Upravit stránku

Muzikoterapie v denním stacionáři dne 22. 1. 2020

Ve středu 22. 1. si senioři dopoledne vyzkoušeli známá, některá ale i méně známá hudební náčiní, zazpívali si a užili další muzikoterapii, nově s lektorkou paní Votkeovou. Muzikoterapie se všem seniorům moc líbila, tentokrát se snažili všichni zapojit a již se těší na další setkání.

Návštěva divadelního představení "Čertův švagr" dne 21. 1. 2020

V úterý 21. 1. měli někteří zájemci další příležitost navštívit Malou scénu Východočeského divadla a zhlédnout pohádku plnou humoru, kouzel a písní o chudém království, o statečném čeledínovi Petrovi a poctivě nepoctivém peklu. Pohádka s názvem "Čertův švagr" se všem moc líbila.

Canisterapie dne 16. 1. 2020 v denním stacionáři

Ve čtvrtek 16. 1. 2020 se v denním stacionáři uskutečnila canisterapie, které se zúčastnila jedna skupinka seniorů a dvě skupinky uživatelů mentálně postižených. Tentokrát jsme přivítali nové návštěvníky - psa Nera a fenku Feebe, kteří byli velmi přátelští a s nadšením nás vítali. Uživatelé psi krmili, česali a také jim připravili schovávačky, kam jim připravili dobroty, které následně hledali. Všichni si užili dostatek legrace, potrénovali i jemnou motoriku a hlavně - odcházeli s dobrou náladou. Budeme se těšit na další návštěvu, která proběhne již v únoru!

Výlet seniorů na Kunětickou horu dne 15. 1. 2020

Ve středu se senioři ze střediska Artura Krause 2371 domluvili, že uskuteční výlet do přírody, jelikož bylo krásné slunné počasí. Nakonec se rozhodli navštívit nedalekou Kunětickou horu, projít se, pohladit si zvířata a dát si teplý čaj pod Kuňkou. Výlet se jim vydařil, čerstvý vzduch a procházka v přírodě je příjemně unavila, po obědě už jen odpočívali.

Vánoční setkání a zpívání na Anglickém gymnáziu v Pcích dne 19. 12. 2019

Letos jsme měli velkou příležitost zazpívat si dne 19. 12. 2019 společně se studenty Anglického gymnázia na svátečním muzicírování, které pořádají každý rok s názvem "Půjdem spolu k ředitelně". Před plánovanou akcí jsme společně trénovali a nacvičili téměř hodinové hudební pásmo, které jsme nejprve v rámci generálky předvedli seniorům v našem denním stacionáři. Sváteční muzicírování a společný zpěv měl velký úspěch a všichni si odnesli krásný předvánoční zážitek. Někteří uživatelé dokonce poprvé zpívali na veřejnosti, mají náš velký obdiv, vystoupení zvládli prostě skvěle.

Návštěva dětí ze ZŠ Waldorfská dne 16. 12. 2019 s vánočním programem

V pondělí 16. 12. 2019 nás tradičně navštívila s vánočním programem paní H. Kohoutková s dětmi ze ZŠ Waldorfská. Za doprovodu houslového souboru si všichni zazpívali známé i méně známé koledy. Někteří uživatelé se aktivně zapojili s rytmickým doprovodem na rumba koule, zvonečky, rolničky či ozvučná dřívka. Nechybělo ani povídání o Vánocích. Celé hudební vystoupení bylo zakončeno skladbami z vážné hudby. Hudebníky na závěr čekalo sladké občerstvení.

Vystoupení uživatelů dne 11. 12. v Divadle 29

Ve středu 11. 12. 2019 večer proběhl v Divadle 29 již tradiční benefiční koncert pro opuštěná a týraná zvířata "Pohlaď kočce (d)UŠI". Uživatelé denního stacionáře podpořili program svým novým vystoupením "Chválím tě, Země má". Zapojili se také do sběru krmiva pro zvířata. Dalšími účinkujícími byly děti s baletním a folklórním vystoupením. Závěr večera citlivě vyplnil sbor Bonifantes, který zazpíval skladby pro adventní čas. Celá akce se velice vydařila a všichni odcházeli spokojení.

Návštěva multikina Cinestar dne 11. 12. 2019

Ve středu 11. 12. 2019 navštívili naši uživatelé opět multikino Cinestar v Grandu. Bohužel, původní záměr zhlédnout pohádku "Kráska a zvíře", se nepodařilo zajistit. Jako náhradní představení byla zvolena "Poslední aristokratka". Obsahem filmu bylo vrácení zámku původním majitelům a tyto skutečnosti byly pojaty s humorem a nadhledem. Všichni se dobře bavili.

Návštěva Integračního centra Kosatec dne 10. 12. 2019

V úterý 10. 12. 2019 navštívili uživatelé na pozvání IC Kosatec, kde probíhala akce "Vánoce v Kosatci". Uživatelé se po příchodu zapojili v keramické dílně do výroby andělíčků. Další zájemci si vybrali zhotovování vánočního papírového řetězu, do kterého vložili svá přání, co by chtěli dostat od Ježíška pod stromeček. Nakonec se všichni občerstvili v místní kavárně. 

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 9. 12. 2019

V pondělí 9. 12. 2019 jsme se všichni těšili na každoroční předvánoční příjezd paní Němcové s mobilním zvěřincem. Do denního stacionáře se na dopoledne "nastěhoval" oslík, telátko, ovečka a koník. Povídání se točilo okolo nadcházejících vánočních svátků, o tradicích a zvycích spojených s vánocemi. Někteří se zapojili také do tvoření přání z přírodního materiálu. Měli radost, že si zhotovili samostatně dárek pod stromeček pro své nejbližší.

