Upravit stránku

Návštěva multikina Cinestar dne 11. 12. 2018 - projekce filmu Čertí brko

V úterý 11. 12. jsme navštívili nové filmové představení v multikině Cinestar "Čertí brko" režiséra Marka Najbrta. V úvodu této krásné pohádky stojí následující: "Všichni si myslí, že Peklo je místo plné zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke zlu. To jsou pohádky pro dospělé...Ve skutečnosti je peklo úřad. Úřad, který je tu proto, aby zlo spravedlivě trestal Vaše zlo." Příběh Čertího brka se odehrává ve vesnici Pytlov. Všichni, kteří zde žijí, netuší, že jsou jejich hříchy a nepravosti pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Jednoho dne ale přestane fungovat, proto je pověřen doručením nového mladý čert Bonifác...a zde se začíná odvíjet příběh, který je poučný nejen pro děti, ale možná převážně i pro dospělé. Filmové představení všichni se zájmem a bedlivě sledovali. Bylo to příjemně strávené dopoledne. Už se těšíme na další filmové představení.

Vánoční posezení a návštěva žáků ZŠ Waldorfská

V pondělí 10. 12. náš denní stacionář navštívila paní Kohoutková se žáky Základní školy Waldorfské, kteří nám - již tradičně - přišli zpříjemnit adventní čas koncertním vystoupením. Všichni jsme si u stromečku za doprovodu houslí zazpívali známé i méně známé koledy a popovídali si o nadcházejících vánočních svátcích. Po vystoupení byl čas i na pohoštění. Všichni ochutnali zde napečené cukroví. Někteří uživatelé se vzájemně obdarovali dárky. I sám Ježíšek nechal několik dárků pro všechny pod stromečkem. Na závěr příjemně prožitého dopoledne proběhla diskotéka.

Exkurze do Domova sociálních služeb Slatiňany dne 7. 12. 2018

V návaznosti na přednášku organizace Rytmus Východní Čechy o.p.s. na téma "Podpora samostatného bydlení", která se uskutečnila dne 18. 4. 2018, jsme domluvili exkurzi do Slatiňan, do Domova sociálních služeb. Exkurze se uskutečnila v pátek 7. 12. 2018 a zájem o tuto exkurzi projevilo pět rodinných příslušníků, kterým byly zodpovězeny praktické otázky a následně byly představeny veškeré sociální služby, které Domov nabízí a poskytuje. Nakonec nás vedoucí sociálního oddělení paní Mgr. Lucie Kovaříková provedla po Domově, stejně tak jsme měli příležitost podívat se do mikroareálu a nakouknout do jednoho z dvoupodlažního domu rodinného typu s bezbariérovým přízemím. Návštěva Domova byla pro všechny přínosem.

Předvánoční návštěvy dětí Základních škol v denním stacionáři

Ve čtvrtek 6. 12. náš navštívila Terezka ze Základní školy Luže, která popřála za celou školu seniorům krásné vánoční svátky a zdravíčka v novém roce 2019. Zároveň všem předala ručně vyrobená přání, které vytvořily děti ze ZŠ Luže, její kamarádi. V pátek 7. 12. 2018 navštívil seniory dětský pěvecký sbor ze Základní školy Resslova, který si připravil krásný vánoční program a seniorům zazpíval. Velice si vážíme zájmu o seniory a za návštěvu dětí, které seniorům zpříjemnily den a pohladily je na duši. 

Adventní prodejní výstava a vystoupení uživatelů na Krajském úřadě dne 5. 12. 2018

Ve středu 5. 12. 2018 se konala na Krajském úřadě pod záštitou radního Pavla Šotoly akce s názvem "Adventní prodejní výstava" výrobků klientů poskytovatelů sociálních služeb, kde měl Denní stacionář příležitost nejenom nabídnout k prodeji výrobky uživatelů, ale také odpoledne vystoupit s "vánočním pásmem" a představit své schopnosti a dovednosti. Uživatelé zazpívali nejenom vánoční písně, ale přednesli i básně s vánoční a zimní tématikou.

