Upravit stránku

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 9. 12. 2019

V pondělí 9. 12. 2019 jsme se všichni těšili na každoroční předvánoční příjezd paní Němcové s mobilním zvěřincem. Do denního stacionáře se na dopoledne "nastěhoval" oslík, telátko, ovečka a koník. Povídání se točilo okolo nadcházejících vánočních svátků, o tradicích a zvycích spojených s vánocemi. Někteří se zapojili také do tvoření přání z přírodního materiálu. Měli radost, že si zhotovili samostatně dárek pod stromeček pro své nejbližší.

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů v denním stacionáři dne 5. 12. 2019

Ani letos jsme nezapomněli k nám do denního stacionáře pozvat Mikuláše, čerty a anděle. Někteří se na návštěvu připravili a společně jim zazpívali. Navštívili také seniory, pro které byla tato návštěva velkým překvapením. Po odchodu "návštěvy" jsme naštěstí zjistili, že nám z uživatelů nikdo nechybí, přežili jsme tak ve zdraví i letošní mikulášskou návštěvu.

Vánoční muzicírování denního stacionáře dne 4. 12. 2019 v DK Dukla

Ve středu 4. 12. 2019 proběhl již 12. ročník Vánočního muzicírování Denního stacionáře Slunečnice v DK Dukla. Mezi letošní účastníky vystoupila Základní a Praktická škola Svítání s muzikoterapeutickým souborem Mlima Jua a souborem břišních tanečnic Lamiah, Dětský divadelní soubor Klíč ze ZŠ nábřeží Závodu míru s pohádkou o Nezbedných kůzlátkách, chlapecký sbor Bonifantes, ZŠ J. Ressla s aerobikem a pěveckým sborem ROSA. Nechyběli ani uživatelé našeho denního stacionáře, kteří, jakožto mnoholetí organizátoři této akce, předvedli nový tanec "Chválím tě, Země má". Na závěr vystoupil Denní stacionář z Ústí nad Orlicí se dvěma tanečky. Zájemci si také mohli zakoupit výrobky uživatelů denního stacionáře, stejně tak drobné občerstvení - výborné tvarohové koláče, banánový, mramorový a margot chlebíček, stejně tak něco k pití. Celá akce se vydařila, dle slov účinkujících se rádi k této akci připojí i příští rok a společně s námi se znovu naladit na vánoční čas.

Návštěva centra města - vánoční trhy a výstava obrazů dne 3. 12. 2019

V úterý 3. 12. 2019 se rozhodli senioři ze střediska Artura Krause 2371 podívat se do centra města, projít se po náměstí a podívat se na letošní vánoční trhy a hlavně vánoční strom, který byl již krásně ozdoben. Nakonec využili příležitosti a navštívili i výstavu obrazů. Strávili tak příjemné a zajímavé dopoledne. 

Vánoční posezení dne 2. 12. 2019 v denním stacionáři

V pondělí 2. 12. 2019 byli uživatelé a jejich rodiče pozvání na každoroční vánoční posezení. Někteří rodiče pozvání přijali. Kromě vánočního pohoštění čekalo všechny přítomné vystoupení uživatelů s vánočním programem písní, básní i tanců. Zbytek dopoledne probíhal v přátelském povídání a poslechu koled. Nakonec si všichni popřáli krásné svátky. 

Hraní bowlingu dne 28. a 29. 11. 2019

Ve čtvrtek 28. 11. a v pátek 29. 11. 2019 jsme navštívili nedaleký OK Bowling, někteří z nás měli tak možnost poprvé zkusit si hodit koulí. U pokoulení jsme se dobře nasmáli a zároveň jsme se snažili  získat co nejlepší výsledky. Po velkém soutěživém adrenalinu jsme poseděli a dali si něco dobrého k pití. Těšíme se, až akci znovu zopakujeme. 

Výroba adventních věnců v denním stacionáři dne 27. 11. 2019

Ve středu 27. 11. 2019 proběhlo v denním stacionáři tvoření a zdobení nejenom adventních věnců, ale také dle přání věnců závěsných. Na tuto tradiční akci se všichni moc těšili, někteří rodinní příslušníci přijali pozvání a sami si přišli dle své fantazie vlastní věnec ozdobit. Uživatelé, kteří si přáli věnce vyrobit dopoledne, mohli si vybrat barvu svíček i zdobení a s pomocí pracovníků si je nazdobili dle svého vkusu. Ve vzduchu byla cítit již vánoční nálada, akce proběhla v příjemné atmosféře.

Návštěva Domova pro seniory Dubina dne 26. 11. 2019

V úterý 26. 11. 2019 měli znovu někteří zájemci možnost navštívit Domov pro seniory Dubina, kde se konal Den otevřených dveří. Během tohoto dne se konal vánoční jarmark a byl připraven zajímavý program, a tak měli naši uživatelé nejenom příležitost prohlídnout si zařízení, ale také nakoupit vánoční výrobky, ochutnat výborné občerstvení a načerpat již vánoční atmosféru. 

I letos přišel Mikuláš

Mikuláš, čert a anděl

Předadventní čas

Když se spojí oddělení 

Přednáška včelaře E. Báchora dne 19. 11. 2019 v denním stacionáři

V úterý 19. 11. se uskutečnila v denním stacionáři další přednáška včelaře p. Evžena Báchora o životě a významu včel, o druzích medů a jejich účincích. Zajímavé, téměř hodinu a půl trvající vyprávění, sledovali všichni se zájmem. Proběhla také diskuze, otázky kladli uživatelé i zaměstnanci. Zájemci si objednali medy a další včelí produkty. Na závěr byl promítnutý film z produkce BBC.

Den mužů

I muži mají svůj den

Návštěva divadelního představení dne 18. 11. 2019

V pondělí 18. 11. navštívili uživatelé s mentálním postižením na Malé scéně ve dvoře další divadelní představení VČD s názvem "Pohádka o chaloupce z perníku". A jako každá pohádka, tak i tato měla poučení pro diváky. Hlavně pro malé diváky - a to, že děti mají poslouchat rodiče. Představení se všem líbilo a už teď se těší na další.

Účast seniorů dne 14. 11. 2019 na semináři o zdraví a stravě

Ve čtvrtek 14. 11. se někteří senioři, kteří projevili zájem, účastnili v Centru Kosatec semináře s názvem: "Zdravý dech - zdravé tělo", "Strava jako cesta k ozdravění těla a mysli", který organizovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z. s. Uživatelé si vyslechli přednášku o zdravém životním stylu a sami si vyzkoušeli dle ukázky správné dýchání. Nakonec se dozvěděli, jak se lze stravovat i jinak.

Příjemné setkání v kavárně Slunečnice dne 7. 11. 2019

Ve čtvrtek 7. 11. 2019 se uskutečnilo v kavárně Slunečnice malé setkání rodičů některých našich uživatelů, kteří jim přečetli na téma "O čem nejraději sním" své vlastní sny a touhy. Čtení se rodičům líbilo, někteří byli až dojati.