Upravit stránku

Výlet do Hradce Králové - návštěva secesní vodní elektrárny Hučák dne 15. 5.

Ve středu 15. 5. navštívili uživatelé Hradec Králové, kde si naplánovali prohlédnout kulturní památku - secesní vodní elektrárnu Hučák. Na úvod vyslechli přednášku o historii elektrárny a zhlédli film o vzniku elektráren od 19. století. Návštěva strojovny se bohužel z důvodu oprav neuskutečnila. Zajímavou zkušeností však byly praktické ukázky toho, jak vzniká elektřina. V laboratoři proběhly pokusy o působení vody i větru. Na rozloučení obdrželi uživatelé pohlednice a také omalovánky. Všem se akce a výlet do Hradce Králové moc líbila.

Májové slavnosti na Dukle - vystoupení uživatelů denního stacionáře

V pátek 3. 5. 2019 proběhl na náměstí Dukelských hrdinů 2. ročník Májových slavností. Návštěvníci mohli pobýt na jarmarku, účastnit se práce v řemeslných dílnách, pro děti zde byly různé soutěže. Zájemci se projeli v kočáře tažením koňmi. Letos opět proběhla soutěž domácích receptů "O starostův májový koláč". Atmosféru vhodně doplňovala vystoupení různých tanečních a pěveckých skupin. Na této akci nemohli chybět ani uživatelé denního stacionáře. Prezentovali se s novým jarním pásmem básní, písní a tanců.

Návštěva VČD dne 29. 4. 2019

V pondělí 29. 4. 2019 navštívili naši uživatelé VČD, kde měli možnost zhlédnout pohádku plnou písniček a hádanek. Princezna se měla vdávat, ale nelíbil se jí princ, který se o její ruku ucházel. Přesvědčí proto svého královského otce, aby princ splnil královské hádanky a úkoly......Divadelní představení a návštěva divadla se všem líbila.

Zahájení akce "Noc mladých výzkumníků" Univerzity Pardubice vystoupením uživatelů denního stacionáře dne 16. 4. 2019

V úterý 16. 4. 2019 opět využili naši uživatelé nabídku Univerzity Pardubice a účastnili se dalšího ročníku "Noc mladých výzkumníků!. Již tradičně zde zahajují tuto akci svým tanečním vystoupením. Letos se představili s vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša". Z důvodu oprav pardubického zámku se tato akce uskutečnila v ABC klubu Na Olšinkách. Bylo zřejmé, že nás prezentující organizace již dobře znají a těší se na naše vystoupení. Po zahajovacích fanfárách, které zahráli studenti Konzervatoře Pardubice, jsme uvedli začátek programu naším novým tancem. V prostorách klubu připravilo svoje interaktivní stanoviště všech 7 fakult UPce, dále i Hvězdárna barona A. Krause, Střední průmyslová škola chemická a elektrotechnická, nechyběla ani ZUŠ Havlíčkova. Všechny zájemce čekala noc plná pokusů a zážitkových dílen, kde se dozvěděli zajímavosti ze světa vědy.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 15. 4. 2019

V pondělí přijali někteří uživatelé - senioři - pozvání Komorní filharmonie Pardubice na generální zkoušku dubnových abonentních koncertů KFP, která se konala v Sukově síni Domu hudby. Měli tak znovu skvělou příležitost zúčastnit se SÓLA PRO FILHARMONIKY  a vyslechnout například Předehru k opeře Carla Maria von Webera, Koncert pro dvoje housle a smyčce Tomáše Svobody, Starého bručouna a Komickou polku pro fagot a orchestr aj. Děkujeme Komorní filharmonii za krásný dopolední zážitek.

Návštěva VČD dne 9. 4. 2019 - Bílý tesák - DIVADLO DRAK

V úterý 9. 4. 2019 navštívilo 7 zájemců VČD, kde zhlédli divadelní představení Bílý tesák, inscenaci na motivy slavného dobrodružného románu Jacka Londona. Obsahem bylo dramatické vyprávění o dobrodružných osudech psa, jemuž kolovala v žilách vlčí krev. Napínavý příběh, který přiblížil nelehký život divokého zvířete v soužití s lidmi, nakonec dopadl dobře. Všem se představení líbilo.

Velikonoční jarmark DPS Dubina dne 9. 4. 2019

V úterý 9. 4. využili někteří senioři milé pozvání Domova pro seniory Dubina a navštívili v dopoledních hodinách Velikonoční jarmark, kde měli příležitost nejenom si prohlédnout prostory zařízení a získat informace, ale také se občerstvit a nakoupit výrobky uživatelů domova. 

