Upravit stránku

Dovolte, abychom všechny informovali o legislativních změnách v oblasti exekucí a o tzv. "milostivém létu", o časově omezenou nabídku (od 28. 10. 2021 - 28. 1. 2021) pro dlužníky, jak vyřešit exekuce vedené pro veřejnoprávní dluh, který byl schválen v rámci novely exekučního řádu. Dlužníci mají šanci doplatit pouze jistinu a 750 Kč s DPH (907, 50 Kč) na náklady exekuce. Jistinou je původní dluh bez příslušenství, což mohou být například úroky, úroky z prodlení, penále, náklady věřitele v soudním či exekučním řízení (soudní poplatky, odměny advokátů, exekuční náklady). Po uhrazení jistiny a částky na náklady exekuce bude pohledávka považována za splacenou, a nebude již řešeno jakéhokoliv příslušenství. Milostivé léto mohou využít osoby, které mají soudní exekuci a oprávněným je veřejnoprávní subjekt nebo firma většinově vlastněna veřejnoprávní institucí a zdravotní pojišťovny. Např. obec, kraj, stát, ČEZ, dopravní podniky, Česká televize, Český rozhlas, VZP atd.  Další zásadní informace naleznete v materiálu veřejného ochránce práv. 

Bližší informace a případnou pomoc poskytnou sociální pracovníci odboru sociálních věcí Magistrátu města Pardubic.