Naše snaha o vybudování alespoň malé parkovací plochy u areálu Domova pro seniory na Dubině se po několika letech úspěšně završila. Děkujeme tímto místnímu obvodu i Magistrátu města.