Upravit stránku

Návštěva hudebního oddělení Krajské knihovny dne 29. 1. 2019

V úterý 29. 1. měli poprvé příležitost naši uživatelé - senioři navštívit hudební oddělení Krajské knihovny a účastnit se programu, který připomněl životní osudy i nesmrtelné dílo skvělého klavíristy, skladatele a dirigenta Jaroslava Ježka. Během programu zazněly legendární písničky, které vznikly ve spolupráci se slavnou dvojicí V + W, v historických i novodobých nahrávkách. Program byl velmi zajímavý a uživatelé si zavzpomínali na časy, kdy mohli hudbu Jaroslava Ježka slyšet z rádia častěji než nyní. 

Výroba mýdla

Mýdlárna se Slunečnicí

Návštěva VČD dne 28. 1. 2019 - Sněhurka a sedm trpaslíků

V pondělí 28. 1. 2019 využili někteří uživatelé další nabídky a navštívili Malou scénu Východočeského divadla, aby shlédli jednu z nejstarších her divadla Víti Marčíka s názvem Sněhurka a sedm trpaslíků. Toto představení s loutkami si přivezlo dvakrát ocenění ze zahraničních festivalů a má za sebou již 2 364 repríz! Představení se uživatelům moc líbilo.

Jednodenní výlet do Dvora Králové nad Labem, exkurze dne 24. 1. 2019

Ve čtvrtek 24. 1. se vydali uživatelé na výlet do Dvora Králové nad Labem, kde se chystali na exkurzi do firmy "OZDOBA" s rodinnou tradicí výroby skleněných ozdob. Po příjezdu si nejprve prohlédli náměstí a zastavili se v kavárně na kávu. Poté se dopravili do firmy, kde následovala prohlídka celého jejího provozu. Zkraje prošli tzv. foukací částí, kde se ozdoby tvarují, pak se přesunuli do stříbřírny, kde se dovnitř ozdob foukalo stříbro, aby nebyly průhledné. Dále postupovali do oddělení lakovny, kde se ozdoby barvily a nakonec v dekorovací dílně se ozdoby dokončily ruční malbou. V balírně a dokončovací části se ozdoby upravily do finální podoby a zde bylo také možno vybrat a zakoupit si ozdoby ze široké nabídky ozdob vánočních, velikonočních i dárkových. Této možnosti využili všichni uživatelé. Na závěr se výletnici zastavili na oběd v Country salónu. Všem se tato akce moc líbila.

Návštěva divadelního představení "Strašidla a loupežníci" dne 21. 1. 2019

V pondělí 21. 1. navštívili uživatelé denního stacionáře představení Východočeského divadla, které probíhalo na Malé scéně. Tento prostor umožňuje lepší, bezprostřední kontakt s publikem. Celé představení s názvem "Strašidla a loupežníci" uvedl Zdeněk Rumpík, který vede dětský amatérský divadelní soubor LAIK. Pohádka v jedné rovině pojednávala o záhadě, proč už strašidla nejsou pro ostatní strašidelná. V druhé rovině pojednávala o hledání pokladu, kterým nakonec nebylo zlato anebo peníze, ale přátelství a láska. Divadlo bylo vyprodané, představení se všem moc líbilo.

Caviaterapie a Rabitto terapie

Poprvé a úspěšně

Krajská knihovna v Pardubicích - edukativní program "Co Čech to muzikant" dne 15. 1. 2019

V úterý 15. 1. navštívili uživatelé hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Čekal na ně zde hudebně-vzdělávací pořad "Co Čech to muzikant". Uživatelé si vyposlechli několik ukázek z vážné hudby - od Antonína Dvořáka Smyčcový kvartet, od Bedřicha Smetany klavírní skladbu Medvěd, od Leoše Janáčka skladbu pro dechové nástroje Symfonietu a od Bohuslava Martinů ukázky z Pohádky o ševci a Pohádky o Popelce. Celý program byl doplněn mluveným slovem odborné pracovnice knihovny. Nakonec se rozproudila i diskuze s uživateli. Pořad se jim moc líbil.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 14. 1. 2019

V pondělí 14. 1. 2019 měli uživatelé - senioři opět díky Komorní filharmonii Pardubice mimořádnou příležitost navštívit generální zkoušku na lednové abonentní koncerty s názvem "Jeden nástroj nestačí" v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Dopoledně si tak zpříjemnili poslechem hudby Bohuslava Martinů a Johanna Nepomuka Hummela.

Přednáška Policie ČR v denním stacionáři dne 10. 1. 2019

Ve čtvrtek 10. 1. měli naši uživatelé - senioři příležitost účastnit se přednášky Policie ČR na téma násilí a podvody páchané na seniorech a následně si vyslechnout preventivní opatření, jakým způsobem se mohou bránit. Někteří uživatelé se po přednášce zapojili do diskuze, přednáška byla pro ně přínosem. Měli možnost nejenom si připomenout projevy násilí a omezování, ale také dopady důvěřivého chování. 

Novoroční sněhová nadílka

Konečně trochu sněhu

Vánoce pro naše klienty

Vánoce od Vás pro nás

Vánoční návštěva MŠ Sezemice

Poslední vánoční dopoledne