Upravit stránku

Výlet do Hradce Králové - návštěva secesní vodní elektrárny Hučák dne 15. 5.

Ve středu 15. 5. navštívili uživatelé Hradec Králové, kde si naplánovali prohlédnout kulturní památku - secesní vodní elektrárnu Hučák. Na úvod vyslechli přednášku o historii elektrárny a zhlédli film o vzniku elektráren od 19. století. Návštěva strojovny se bohužel z důvodu oprav neuskutečnila. Zajímavou zkušeností však byly praktické ukázky toho, jak vzniká elektřina. V laboratoři proběhly pokusy o působení vody i větru. Na rozloučení obdrželi uživatelé pohlednice a také omalovánky. Všem se akce a výlet do Hradce Králové moc líbila.

Muzikoterapie se Svítáním

Emoce, radost, energie

Duo Ruggieri

Italský tenorista s baletkou

Návštěva Bethany

Bethany - Dům pomoci

Májové slavnosti na Dukle - vystoupení uživatelů denního stacionáře

V pátek 3. 5. 2019 proběhl na náměstí Dukelských hrdinů 2. ročník Májových slavností. Návštěvníci mohli pobýt na jarmarku, účastnit se práce v řemeslných dílnách, pro děti zde byly různé soutěže. Zájemci se projeli v kočáře tažením koňmi. Letos opět proběhla soutěž domácích receptů "O starostův májový koláč". Atmosféru vhodně doplňovala vystoupení různých tanečních a pěveckých skupin. Na této akci nemohli chybět ani uživatelé denního stacionáře. Prezentovali se s novým jarním pásmem básní, písní a tanců.

Návštěva VČD dne 29. 4. 2019

V pondělí 29. 4. 2019 navštívili naši uživatelé VČD, kde měli možnost zhlédnout pohádku plnou písniček a hádanek. Princezna se měla vdávat, ale nelíbil se jí princ, který se o její ruku ucházel. Přesvědčí proto svého královského otce, aby princ splnil královské hádanky a úkoly......Divadelní představení a návštěva divadla se všem líbila.

Oslava Den Země dne 26. 4. v Pardubicích

V pátek 26. 4. se v Pardubicích slavil Den Země. Tento svátek souvisí s původními oslavami Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. 3. a oslavovaly příchod jara. V dnešním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Den Země byl vyhlášen r. 1969 a první svátek byl slaven 22. 4. 1970 v San Francisku. Od roku 1990 se slaví také v České republice. V Pardubicích již tradičně organizuje tento svátek Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem a dalšími neziskovými organizacemi. Cílem je společně poukázat na potřebu udržení zdravé přírody a především ochrana zdrojů vody, které je v současné době nedostatek. Návštěvníci mohli, kromě zapojení se do výukových témat, zhlédnout i škálu tanečních vystoupení, ve kterých nechyběl ani Denní stacionář Slunečnice s tancem.

Účast uživatelů na festivalu "Patříme k sobě" dne 24. 4. v Semilech

Ve středu 24. 4. odjeli uživatelé do Semil na 22. ročník festivalu "Patříme k sobě", kterého se již pravidelně účastní s tanečními vystoupeními od roku 2006. Ten pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Semily. Jeho patronkou je herečka Miriam Kantorková. Účastníci, kterými jsou děti, mládež a dospělí se zdravotním postižením, tančí, zpívají, muzicírují i hrají divadlo. Festival je čtyřdenní, během něhož se účastníci prezentují v okolí Semil se svými pohybovými a hudebními dovednostmi. Součástí festivalu je i bohatý doprovodný program a tradiční diskotéka, na kterou se všichni moc těší. Uživatelé se letos představili, jako vždy, s novým tanečním vystoupením - !Ruská Máša není česká Dáša".

