělí přijali někteří uživatelé - senioři - pozvání Komorní filharmonie Pardubice na generální zkoušku dubnových abonentních koncertů KFP, která se konala v Sukově síni Domu hudby. Měli tak znovu skvělou příležitost zúčastnit se SÓLA PRO FILHARMONIKY  a vyslechnout například Předehru k opeře Carla Maria von Webera, Koncert pro dvoje housle a smyčce Tomáše Svobody, Starého bručouna a Komickou polku pro fagot a orchestr aj. Děkujeme Komorní filharmonii za krásný dopolední zážitek.