Upravit stránku

Vystoupení uživatelů v kavárně POHODA - vánoční program

Ve středu 12. 12. 2018 odpoledne se uskutečnilo vystoupení uživatelů s vánočním programem v Kočičí kavárně POHODA. Přítomní rodiče i veřejnost se mohli na chvíli zaposlouchat do básní, koled i Pastýřské hry a prožít tak společně atmosféru adventu. Po vystoupení si všichni zúčastnění popovídali a vychutnali objednané dobroty.

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 12. 12. 2018

Ve středu 12. 12. 2018 k nám již tradičně před vánočními svátky zavítal Mobilní zvěřinec. Uživatelé s mentálním postižením nejdříve čekalo společné tvoření ozdobného květináčku s vánoční dekorací. Senioři, kteří se tvoření neúčastnili, se jako první potěšili se zvířátky, které s sebou přivezla paní Němcová. Oslík, telátko a ovečku si mohli pohladit všichni uživatelé, v průběhu programu vyslechli poutavé povídání o vánočních svátcích a zvycích. Sami přišli také se svou troškou do mlýna....dovedli odpovědět na mnoho dotazů, které se během povídání o vánočních svátcích vyskytly.

Návštěva multikina Cinestar dne 11. 12. 2018 - projekce filmu Čertí brko

V úterý 11. 12. jsme navštívili nové filmové představení v multikině Cinestar "Čertí brko" režiséra Marka Najbrta. V úvodu této krásné pohádky stojí následující: "Všichni si myslí, že Peklo je místo plné zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke zlu. To jsou pohádky pro dospělé...Ve skutečnosti je peklo úřad. Úřad, který je tu proto, aby zlo spravedlivě trestal Vaše zlo." Příběh Čertího brka se odehrává ve vesnici Pytlov. Všichni, kteří zde žijí, netuší, že jsou jejich hříchy a nepravosti pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Jednoho dne ale přestane fungovat, proto je pověřen doručením nového mladý čert Bonifác...a zde se začíná odvíjet příběh, který je poučný nejen pro děti, ale možná převážně i pro dospělé. Filmové představení všichni se zájmem a bedlivě sledovali. Bylo to příjemně strávené dopoledne. Už se těšíme na další filmové představení.

Vánoční posezení a návštěva žáků ZŠ Waldorfská

V pondělí 10. 12. náš denní stacionář navštívila paní Kohoutková se žáky Základní školy Waldorfské, kteří nám - již tradičně - přišli zpříjemnit adventní čas koncertním vystoupením. Všichni jsme si u stromečku za doprovodu houslí zazpívali známé i méně známé koledy a popovídali si o nadcházejících vánočních svátcích. Po vystoupení byl čas i na pohoštění. Všichni ochutnali zde napečené cukroví. Někteří uživatelé se vzájemně obdarovali dárky. I sám Ježíšek nechal několik dárků pro všechny pod stromečkem. Na závěr příjemně prožitého dopoledne proběhla diskotéka.

Exkurze do Domova sociálních služeb Slatiňany dne 7. 12. 2018

V návaznosti na přednášku organizace Rytmus Východní Čechy o.p.s. na téma "Podpora samostatného bydlení", která se uskutečnila dne 18. 4. 2018, jsme domluvili exkurzi do Slatiňan, do Domova sociálních služeb. Exkurze se uskutečnila v pátek 7. 12. 2018 a zájem o tuto exkurzi projevilo pět rodinných příslušníků, kterým byly zodpovězeny praktické otázky a následně byly představeny veškeré sociální služby, které Domov nabízí a poskytuje. Nakonec nás vedoucí sociálního oddělení paní Mgr. Lucie Kovaříková provedla po Domově, stejně tak jsme měli příležitost podívat se do mikroareálu a nakouknout do jednoho z dvoupodlažního domu rodinného typu s bezbariérovým přízemím. Návštěva Domova byla pro všechny přínosem.

Předvánoční návštěvy dětí Základních škol v denním stacionáři

Ve čtvrtek 6. 12. náš navštívila Terezka ze Základní školy Luže, která popřála za celou školu seniorům krásné vánoční svátky a zdravíčka v novém roce 2019. Zároveň všem předala ručně vyrobená přání, které vytvořily děti ze ZŠ Luže, její kamarádi. V pátek 7. 12. 2018 navštívil seniory dětský pěvecký sbor ze Základní školy Resslova, který si připravil krásný vánoční program a seniorům zazpíval. Velice si vážíme zájmu o seniory a za návštěvu dětí, které seniorům zpříjemnily den a pohladily je na duši. 

Adventní prodejní výstava a vystoupení uživatelů na Krajském úřadě dne 5. 12. 2018

Ve středu 5. 12. 2018 se konala na Krajském úřadě pod záštitou radního Pavla Šotoly akce s názvem "Adventní prodejní výstava" výrobků klientů poskytovatelů sociálních služeb, kde měl Denní stacionář příležitost nejenom nabídnout k prodeji výrobky uživatelů, ale také odpoledne vystoupit s "vánočním pásmem" a představit své schopnosti a dovednosti. Uživatelé zazpívali nejenom vánoční písně, ale přednesli i básně s vánoční a zimní tématikou.

