Upravit stránku

Melounové odpoledne

V červnu jahody, v červenci melouny

Divadlo Slunečnice

Návštěva Z Brna

Indonéská kultura a žralok obrovský

Nahlédnutí do jiného světa

Výlet pod Kunětickou horu dne 2. 7. 2019

V úterý 2. 7. se trochu ochladilo, a tak se naši senioři rozhodli uskutečnit krátký výlet do přírody pod Kunětickou horu, kde se krásně prošli, pozdravili zvířata v oboře pod hradem a nakonec si dali dobrou zmrzlinu.

Povídání o mýdle a výroba přírodního mýdla dne 26. 6. v denním stacionáři

Ve středu 26. 6. jsme si nejenom povídali o vzniku mýdla, ale i jeho historii a nakonec jsme se pokusili přírodní mýdlo vlastnoručně vyrobit. K výrobě přírodního mýdla jsme použili kvalitní tuky a oleje, vybrali jsme si vůni citrónu a levandule, využili jsme také bylinky a sušené květy. Dopoledne nám příjemně uteklo, místnosti se krásně provoněly. Mýdla se nám povedla, nyní musí ještě chvilku zrát.

Sportovní dopoledne v Chrudimi s Jitřenkou dne 26. 6. 2019

Ve středu 26. 6. 2019 nás čekaly sportovní soutěže v Chrudimi, kam jsme již tradičně byli pozváni na "Chrudimský den s Jitřenkou". Akce se konala v parku a tak i přes velmi teplé počasí se uživatelé se zájmem účastnili soutěží. Celkem bylo 12 disciplín, nejvíce zaujala jízda na koloběžce, poznávání značek s městskou policí a skok do dálky. Hasičský sbor umožnil prohlídku svého vozu všem zájemcům. Městská policie nezůstala  pozadu - všichni účastníci si mohli vyzkoušet pracovní vesty, čepice, a také práci s radarem. Po absolvování obdrželi uživatelé diplom a medaili, za odměnu a účast si mohli vybrat také drobné reklamní předměty.

Výlet do HK - návštěva "Zahrady léčivých rostlin" dne 24. 6.

V pondělí 24. 6. 2019 navštívili někteří zájemci Hradec Králové s cílem podívat se do "Zahrady léčivých rostlin", která je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu. Uživatelé zhlédli sbírku tropických květin ve skleníku a také speciální záhony, kde jsou pěstovány léčivé rostliny k výzkumu na Farmaceutické fakultě. Bližší informace poskytla průvodkyně s komentovanou prohlídkou. Na závěr jsme navštívili restauraci, kde jsme si dali oběd. Akce se všem moc líbila.

Návštěva fenky Báry dne 21. 6. v denním stacionáři

V pátek 21. 6. měli senioři příležitost strávit společně příjemné dopoledne. Nejdříve je opět navštívila a svojí přítomností potěšila fenka Bára. Po jejím odchodu jsme na přání seniorů promítli film "Špunti na vodě", který se jim velmi líbil a pobavil.

Zahradní slavnost dne 19. 6., opékání špekáčků a country muzika skupiny PARŤÁCI

Ve středu 19. 6. se nás nakonec na zahradě denního stacionáře a na plánované akci "zahradní slavnost" sešlo hodně - nejenom uživatelů a jejich rodinných příslušníků, ale také přijali pozvání naši kamarádi z ostatních zařízeních (Mirea denní stacionář, o.p.s, Denní stacionář Jitřenka a Denní centrum Most do života o.s.). Všichni měli příležitost opéct si buřta, zazpívat i zatancovat při country hudbě skupiny PARŤÁCI anebo si popovídat s kamarády a známými u kávy a sladkého. Někteří i přes velmi teplé počasí navštívili připravené aktivity. Celá akce se moc všem líbila a můžeme již plánovat další, kterou uskutečníme v září.

El Safa

Orientální tance

Účast uživatelů na AbiFestu a soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech - Abi pro NÁS

Ve čtvrtek 13. 6. jsme se zapojili do probíhající Abilympiády - AbiFestu, která probíhá do pátku 14. 6. 2019. Letos jsme nejenom že zahajovali tuto soutěžní přehlídku pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením tanečním vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša", ale také se naši dva uživatelé přímo účastnili Soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech s názvem Abi pro NÁS. Ti soutěžili ve dvou disciplinách: Radka K. v puzzle, kdy prokázala zručnost a tvořivost za daný časový limit a Mirek Č. prokázal výtvarnou dovednost a zvládl nakreslit znak města Pardubic dle předlohy. Radka K. se v soutěžní disciplíně umístila na 3. místě a Mirek na 2. místě. Gratulujeme!

Během Abilympiády nechybějí ani prodejní trhy výrobků lidí hendikepovaných, ale i lidí bez hendikepu. Dalším doprovodný program tvořily zejména pěvecká a taneční vystoupení. Přirozeně zde probíhala osobní a profesionální setkání lidí za účelem navázání anebo prohloubení spolupráce v oblasti sociální podpory. 

 

 

Jednodenní výlet do Častolovic dne 12. 6. 2019

Ve středu 12. 6. někteří zájemci podnikli výlet do Častolovic, kde si prohlédli zámek s doprovodem průvodce, od kterého se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Poté se uživatelé prošli krásným přilehlým parkem, kde obdivovali spoustu cizokrajných dřevin a rostlin. Neméně zajímavá byla i návštěva Minizoo, kde si mohli zakoupit drobné krmení pro místní zvířata, která mohla nakrmit. Celý výlet zakončili dobrým obědem, kávou a výbornou zmrzlinou.

 

Worskshop uživatelů denního stacionáře se studenty SŠ dne 11. 6. 2019

V úterý 11. 6. se někteří uživatelé zúčastnili workshopu se studenty Střední školy cestovního ruchu a grafického designu s názvem "Letecký den na dvorku", který se konal ve spolupráci s Východočeskou galerií a Art Space NOV. Cílem akce bylo navázat na probíhající výstavu Jana Cílečka 2Elements v Art Space NOV a vytvořit dle vlastní fantazie letadla z polystyrénu. Vzniklo tak několik originálních letadýlek, která se následně zavěsila na dvorku č.p. 49 na Pernštýnském náměstí. 

Kulturní odpoledne v ZŠ Waldorfská dne 6. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 byli někteří naši uživatelé pozváni svými kamarády ze ZŠ Waldorfská na kulturní odpoledne do jejich školy. Zorganizovali si společné vystoupení. Žáci zahráli několik lidových písní a také ukázky z vážné hudby. Všem přítomným rozdali  zpěvník, takže kdo chtěl, mohl se aktivně zapojit do zpěvu. Uživatelé předvedli také své vystoupení - "Jarní pásmo" básní, písní a tanců. Po skončení akce nechybělo ani neformální popovídání a také pohoštění, které všichni s radostí ochutnali. Všem se odpoledne moc líbilo, žáci nás navštíví na oplátku v září.