Účast uživatelů na regionálním kole "Duhové křídlo" dne 5. 4. v Poličce

V pátek 5. 4. se uživatelé poprvé účastnili regionálního kola "Duhové křídlo" v Tylově domě v Poličce. Akce měla název "Život je jen náhoda". V přehlídce tanečních, divadelních i hudebních vystoupení se prezentovaly různé organizace sociálních služeb - např. Oblastní charita Polička, Domov na hradě Rychmburk, Domov na rozcestí Svitavy, OS Bonanza, Domov na zámku Bystré - a mnohé další. Uživatelé předvedli taneční vystoupení na hudbu Michala Davida "Ruská Máša není česká Dáša". Během dopoledne proběhlo vystoupení hned dvakrát - pro žáky základních a poté středních škol. Úspěch byl veliký. Po vystoupení jsme zašli na oběd a také na prohlídku náměstí. Celý výlet se vydařil, všichni byli spokojeni. 

Návštěva přednášky dne 4. 4. 2019 - zdravá chůze, zdravá obuv

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 využili senioři ze střediska Erno Košťála 1017 nabídky a navštívili v rámci Žena a jaro 2019 přednášku na téma zdravá chůze, zdravá obuv a nakonec zhlédli i módní přehlídku. Pro uživatele byla návštěva této akce zajímavá a přednáška přínosem.

Slavnostní otevření kavárny Slunečnice dne 3. 4. 2019

Ve středu 3. 4. 2019 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruované bezbariérové prostory na adrese Jilemnického 2226, kde budou mít naši uživatelé opět příležitost v rámci sociálně-aktivizační činnosti posilovat svoje dovednosti a schopnosti, stejně tak mít přímý kontakt se společností. V kavárně Slunečnice budou totiž někteří z nich obsluhovat zákazníky, někteří se budou podílet na provozu kavárny úklidem prostor, přípravou na různé akce aj. V kavárně budou dále prezentovat své výrobky, které samostatně či s dopomocí pracovníků v denním stacionáři vyrobili. Kavárna také nabízí oddělený prostor pro soukromé, společenské anebo vzdělávací účely, který je vybaven projekční technikou. Těšíme se, že si kavárna Slunečnice najde opět své stálé hosty, kteří se k nám budou rádi vracet.

Podpora osob s poruchami autistického spektra - Modrý průvod a Light it up blue

V úterý 2. 4. se někteří uživatelé zúčastnili, jako každoročně, Modrého průvodu, který je pořádán na podporu osob s poruchami autistického spektra. Průvod všech zúčastněných vycházel od Tipsport arény, přítomní obdrželi modré nafukovací balónky. Za doprovodu kapely se všichni vydali kolem ČSOB, před Třídu Míru až na Pernštýnské náměstí, kde vypustili balónky jako projev sounáležitosti. Mnoho přítomných osob si nezapomnělo obléct věci v modré barvě - v barvě, která symbolizuje komunikaci.

V rámci 7. ročníku "Mám svůj svět, ale mám vás rád" jsme se také zapojili do celorepublikové kampaně Rozsviťme se modře a nasvítili modře kavárnu Slunečnici na adrese Jilemnického 2226, kterou jsme slavnostně otevřeli dne 3. 4. 2019.

Návštěva divadelního představení 29. 3. 2019

V pátek 29. 3. navštívili uživatelé divadelní představení "Káťa a Škubánek" ve VČD. Ztvárnění pohádky vycházelo z večerníčkového programu pro děti. Představení bylo kombinované - hráli zde herci i loutky. Dobrodružství hlavních představitelů sledovali všichni se zájem. Všem se divadlo líbilo.

Jednodenní výlet do Miletína - návštěva výrobny "Hořické trubičky"

Ve čtvrtek 27. 3. se vydali uživatelé na výlet do Podkrkonoší. Navštívili zde výrobnu trubiček v Miletíně. Podrobný výklad doplnilo zábavné video z výroby, kdy se všichni dozvěděli informace z historie i současnosti. Součástí byla ochutnávka trubiček, uživatelé si na jejím základě zakoupili mnoho dobrot domů. Do místní restaurace jsme zašli na oběd, následovala prohlídka náměstí, kde si zájemci zakoupili ještě další specialitu z Miletína - Miletínské modlitbičky. Na závěr jsme se zašli podívat na rodný dům K. J. Erbena, básníka a sběratele národních pohádek a říkadel.

