Upravit stránku

Návštěva zahradnictví dne 14. 3. 2019

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se někteří senioři rozhodli navštívit zahradnictví, kde již byly k prodeji nabízeny jarní květiny (tulipány, krokusy, frézie, anemonky, hayacinty aj.), široký sortiment okrasných rostlin a jiná zajímavá dekorace. Návštěva zahradnictví, o kterou senioři projevili zájem, se vydařila a naplnila jejich očekávání a radost z ní. Už se nemůžeme dočkat jara a teplých slunných dní.

Den otevřených dveří v Denním stacionáři MIREA dne 14. 3. 2019

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 jsme přijali milé pozvání a navštívili prostory Denního stacionáře MIREA, který v rámci oslav 10. výročí založení uskutečnil Den otevřených dveří. Naši uživatelé měli krásnou příležitost strávit s klienty Denního stacionáře MIREA příjemné dopoledne, vyrobit si krásná srdíčka z drátků obohacená různými barevnými korálky v rámci "Srdíčkové dílny". Dennímu stacionáři Mirea přejeme i do dalších let své činnosti hodně úspěchů, spokojenosti a hlavně radosti.

Návštěva Dobré čajovny dne 13. 3. 2019

Ve středu navštívili uživatelé Dobrou čajovnu na Pernštýnském náměstí. Čekala je ochutnávka několika čínských a japonských čajů, vhodně doplněná pochutinami, z nichž si většinu vyrábějí majitelé čajovny sami. Pohodové posezení bylo doplněno odbornou a přesto velice srozumitelnou přednáškou o historii a druzích čaje. Byl čas i na dotazy uživatelů a diskuzi. Zájemci si na závěr zakoupili čaje, které jim chutnaly. Dobrá čajovna nabízí celoročně čajové speciality i studené nápoje, pochoutky vhodné k čajům, ale i dekorační a dárkové předměty či čajovou keramiku. Probíhají zde i odborné přednášky na různá témata. Dobrou čajovnu chystáme navštívit také 18. 3. a 3. 4. 2019.

Návštěva stavební výstavy v Ideonu dne 7. a 8. 3. 2019

Ve čtvrtek a v pátek navštívili uživatelé výstavu v Ideonu, která patří svým rozsahem a odborným zaměřením k největším na území regionu. Výstava je tradiční přehlídkou stavebních materiálů, technologií, služeb a novinek ve stavebnictví. Jsou určeny pro odbornou i laickou veřejnost. Uživatelé si prohlédli celé výstavní prostory, zájemci si odnesli i propagační materiál. Před odchodem do denního stacionáře se někteří občerstvili u místních stánků.

Masopust na Dukle dne 1. 3. 2019

Dnes 1. 3. 2019 se naši uživatelé zúčastnili již tradičního masopustního průvodu, který pořádá MO Pardubice V. Sraz byl u ZŠ Waldorfské, odkud se průvod vydal za doprovodu Orchestru Jana Kvíčaly na náměstí Dukelských hrdinů. Akce se zúčastnilo mnoho zájemců, především ze strany mateřských a základních škol. Průvod byl plný pestrobarevných masek, zhotovených dle tradičního pojetí masopustu, ale i masek zhotovených dle fantazie. K viděné byla maska medvěda, báby s nůší, kobyly, nevěsty s ženichem, smrtky i kominíka...Tradice masopustu sahá ještě do předkřesťanské doby, masky měly vždy svůj hluboký význam a symboliku a plnily i určité poselství. Během masopustního průvodu nechybělo ani pohoštění. Pochutnali jsme si na sladkých koláčích i zabijačkových pochoutkách.

Návštěva výstavy a kavárny Café Robinson

Ve středu 20. 2. 2019 navštívili uživatelé kavárnu Café Robinson, aby načerpali inspiraci před otevřením kavárny Slunečnice na Dukle, kde by měli od dubna sami obsluhovat návštěvníky v rámci sociálně-aktivizační činnosti denního stacionáře. Kavárna Café Robinson je chráněná kavárna a dílna, ve které se zaměřují na propojení sociální a pracovní rehabilitace lidí s duševním onemocněním. Nabízí zde jídla z lokálních a bio surovin. Tento prostor dále slouží k pořádaní koncertů, divadelních představení a autorských čtení. Uživatelé zde ochutnali mrkvové šátečky a sušenky. Poté se odebrali do Univerzitní knihovny, kde v Galerii Univerzity prezentuje svoji tvorbu Renata Hans v rámci výstavy Divadlo Svět se zaměřením na scénografii a kostýmy.