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů v denním stacionáři dne 5. 12. 2019

Ani letos jsme nezapomněli k nám do denního stacionáře pozvat Mikuláše, čerty a anděle. Někteří se na návštěvu připravili a společně jim zazpívali. Navštívili také seniory, pro které byla tato návštěva velkým překvapením. Po odchodu "návštěvy" jsme naštěstí zjistili, že nám z uživatelů nikdo nechybí, přežili jsme tak ve zdraví i letošní mikulášskou návštěvu.

Vánoční muzicírování denního stacionáře dne 4. 12. 2019 v DK Dukla

Ve středu 4. 12. 2019 proběhl již 12. ročník Vánočního muzicírování Denního stacionáře Slunečnice v DK Dukla. Mezi letošní účastníky vystoupila Základní a Praktická škola Svítání s muzikoterapeutickým souborem Mlima Jua a souborem břišních tanečnic Lamiah, Dětský divadelní soubor Klíč ze ZŠ nábřeží Závodu míru s pohádkou o Nezbedných kůzlátkách, chlapecký sbor Bonifantes, ZŠ J. Ressla s aerobikem a pěveckým sborem ROSA. Nechyběli ani uživatelé našeho denního stacionáře, kteří, jakožto mnoholetí organizátoři této akce, předvedli nový tanec "Chválím tě, Země má". Na závěr vystoupil Denní stacionář z Ústí nad Orlicí se dvěma tanečky. Zájemci si také mohli zakoupit výrobky uživatelů denního stacionáře, stejně tak drobné občerstvení - výborné tvarohové koláče, banánový, mramorový a margot chlebíček, stejně tak něco k pití. Celá akce se vydařila, dle slov účinkujících se rádi k této akci připojí i příští rok a společně s námi se znovu naladit na vánoční čas.

Návštěva centra města - vánoční trhy a výstava obrazů dne 3. 12. 2019

V úterý 3. 12. 2019 se rozhodli senioři ze střediska Artura Krause 2371 podívat se do centra města, projít se po náměstí a podívat se na letošní vánoční trhy a hlavně vánoční strom, který byl již krásně ozdoben. Nakonec využili příležitosti a navštívili i výstavu obrazů. Strávili tak příjemné a zajímavé dopoledne. 

Vánoční posezení dne 2. 12. 2019 v denním stacionáři

V pondělí 2. 12. 2019 byli uživatelé a jejich rodiče pozvání na každoroční vánoční posezení. Někteří rodiče pozvání přijali. Kromě vánočního pohoštění čekalo všechny přítomné vystoupení uživatelů s vánočním programem písní, básní i tanců. Zbytek dopoledne probíhal v přátelském povídání a poslechu koled. Nakonec si všichni popřáli krásné svátky. 

Hraní bowlingu dne 28. a 29. 11. 2019

Ve čtvrtek 28. 11. a v pátek 29. 11. 2019 jsme navštívili nedaleký OK Bowling, někteří z nás měli tak možnost poprvé zkusit si hodit koulí. U pokoulení jsme se dobře nasmáli a zároveň jsme se snažili  získat co nejlepší výsledky. Po velkém soutěživém adrenalinu jsme poseděli a dali si něco dobrého k pití. Těšíme se, až akci znovu zopakujeme. 

Výroba adventních věnců v denním stacionáři dne 27. 11. 2019

Ve středu 27. 11. 2019 proběhlo v denním stacionáři tvoření a zdobení nejenom adventních věnců, ale také dle přání věnců závěsných. Na tuto tradiční akci se všichni moc těšili, někteří rodinní příslušníci přijali pozvání a sami si přišli dle své fantazie vlastní věnec ozdobit. Uživatelé, kteří si přáli věnce vyrobit dopoledne, mohli si vybrat barvu svíček i zdobení a s pomocí pracovníků si je nazdobili dle svého vkusu. Ve vzduchu byla cítit již vánoční nálada, akce proběhla v příjemné atmosféře.

Návštěva Domova pro seniory Dubina dne 26. 11. 2019

V úterý 26. 11. 2019 měli znovu někteří zájemci možnost navštívit Domov pro seniory Dubina, kde se konal Den otevřených dveří. Během tohoto dne se konal vánoční jarmark a byl připraven zajímavý program, a tak měli naši uživatelé nejenom příležitost prohlídnout si zařízení, ale také nakoupit vánoční výrobky, ochutnat výborné občerstvení a načerpat již vánoční atmosféru. 

Přednáška včelaře E. Báchora dne 19. 11. 2019 v denním stacionáři

V úterý 19. 11. se uskutečnila v denním stacionáři další přednáška včelaře p. Evžena Báchora o životě a významu včel, o druzích medů a jejich účincích. Zajímavé, téměř hodinu a půl trvající vyprávění, sledovali všichni se zájmem. Proběhla také diskuze, otázky kladli uživatelé i zaměstnanci. Zájemci si objednali medy a další včelí produkty. Na závěr byl promítnutý film z produkce BBC.

Návštěva divadelního představení dne 18. 11. 2019

V pondělí 18. 11. navštívili uživatelé s mentálním postižením na Malé scéně ve dvoře další divadelní představení VČD s názvem "Pohádka o chaloupce z perníku". A jako každá pohádka, tak i tato měla poučení pro diváky. Hlavně pro malé diváky - a to, že děti mají poslouchat rodiče. Představení se všem líbilo a už teď se těší na další.