Upravit stránku

Šansónclub a jejich hity

Hudební dopoledne

Návštěva výstavy a kavárny Café Robinson

Ve středu 20. 2. 2019 navštívili uživatelé kavárnu Café Robinson, aby načerpali inspiraci před otevřením kavárny Slunečnice na Dukle, kde by měli od dubna sami obsluhovat návštěvníky v rámci sociálně-aktivizační činnosti denního stacionáře. Kavárna Café Robinson je chráněná kavárna a dílna, ve které se zaměřují na propojení sociální a pracovní rehabilitace lidí s duševním onemocněním. Nabízí zde jídla z lokálních a bio surovin. Tento prostor dále slouží k pořádaní koncertů, divadelních představení a autorských čtení. Uživatelé zde ochutnali mrkvové šátečky a sušenky. Poté se odebrali do Univerzitní knihovny, kde v Galerii Univerzity prezentuje svoji tvorbu Renata Hans v rámci výstavy Divadlo Svět se zaměřením na scénografii a kostýmy.

 

Canisterapie v domově

Pravidelná návštěva Nely

Oslavy Valentýna v denním stacionáři dne 13. 2. 2019

Na Valentýnskou diskotéku se uživatelé těšili již dlouhou dobu, nakonec se jí ve středu 13. 2. dočkali. Po svačině se všichni zájemci shromáždili v denní místnosti, kde bylo již připraveno k prožití zábavné dopoledne. Zkraje si všichni užili soutěž s hádankami a následnou sladkou odměnu. Poté následovala diskotéka. Pánská volenka střídala dámskou, všichni se dobře bavili.

Exkurze do Globusu dne 11. a 14. 2. 2019

V pondělí 11. 2. a ve čtvrtek 14. 2. 2019 jsme byli pozváni na exkurzi do Globusu. V pondělí navštívili hypermarket uživatelé senioři a ve čtvrtek uživatelé s mentálním postižením. Po příjezdu jsme byli uvítáni paní Alenou Kučerovou, která nás uvedla do společenské místnosti, kde nám pohovořila o historii vzniku Globusu a o jeho tradici. Zhlédli jsme dva filmy z výroby. Jednalo se o zpracování masa do různých masných výrobků a také o výrobu pekařských specialit. Během zajímavé přednášky jsme ochutnali klobásy, párky a také vynikající tvarohový koláč. Na závěr se rozproudila diskuze, uživatelé se dotazovali na různé věci. Uživatelé dokonce obdrželi firemní hrnečky. Děkujeme za zajištění exkurze a zajímavé povídání, stejně tak za ochutnávku z výroby hypermarketu, jehož nabídka je opravdu skvělá. 

Návštěva Kočičí kavárny POHODA dne 7. 2. 2019

Ve čtvrtek 7. 2. navštívili uživatelé opět Kočičí kavárnu POHODA, kde pro nás již od podzimu pořádají tematické přednášky o kočkách. Tentokrát se přednáška jmenovala "Ze života koček". Paní Míša poutavým způsobem vyprávěla zajímavosti o tom, jak kočky žijí, jak se chovají a co znamenají různé polohy těla a uší, pomocí nichž kočky komunikují. Na závěr byl čas i na otázky uživatelů. Této akce se zúčastnili i někteří rodiče a veřejnost. Kavárna byla zaplněna do posledního místa. Přednáška byla ukončena "sladkou tečkou" v podobě kávy se zákuskem. Všichni se už těšíme na další zajímavou přednášku v březnu.

Návštěva hudebního oddělení Krajské knihovny dne 29. 1. 2019

V úterý 29. 1. měli poprvé příležitost naši uživatelé - senioři navštívit hudební oddělení Krajské knihovny a účastnit se programu, který připomněl životní osudy i nesmrtelné dílo skvělého klavíristy, skladatele a dirigenta Jaroslava Ježka. Během programu zazněly legendární písničky, které vznikly ve spolupráci se slavnou dvojicí V + W, v historických i novodobých nahrávkách. Program byl velmi zajímavý a uživatelé si zavzpomínali na časy, kdy mohli hudbu Jaroslava Ježka slyšet z rádia častěji než nyní. 

Výroba mýdla

Mýdlárna se Slunečnicí

Návštěva VČD dne 28. 1. 2019 - Sněhurka a sedm trpaslíků

V pondělí 28. 1. 2019 využili někteří uživatelé další nabídky a navštívili Malou scénu Východočeského divadla, aby shlédli jednu z nejstarších her divadla Víti Marčíka s názvem Sněhurka a sedm trpaslíků. Toto představení s loutkami si přivezlo dvakrát ocenění ze zahraničních festivalů a má za sebou již 2 364 repríz! Představení se uživatelům moc líbilo.

Jednodenní výlet do Dvora Králové nad Labem, exkurze dne 24. 1. 2019

Ve čtvrtek 24. 1. se vydali uživatelé na výlet do Dvora Králové nad Labem, kde se chystali na exkurzi do firmy "OZDOBA" s rodinnou tradicí výroby skleněných ozdob. Po příjezdu si nejprve prohlédli náměstí a zastavili se v kavárně na kávu. Poté se dopravili do firmy, kde následovala prohlídka celého jejího provozu. Zkraje prošli tzv. foukací částí, kde se ozdoby tvarují, pak se přesunuli do stříbřírny, kde se dovnitř ozdob foukalo stříbro, aby nebyly průhledné. Dále postupovali do oddělení lakovny, kde se ozdoby barvily a nakonec v dekorovací dílně se ozdoby dokončily ruční malbou. V balírně a dokončovací části se ozdoby upravily do finální podoby a zde bylo také možno vybrat a zakoupit si ozdoby ze široké nabídky ozdob vánočních, velikonočních i dárkových. Této možnosti využili všichni uživatelé. Na závěr se výletnici zastavili na oběd v Country salónu. Všem se tato akce moc líbila.

Návštěva divadelního představení "Strašidla a loupežníci" dne 21. 1. 2019

V pondělí 21. 1. navštívili uživatelé denního stacionáře představení Východočeského divadla, které probíhalo na Malé scéně. Tento prostor umožňuje lepší, bezprostřední kontakt s publikem. Celé představení s názvem "Strašidla a loupežníci" uvedl Zdeněk Rumpík, který vede dětský amatérský divadelní soubor LAIK. Pohádka v jedné rovině pojednávala o záhadě, proč už strašidla nejsou pro ostatní strašidelná. V druhé rovině pojednávala o hledání pokladu, kterým nakonec nebylo zlato anebo peníze, ale přátelství a láska. Divadlo bylo vyprodané, představení se všem moc líbilo.

Caviaterapie a Rabitto terapie

Poprvé a úspěšně

Krajská knihovna v Pardubicích - edukativní program "Co Čech to muzikant" dne 15. 1. 2019

V úterý 15. 1. navštívili uživatelé hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Čekal na ně zde hudebně-vzdělávací pořad "Co Čech to muzikant". Uživatelé si vyposlechli několik ukázek z vážné hudby - od Antonína Dvořáka Smyčcový kvartet, od Bedřicha Smetany klavírní skladbu Medvěd, od Leoše Janáčka skladbu pro dechové nástroje Symfonietu a od Bohuslava Martinů ukázky z Pohádky o ševci a Pohádky o Popelce. Celý program byl doplněn mluveným slovem odborné pracovnice knihovny. Nakonec se rozproudila i diskuze s uživateli. Pořad se jim moc líbil.