Čertovské tvoření a návštěva Mikuláše, čertů a andělů v denním stacionáři

Ve čtvrtek 29. 11. jsme se připravovali na plánovanou akci - Mikulášský rej, kdy k nám 5. 12. měli dorazit čerti a andělé společně s Mikulášem. V dílně si uživatelé společně vytvořili v lidské velikosti čerta, kterého jsme vystavili v hlavním vstupu do budovy. Ve středu nás přišli žáci ze ZŠ Resslova převlečení za čerty, anděle a Mikuláše postrašit. Někteří uživatelé se sami převlékli do čertovského obleku, všichni byli skoro opravdoví. Všichni jsme slíbili, že v příštím roce zlobit nebudeme, ale že se na ně budeme zase příští rok těšit. Slibování je totiž jedná věc, ale dodržet takový slib není skutečně jednoduché. Společně jsme si zazpívali a poděkovali jsme, že nás přišli navštívit. 

Vánoční muzicírování Denního stacionáře Slunečnice 4. 12. 2018

V úterý 4. 12. proběhl v Domě kultury Dukla již 11. ročník vánočního muzicírování. Tato akce vznikla s cílem propojit vzájemně světy zdravých i postižených. I když se skladba vystupujících každý rok trochu mění, jsou mezi nimi i stálice, které tuto akci navštěvují pravidelně. Letos se zúčastnilo celkem 6 účinkujících souborů či sborů. Byla to Základní a Praktická škola Svítání s vystoupením břišních tanečnic s názvem Ligths, divadelní kroužek Základní školy Závodu Míru s pásmem "Republika má prázdniny", Základní škola Resslova s již tradiční sestavou aerobiku, Stacionář mezi mosty Trutnov s pěveckým sborem, chlapecký sbor Bonifantes s "Vánočním příběhem" o  zvířátkách a Denní stacionář Slunečnice s tanečním vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša". Celý program doplňoval také vánoční prodej výrobků Denního stacionáře Slunečnice a Kočičí naděje z.s. Akce byla úspěšná, sál byl plný diváků. Všem zúčastněným se akce líbila.

Básnický podvečer dne 29.11.2018 v Kočičí kavárně POHODA

Ve čtvrtek 29.11.2018 proběhl v Kočičí kavárně POHODA "básnický podvečer" uživatelů denního stacionáře, kterého se účastnili nejen jejich rodiče, ale také veřejnost. Podnětem pro tuto akci bylo seznámení uživatelů s dopisy malých dětí, které psaly Bohu. Všem se tyto dopisy líbily a tak vznikl nápad zkusit něco podobného. Jejich sdělení nás opravdu překvapily, při četbě došlo i na slzičky.....celá akce byla netradiční a všem se líbila. Posezení v kavárně si na závěr všichni zpříjemnili nějakou sladkostí.

Prodej výrobků denního stacionáře dne 28.11. a 29.11.2018

Ve středu 28. 11. jsme měli příležitost účastnit se vánočních trhů v Denním stacionáři MIREA, kde jsme mohli prezentovat výrobky našich uživatelů a nabídnout je k prodeji. Denní stacionář Mirea v nových krásných prostorách, které byly již vyzdobeny vánočně, připravil i výborné občerstvení a krásnou vánoční pohodu. Při prodeji výrobků pomáhali i samotní uživatelé Denního stacionáře Slunečnice. Ve čtvrtek 29. 11. jsme měli možnost prodávat výrobky našich uživatelů na kreativním veletrhu, který organizoval v ČSOB Pojišťovně centrum Kosatec.

Výroba adventních věnců v denním stacionáři dne 27. 11. 2018

V úterý 27. 11. 2018 jsme připravili pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky a blízké základy pro výrobu adventních věnců, většinou ze stříbrného smrku. Zájemci si tak mohli podle své fantazie a potřeb vytvořit vlastní adventní věnec na stůl anebo na dveře. Strávili jsme tak kreativní odpoledne, při kterém jsme si poslechem koled a ochutnáváním připraveného vánočního cukroví navodili již vánoční atmosféru.