Čertovské tvoření a návštěva Mikuláše, čertů a andělů v denním stacionáři

Ve čtvrtek 29. 11. jsme se připravovali na plánovanou akci - Mikulášský rej, kdy k nám 5. 12. měli dorazit čerti a andělé společně s Mikulášem. V dílně si uživatelé společně vytvořili v lidské velikosti čerta, kterého jsme vystavili v hlavním vstupu do budovy. Ve středu nás přišli žáci ze ZŠ Resslova převlečení za čerty, anděle a Mikuláše postrašit. Někteří uživatelé se sami převlékli do čertovského obleku, všichni byli skoro opravdoví. Všichni jsme slíbili, že v příštím roce zlobit nebudeme, ale že se na ně budeme zase příští rok těšit. Slibování je totiž jedná věc, ale dodržet takový slib není skutečně jednoduché. Společně jsme si zazpívali a poděkovali jsme, že nás přišli navštívit. 

Vánoční muzicírování Denního stacionáře Slunečnice 4. 12. 2018

V úterý 4. 12. proběhl v Domě kultury Dukla již 11. ročník vánočního muzicírování. Tato akce vznikla s cílem propojit vzájemně světy zdravých i postižených. I když se skladba vystupujících každý rok trochu mění, jsou mezi nimi i stálice, které tuto akci navštěvují pravidelně. Letos se zúčastnilo celkem 6 účinkujících souborů či sborů. Byla to Základní a Praktická škola Svítání s vystoupením břišních tanečnic s názvem Ligths, divadelní kroužek Základní školy Závodu Míru s pásmem "Republika má prázdniny", Základní škola Resslova s již tradiční sestavou aerobiku, Stacionář mezi mosty Trutnov s pěveckým sborem, chlapecký sbor Bonifantes s "Vánočním příběhem" o  zvířátkách a Denní stacionář Slunečnice s tanečním vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša". Celý program doplňoval také vánoční prodej výrobků Denního stacionáře Slunečnice a Kočičí naděje z.s. Akce byla úspěšná, sál byl plný diváků. Všem zúčastněným se akce líbila.

Básnický podvečer dne 29.11.2018 v Kočičí kavárně POHODA

Ve čtvrtek 29.11.2018 proběhl v Kočičí kavárně POHODA "básnický podvečer" uživatelů denního stacionáře, kterého se účastnili nejen jejich rodiče, ale také veřejnost. Podnětem pro tuto akci bylo seznámení uživatelů s dopisy malých dětí, které psaly Bohu. Všem se tyto dopisy líbily a tak vznikl nápad zkusit něco podobného. Jejich sdělení nás opravdu překvapily, při četbě došlo i na slzičky.....celá akce byla netradiční a všem se líbila. Posezení v kavárně si na závěr všichni zpříjemnili nějakou sladkostí.

Prodej výrobků denního stacionáře dne 28.11. a 29.11.2018

Ve středu 28. 11. jsme měli příležitost účastnit se vánočních trhů v Denním stacionáři MIREA, kde jsme mohli prezentovat výrobky našich uživatelů a nabídnout je k prodeji. Denní stacionář Mirea v nových krásných prostorách, které byly již vyzdobeny vánočně, připravil i výborné občerstvení a krásnou vánoční pohodu. Při prodeji výrobků pomáhali i samotní uživatelé Denního stacionáře Slunečnice. Ve čtvrtek 29. 11. jsme měli možnost prodávat výrobky našich uživatelů na kreativním veletrhu, který organizoval v ČSOB Pojišťovně centrum Kosatec.

Výroba adventních věnců v denním stacionáři dne 27. 11. 2018

V úterý 27. 11. 2018 jsme připravili pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky a blízké základy pro výrobu adventních věnců, většinou ze stříbrného smrku. Zájemci si tak mohli podle své fantazie a potřeb vytvořit vlastní adventní věnec na stůl anebo na dveře. Strávili jsme tak kreativní odpoledne, při kterém jsme si poslechem koled a ochutnáváním připraveného vánočního cukroví navodili již vánoční atmosféru.

 

 

Benefiční koncert Kočičí naděje z.s. dne 26. 11. 2018 - vystoupení uživatelů

V pondělí 26. 11. 2018 proběhl v Divadle 29 již 7. ročník benefičního koncertu pro týraná a opuštěná zvířata "Pohlaď kočce (d)UŠI". již tradičně ho podpořili sběrem krmiva nejen uživatelé denního stacionáře, ale také žáci ze základních škol. S velkým úspěchem se setkalo každoroční taneční vystoupení uživatelů, tentokrát s názvem "Ruská Máša není česká Dáša". Hlavní program letos zajišťovali žáci ZUŠ Havlíčkova ul. - ŠMIDLÁTKA - s pásmem "Vandrovala jedna panna" a folková skupina TRDLO.  Zájemci zde mohli také nakoupit spoustu dárkových a vánočních předmětů. Celý koncert měl velký úspěch, byly vyprodány lístky k sezení i na stání.

 

Návštěva VČD dne 26.11.2018

V pondělí 26. 11. 2018 navštívilo celkem 6 uživatelů denního stacionáře divadelní představení, které se uskutečnilo na Malé scéně s názvem Pohádky od pohádky. Divadelní představení se uživatelům velmi líbilo, bylo veselé a návštěva divadla jim zpříjemnila pondělní dopoledne.

Mikuláš s překvapením

I letos u nás nechyběli

Písničky naší babičky

Zpěv a úsměv na tváři