 

Oslavy Valentýna v denním stacionáři dne 13. 2. 2019

Na Valentýnskou diskotéku se uživatelé těšili již dlouhou dobu, nakonec se jí ve středu 13. 2. dočkali. Po svačině se všichni zájemci shromáždili v denní místnosti, kde bylo již připraveno k prožití zábavné dopoledne. Zkraje si všichni užili soutěž s hádankami a následnou sladkou odměnu. Poté následovala diskotéka. Pánská volenka střídala dámskou, všichni se dobře bavili.

Exkurze do Globusu dne 11. a 14. 2. 2019

V pondělí 11. 2. a ve čtvrtek 14. 2. 2019 jsme byli pozváni na exkurzi do Globusu. V pondělí navštívili hypermarket uživatelé senioři a ve čtvrtek uživatelé s mentálním postižením. Po příjezdu jsme byli uvítáni paní Alenou Kučerovou, která nás uvedla do společenské místnosti, kde nám pohovořila o historii vzniku Globusu a o jeho tradici. Zhlédli jsme dva filmy z výroby. Jednalo se o zpracování masa do různých masných výrobků a také o výrobu pekařských specialit. Během zajímavé přednášky jsme ochutnali klobásy, párky a také vynikající tvarohový koláč. Na závěr se rozproudila diskuze, uživatelé se dotazovali na různé věci. Uživatelé dokonce obdrželi firemní hrnečky. Děkujeme za zajištění exkurze a zajímavé povídání, stejně tak za ochutnávku z výroby hypermarketu, jehož nabídka je opravdu skvělá. 

Návštěva Kočičí kavárny POHODA dne 7. 2. 2019

Ve čtvrtek 7. 2. navštívili uživatelé opět Kočičí kavárnu POHODA, kde pro nás již od podzimu pořádají tematické přednášky o kočkách. Tentokrát se přednáška jmenovala "Ze života koček". Paní Míša poutavým způsobem vyprávěla zajímavosti o tom, jak kočky žijí, jak se chovají a co znamenají různé polohy těla a uší, pomocí nichž kočky komunikují. Na závěr byl čas i na otázky uživatelů. Této akce se zúčastnili i někteří rodiče a veřejnost. Kavárna byla zaplněna do posledního místa. Přednáška byla ukončena "sladkou tečkou" v podobě kávy se zákuskem. Všichni se už těšíme na další zajímavou přednášku v březnu.

Návštěva hudebního oddělení Krajské knihovny dne 29. 1. 2019

V úterý 29. 1. měli poprvé příležitost naši uživatelé - senioři navštívit hudební oddělení Krajské knihovny a účastnit se programu, který připomněl životní osudy i nesmrtelné dílo skvělého klavíristy, skladatele a dirigenta Jaroslava Ježka. Během programu zazněly legendární písničky, které vznikly ve spolupráci se slavnou dvojicí V + W, v historických i novodobých nahrávkách. Program byl velmi zajímavý a uživatelé si zavzpomínali na časy, kdy mohli hudbu Jaroslava Ježka slyšet z rádia častěji než nyní. 

Návštěva VČD dne 28. 1. 2019 - Sněhurka a sedm trpaslíků

V pondělí 28. 1. 2019 využili někteří uživatelé další nabídky a navštívili Malou scénu Východočeského divadla, aby shlédli jednu z nejstarších her divadla Víti Marčíka s názvem Sněhurka a sedm trpaslíků. Toto představení s loutkami si přivezlo dvakrát ocenění ze zahraničních festivalů a má za sebou již 2 364 repríz! Představení se uživatelům moc líbilo.

Jednodenní výlet do Dvora Králové nad Labem, exkurze dne 24. 1. 2019

Ve čtvrtek 24. 1. se vydali uživatelé na výlet do Dvora Králové nad Labem, kde se chystali na exkurzi do firmy "OZDOBA" s rodinnou tradicí výroby skleněných ozdob. Po příjezdu si nejprve prohlédli náměstí a zastavili se v kavárně na kávu. Poté se dopravili do firmy, kde následovala prohlídka celého jejího provozu. Zkraje prošli tzv. foukací částí, kde se ozdoby tvarují, pak se přesunuli do stříbřírny, kde se dovnitř ozdob foukalo stříbro, aby nebyly průhledné. Dále postupovali do oddělení lakovny, kde se ozdoby barvily a nakonec v dekorovací dílně se ozdoby dokončily ruční malbou. V balírně a dokončovací části se ozdoby upravily do finální podoby a zde bylo také možno vybrat a zakoupit si ozdoby ze široké nabídky ozdob vánočních, velikonočních i dárkových. Této možnosti využili všichni uživatelé. Na závěr se výletnici zastavili na oběd v Country salónu. Všem se tato akce moc líbila.