Přednáška v denním stacionáři "Jak vypadat dobře při každé příležitosti"

V pátek dne 22. 3. proběhla v denním stacionáři přednáška s názvem "Jak vypadat dobře při každé příležitosti", během které byl uživatelkám určen typ pleti a následně doporučena vhodná kosmetika. Paní při výkladu současně líčila uživatelku a vykládala způsob určení vhodných barev, odstínů rtěnky a očních stínů. Účastnice byly také seznámeny s různými druhy štětců, s nanášením pudru a make-upu. Velká pozornost byla věnována odličování. Celý kurz byl průběžně prezentován i na tabletu. Na závěr byl prostor pro různé dotazy. 

Návštěva VČD dne 22. 3. 2019 - Velká bankovní loupež

V pátek 22. 3. navštívili senioři divadelní představení s názvem Velká bankovní loupež, svižnou komedii, ve které nechyběly různé krkolomné situace. Tyto se odehrávaly nejenom v bance, ale třeba i ve sklápěcí posteli, či dokonce ve větracím potrubí. Nechyběla ani love story a hudební hity rock´n´rollové éry minulého století. Návštěva Východočeského divadla se všem líbila.

Posezení v čajovně - oslava Tomášových narozenin

Ve čtvrtek 21. 3. navštívili uživatelé "Čajovnu a kavárnu Legenda draka a fénixe", kam byli pozváni svým kamarádem Tomášem, který slavil kulaté narozeniny a rozhodl se pozvat je na oslavu. Ze široké nabídky čajů si uživatelé vybrali jasmínový, dále zelený s chryzantémou a kustovnicí a na závěr ochutnali čaj z růží. Popíjení čaje vhodně doplnily klasické čínské sladkosti podávané k čaji. Dopoledne probíhalo v příjemné atmosféře. Paní majitelku obdarovala všechny přítomné drobnými dárky. Zájemci si zakoupili také čaje či jiné originální čínské drobnosti. Oslava se vydařila, všichni byli spokojeni.

Filmové představení v kině CineStar dne 20. 3. 2019

Ve středu 20. 3. navštívili uživatelé již poněkolikáté filmové představení v CineStaru. Tentokrát zhlédli americký film "Psí domov". Film pojednává o fence Belle, kterou si adoptuje Lucas z útulku v době, kdy byla ještě štěně...jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se několik set kilometrů od svého domova. Láska k páníčkovi je ale tak silný, že přes všechny útrapy a nebezpečí, kterými musí Bella projít, se nakonec vrátí domů. Film se všem moc líbil, občas bylo potřeba "vytáhnout kapesníky"....už se těšíme na další představení....

Návštěva zahradnictví dne 14. 3. 2019

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se někteří senioři rozhodli navštívit zahradnictví, kde již byly k prodeji nabízeny jarní květiny (tulipány, krokusy, frézie, anemonky, hayacinty aj.), široký sortiment okrasných rostlin a jiná zajímavá dekorace. Návštěva zahradnictví, o kterou senioři projevili zájem, se vydařila a naplnila jejich očekávání a radost z ní. Už se nemůžeme dočkat jara a teplých slunných dní.

Den otevřených dveří v Denním stacionáři MIREA dne 14. 3. 2019

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 jsme přijali milé pozvání a navštívili prostory Denního stacionáře MIREA, který v rámci oslav 10. výročí založení uskutečnil Den otevřených dveří. Naši uživatelé měli krásnou příležitost strávit s klienty Denního stacionáře MIREA příjemné dopoledne, vyrobit si krásná srdíčka z drátků obohacená různými barevnými korálky v rámci "Srdíčkové dílny". Dennímu stacionáři Mirea přejeme i do dalších let své činnosti hodně úspěchů, spokojenosti a hlavně radosti.

Návštěva Dobré čajovny dne 13. 3. 2019

Ve středu navštívili uživatelé Dobrou čajovnu na Pernštýnském náměstí. Čekala je ochutnávka několika čínských a japonských čajů, vhodně doplněná pochutinami, z nichž si většinu vyrábějí majitelé čajovny sami. Pohodové posezení bylo doplněno odbornou a přesto velice srozumitelnou přednáškou o historii a druzích čaje. Byl čas i na dotazy uživatelů a diskuzi. Zájemci si na závěr zakoupili čaje, které jim chutnaly. Dobrá čajovna nabízí celoročně čajové speciality i studené nápoje, pochoutky vhodné k čajům, ale i dekorační a dárkové předměty či čajovou keramiku. Probíhají zde i odborné přednášky na různá témata. Dobrou čajovnu chystáme navštívit také 18. 3. a 3. 4. 2019.