Zahájení akce "Noc mladých výzkumníků" Univerzity Pardubice vystoupením uživatelů denního stacionáře dne 16. 4. 2019

V úterý 16. 4. 2019 opět využili naši uživatelé nabídku Univerzity Pardubice a účastnili se dalšího ročníku "Noc mladých výzkumníků!. Již tradičně zde zahajují tuto akci svým tanečním vystoupením. Letos se představili s vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša". Z důvodu oprav pardubického zámku se tato akce uskutečnila v ABC klubu Na Olšinkách. Bylo zřejmé, že nás prezentující organizace již dobře znají a těší se na naše vystoupení. Po zahajovacích fanfárách, které zahráli studenti Konzervatoře Pardubice, jsme uvedli začátek programu naším novým tancem. V prostorách klubu připravilo svoje interaktivní stanoviště všech 7 fakult UPce, dále i Hvězdárna barona A. Krause, Střední průmyslová škola chemická a elektrotechnická, nechyběla ani ZUŠ Havlíčkova. Všechny zájemce čekala noc plná pokusů a zážitkových dílen, kde se dozvěděli zajímavosti ze světa vědy.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 15. 4. 2019

V pondělí přijali někteří uživatelé - senioři - pozvání Komorní filharmonie Pardubice na generální zkoušku dubnových abonentních koncertů KFP, která se konala v Sukově síni Domu hudby. Měli tak znovu skvělou příležitost zúčastnit se SÓLA PRO FILHARMONIKY  a vyslechnout například Předehru k opeře Carla Maria von Webera, Koncert pro dvoje housle a smyčce Tomáše Svobody, Starého bručouna a Komickou polku pro fagot a orchestr aj. Děkujeme Komorní filharmonii za krásný dopolední zážitek.

Návštěva VČD dne 9. 4. 2019 - Bílý tesák - DIVADLO DRAK

V úterý 9. 4. 2019 navštívilo 7 zájemců VČD, kde zhlédli divadelní představení Bílý tesák, inscenaci na motivy slavného dobrodružného románu Jacka Londona. Obsahem bylo dramatické vyprávění o dobrodružných osudech psa, jemuž kolovala v žilách vlčí krev. Napínavý příběh, který přiblížil nelehký život divokého zvířete v soužití s lidmi, nakonec dopadl dobře. Všem se představení líbilo.

Velikonoční jarmark DPS Dubina dne 9. 4. 2019

V úterý 9. 4. využili někteří senioři milé pozvání Domova pro seniory Dubina a navštívili v dopoledních hodinách Velikonoční jarmark, kde měli příležitost nejenom si prohlédnout prostory zařízení a získat informace, ale také se občerstvit a nakoupit výrobky uživatelů domova. 

Účast uživatelů na regionálním kole "Duhové křídlo" dne 5. 4. v Poličce

V pátek 5. 4. se uživatelé poprvé účastnili regionálního kola "Duhové křídlo" v Tylově domě v Poličce. Akce měla název "Život je jen náhoda". V přehlídce tanečních, divadelních i hudebních vystoupení se prezentovaly různé organizace sociálních služeb - např. Oblastní charita Polička, Domov na hradě Rychmburk, Domov na rozcestí Svitavy, OS Bonanza, Domov na zámku Bystré - a mnohé další. Uživatelé předvedli taneční vystoupení na hudbu Michala Davida "Ruská Máša není česká Dáša". Během dopoledne proběhlo vystoupení hned dvakrát - pro žáky základních a poté středních škol. Úspěch byl veliký. Po vystoupení jsme zašli na oběd a také na prohlídku náměstí. Celý výlet se vydařil, všichni byli spokojeni. 

Návštěva přednášky dne 4. 4. 2019 - zdravá chůze, zdravá obuv

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 využili senioři ze střediska Erno Košťála 1017 nabídky a navštívili v rámci Žena a jaro 2019 přednášku na téma zdravá chůze, zdravá obuv a nakonec zhlédli i módní přehlídku. Pro uživatele byla návštěva této akce zajímavá a přednáška přínosem.