Návštěva divadelního představení "Strašidla a loupežníci" dne 21. 1. 2019

V pondělí 21. 1. navštívili uživatelé denního stacionáře představení Východočeského divadla, které probíhalo na Malé scéně. Tento prostor umožňuje lepší, bezprostřední kontakt s publikem. Celé představení s názvem "Strašidla a loupežníci" uvedl Zdeněk Rumpík, který vede dětský amatérský divadelní soubor LAIK. Pohádka v jedné rovině pojednávala o záhadě, proč už strašidla nejsou pro ostatní strašidelná. V druhé rovině pojednávala o hledání pokladu, kterým nakonec nebylo zlato anebo peníze, ale přátelství a láska. Divadlo bylo vyprodané, představení se všem moc líbilo.

Krajská knihovna v Pardubicích - edukativní program "Co Čech to muzikant" dne 15. 1. 2019

V úterý 15. 1. navštívili uživatelé hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Čekal na ně zde hudebně-vzdělávací pořad "Co Čech to muzikant". Uživatelé si vyposlechli několik ukázek z vážné hudby - od Antonína Dvořáka Smyčcový kvartet, od Bedřicha Smetany klavírní skladbu Medvěd, od Leoše Janáčka skladbu pro dechové nástroje Symfonietu a od Bohuslava Martinů ukázky z Pohádky o ševci a Pohádky o Popelce. Celý program byl doplněn mluveným slovem odborné pracovnice knihovny. Nakonec se rozproudila i diskuze s uživateli. Pořad se jim moc líbil.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 14. 1. 2019

V pondělí 14. 1. 2019 měli uživatelé - senioři opět díky Komorní filharmonii Pardubice mimořádnou příležitost navštívit generální zkoušku na lednové abonentní koncerty s názvem "Jeden nástroj nestačí" v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Dopoledně si tak zpříjemnili poslechem hudby Bohuslava Martinů a Johanna Nepomuka Hummela.

Přednáška Policie ČR v denním stacionáři dne 10. 1. 2019

Ve čtvrtek 10. 1. měli naši uživatelé - senioři příležitost účastnit se přednášky Policie ČR na téma násilí a podvody páchané na seniorech a následně si vyslechnout preventivní opatření, jakým způsobem se mohou bránit. Někteří uživatelé se po přednášce zapojili do diskuze, přednáška byla pro ně přínosem. Měli možnost nejenom si připomenout projevy násilí a omezování, ale také dopady důvěřivého chování. 

Návštěva pěveckého sboru Gymnázium Dašická dne 14. 12. v denním stacionáři

V pátek 14. 12. 2018 přišel potěšit naše seniory dětský pěvecký sbor Gymnázia Dašická, který zazpíval krásné koledy a vánoční písně. Všechny tak naladil na blížící se vánoční svátky, které všichni budou trávit v kruhu rodinném. Někteří senioři si s dětmi společně zazpívali a vzpomněli si na písně, které dlouhou neslyšeli. Děkujeme pěveckému sboru za krásné předvánoční dopoledne.

Vánoční posezení s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme v denním stacionáři uskutečnili další předvánoční setkání, které pomohl zorganizovat náš uživatel J. A., který vystupuje s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua ze Základní a Praktické školy Svítání, o.p.s. a který navíc připravil pro uživatele předvánoční překvapení. Všem se dopoledne moc líbilo, vystoupení skupiny bylo opět velmi živé a dynamické. 

Vystoupení uživatelů v kavárně POHODA - vánoční program

Ve středu 12. 12. 2018 odpoledne se uskutečnilo vystoupení uživatelů s vánočním programem v Kočičí kavárně POHODA. Přítomní rodiče i veřejnost se mohli na chvíli zaposlouchat do básní, koled i Pastýřské hry a prožít tak společně atmosféru adventu. Po vystoupení si všichni zúčastnění popovídali a vychutnali objednané dobroty.

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 12. 12. 2018

Ve středu 12. 12. 2018 k nám již tradičně před vánočními svátky zavítal Mobilní zvěřinec. Uživatelé s mentálním postižením nejdříve čekalo společné tvoření ozdobného květináčku s vánoční dekorací. Senioři, kteří se tvoření neúčastnili, se jako první potěšili se zvířátky, které s sebou přivezla paní Němcová. Oslík, telátko a ovečku si mohli pohladit všichni uživatelé, v průběhu programu vyslechli poutavé povídání o vánočních svátcích a zvycích. Sami přišli také se svou troškou do mlýna....dovedli odpovědět na mnoho dotazů, které se během povídání o vánočních svátcích vyskytly.