 

 

Benefiční koncert Kočičí naděje z.s. dne 26. 11. 2018 - vystoupení uživatelů

V pondělí 26. 11. 2018 proběhl v Divadle 29 již 7. ročník benefičního koncertu pro týraná a opuštěná zvířata "Pohlaď kočce (d)UŠI". již tradičně ho podpořili sběrem krmiva nejen uživatelé denního stacionáře, ale také žáci ze základních škol. S velkým úspěchem se setkalo každoroční taneční vystoupení uživatelů, tentokrát s názvem "Ruská Máša není česká Dáša". Hlavní program letos zajišťovali žáci ZUŠ Havlíčkova ul. - ŠMIDLÁTKA - s pásmem "Vandrovala jedna panna" a folková skupina TRDLO.  Zájemci zde mohli také nakoupit spoustu dárkových a vánočních předmětů. Celý koncert měl velký úspěch, byly vyprodány lístky k sezení i na stání.

 

Návštěva VČD dne 26.11.2018

V pondělí 26. 11. 2018 navštívilo celkem 6 uživatelů denního stacionáře divadelní představení, které se uskutečnilo na Malé scéně s názvem Pohádky od pohádky. Divadelní představení se uživatelům velmi líbilo, bylo veselé a návštěva divadla jim zpříjemnila pondělní dopoledne.

Fotografování uživatelů DS Slunečnice

V pondělí 19. listopadu 2018 navštívil náš denní stacionář fotograf pan Petr Moško. Uživatelé, kteří projevili zájem o fotografování, se nejprve seznámili s obsluhou fotoaparátu a na půdě denního stacionáře proběhl i malý pokus s vytvářením fotografií. Následně se všichni vydali do dukelského lesoparku. Již cestou uživatelé fotografovali to, co se jim líbilo. Mnoho dalšího se podařilo zachytit v přírodě. Z "hrubého produktu" budou vybrány ty fotografie, které budou následně uživatelé příležitostně prezentovat v novém roce například v Kočičí kavárně Pohoda, v kavárně Apatyka a v denním stacionáři.

Návštěva dětí z MŠ Sluníčko dne 8. 11. v denním stacionáři

Ve čtvrtek 8. 11. přišly seniory navštívit děti z MŠ Sluníčko, kteří jim zpříjemnily svým programem dopoledne v denním stacionáři. Děti si připravily krásné písně a básničky, které seniorům zarecitovaly a společně si se seniory zazpívaly. Senioři byli jejich návštěvou nadšeni, usmívali se a měli z jejich návštěvy velkou radost.  Děkujeme.

 

 

 

Návštěva specializované ptačí ZOO z Dubé v denním stacionáři dne 7. 11. 2018

Ve středu 7. 11. 2018 přijela do denního stacionáře návštěva z Dubé - draví ptáci ze specializované ptačí ZOO, ve kterém se již téměř 30 let paní Věra Gilová stará o handicapované dravé ptáky, kteří následkem rostoucího dopravního ruchu, zhoršujícího se životního prostředí a také přístupu lidí z naší přírody mizí. Někteří dravci, kteří mají štěstí a přežijí, a jsou určitým způsobem handicapovaní díky zraněním autem, úrazem elektrickým proudem aj,, nacházejí právě v projektu specializované ptačí ZOO útočiště. Paní Gilová se snaží o blízký kontakt zvířat s lidmi, aby je lépe poznali a vytvořili si k nim kladný vztah. Někteří jedinci procházejí i speciálním výcvikem, pokud jsou na tom po zdravotní stránce dobře. Uživatelé byli z návštěvy nadšeni, mohli si pohladit sovy, orla a jestřába. Nakonec se dravci volně prolétli po zahradě denního stacionáře a bylo vidět, jak jsou výborně vycvičeni. Celá exhibice se všem uživatelům velmi líbila.

Komorní filharmonie Pardubice - návštěva generální zkoušky dne 5. 11. 2018

Senioři měli opět díky Komorní filharmonii skvělou a jedinečnou příležitost setkat se během generální zkoušky s klavírním mágem a poslechnout si krásný koncert, jehož programem byla například předehra k opeře Chovanština od M. P. Musorgijského anebo koncert pro klavír a orchestr č. 20 d moll od W. A. Mozart. Koncert byl vskutku velkým zážitkem, naši uživatelé byli velmi nadšeni a spokojeni. Děkujeme ještě jednou Komorní filharmonii za to, že seniorům nabídli účast na generálce koncertu, velmi si spolupráce ceníme.

Halloween v denním stacionáři a vystoupení kouzelníka Stanislava Jílka

Středa 31. 10. byla pro uživatele obzvláště zajímavá. V jednom dni se sešlo několik akcí. Dopoledne navštívil denní stacionář kouzelník Stanislav Jílek, který pobavil všechny uživatele svým zábavným vystoupením, do kterého "zatáhl" nejenom uživatele, ale také pracovníky denního stacionáře. Nechyběla ani kouzelníkova hrdlička Charlie, se kterou se mohli uživatelé seznámit a pohladit si ji. Na konci svého vystoupení některým uživatelům vyrobil z nafukovacích balónků zvířátka a jiné zajímavé předměty. Jeho návštěva udělala všem velkou radost a budeme se těšit na další setkání. Po vystoupení následovala halloweenská diskotéka a oslava Halloweenu. Někteří uživatelé si pro tuto příležitost obstarali i masky. Taneční rej si všichni moc užili, průběžně ochutnávali ze "strašidelného" pohoštění. Výzdobu si připravili společně s pracovníky, vydlabali několik dýní, pavouci nám lezli všude po stolech, všichni jsme to přežili....

Exkurze do skláren dne 30. 10. 2018 - Poděbrady

V úterý 30. 10. jsme se společně vydali na výlet do lázeňského města Poděbrady, kde jsme měli domluvenou exkurzi ve sklárnách. Cestou nám přálo počasí, svítilo sluníčko a bylo teplo. Stejně tak cesta vlakem nám utíkala dobře, uživatelé vybalili hned svačiny a začali hodovat. V Kolíně díky zpoždění vlaku jsme nestihli přestup, a tak jsme se šli podívat, jak vypadá kolínské nádraží zvenku. Po příjezdu do Poděbrad jsme měli chvíli čas, a tak jsme se vydali k pramenu, který jsme i ochutnali. Moc nám ovšem nechutnal. Sklárny jsme našli hned. Její prohlídka byla zajímavá. Viděli jsme staré i nové stroje, prošli jsme výrobou a sledovali brusiče. Na konci prohlídky jsme dostali malé dárečky na památku. Po prohlídce jsme se šli najíst do místní restaurace, kde jsme si objednali výborný oběd, po kterém jsme si udělali krátkou procházku po kolonádě, kde jsme také našli zajímavé květinové hodiny. Naši procházku jsme zakončili kávou a zákuskem. Poté byl čas návratu do Pardubic. Výlet jsme si moc užili a byli jsme všichni spokojeni.

Návštěva výstavy "Terakotová armáda"

V úterý 23. 10. 2018 se senioři zúčastnili zajímavé výstavy o nejstarší starověké civilizaci, která probíhá v Machonově pasáži. Úvodem sledovali asi půlhodinový dokumentární film o historii Číny před naším letopočtem, o praktikách pohřbívání císařů a i o výrobě samotných soch, jejichž výzkum výroby zaměstnal vědce z celého světa. Během prohlídky soch jsme si četli informace u jednotlivých exponátů a následně zakoupili brožurku k této zajímavé výstavě. Pro uživatele byla výstava hlubokým zážitkem a nepochopitelným divem světa.

Návštěva VČD dne 22. 10. 2018 - Maxipes Fík

V pondělí 22. 10. 2018 se skupinka uživatelů vydala do Východočeského divadla na představení "Maxipes Fík". Zájem o toto divadelní představení byl veliký, v divadle bylo mnoho dětí a dalších uživatelů jiných stacionářů. Našim uživatelům se představení velmi líbilo, především zpívané pasáže a také to, že se mohli společně s herci zapojit do samotného představení jejich různými výzvami. Uživatelé byli velmi spokojeni, cestou zpět do stacionáře si o svých zážitcích povídali a už se těší na další představení.