Upravit stránku

Oslavy Valentýna v denním stacionáři dne 13. 2. 2019

Na Valentýnskou diskotéku se uživatelé těšili již dlouhou dobu, nakonec se jí ve středu 13. 2. dočkali. Po svačině se všichni zájemci shromáždili v denní místnosti, kde bylo již připraveno k prožití zábavné dopoledne. Zkraje si všichni užili soutěž s hádankami a následnou sladkou odměnu. Poté následovala diskotéka. Pánská volenka střídala dámskou, všichni se dobře bavili.

Exkurze do Globusu dne 11. a 14. 2. 2019

V pondělí 11. 2. a ve čtvrtek 14. 2. 2019 jsme byli pozváni na exkurzi do Globusu. V pondělí navštívili hypermarket uživatelé senioři a ve čtvrtek uživatelé s mentálním postižením. Po příjezdu jsme byli uvítáni paní Alenou Kučerovou, která nás uvedla do společenské místnosti, kde nám pohovořila o historii vzniku Globusu a o jeho tradici. Zhlédli jsme dva filmy z výroby. Jednalo se o zpracování masa do různých masných výrobků a také o výrobu pekařských specialit. Během zajímavé přednášky jsme ochutnali klobásy, párky a také vynikající tvarohový koláč. Na závěr se rozproudila diskuze, uživatelé se dotazovali na různé věci. Uživatelé dokonce obdrželi firemní hrnečky. Děkujeme za zajištění exkurze a zajímavé povídání, stejně tak za ochutnávku z výroby hypermarketu, jehož nabídka je opravdu skvělá. 

Návštěva Kočičí kavárny POHODA dne 7. 2. 2019

Ve čtvrtek 7. 2. navštívili uživatelé opět Kočičí kavárnu POHODA, kde pro nás již od podzimu pořádají tematické přednášky o kočkách. Tentokrát se přednáška jmenovala "Ze života koček". Paní Míša poutavým způsobem vyprávěla zajímavosti o tom, jak kočky žijí, jak se chovají a co znamenají různé polohy těla a uší, pomocí nichž kočky komunikují. Na závěr byl čas i na otázky uživatelů. Této akce se zúčastnili i někteří rodiče a veřejnost. Kavárna byla zaplněna do posledního místa. Přednáška byla ukončena "sladkou tečkou" v podobě kávy se zákuskem. Všichni se už těšíme na další zajímavou přednášku v březnu.

Návštěva hudebního oddělení Krajské knihovny dne 29. 1. 2019

V úterý 29. 1. měli poprvé příležitost naši uživatelé - senioři navštívit hudební oddělení Krajské knihovny a účastnit se programu, který připomněl životní osudy i nesmrtelné dílo skvělého klavíristy, skladatele a dirigenta Jaroslava Ježka. Během programu zazněly legendární písničky, které vznikly ve spolupráci se slavnou dvojicí V + W, v historických i novodobých nahrávkách. Program byl velmi zajímavý a uživatelé si zavzpomínali na časy, kdy mohli hudbu Jaroslava Ježka slyšet z rádia častěji než nyní. 

Návštěva VČD dne 28. 1. 2019 - Sněhurka a sedm trpaslíků

V pondělí 28. 1. 2019 využili někteří uživatelé další nabídky a navštívili Malou scénu Východočeského divadla, aby shlédli jednu z nejstarších her divadla Víti Marčíka s názvem Sněhurka a sedm trpaslíků. Toto představení s loutkami si přivezlo dvakrát ocenění ze zahraničních festivalů a má za sebou již 2 364 repríz! Představení se uživatelům moc líbilo.

Jednodenní výlet do Dvora Králové nad Labem, exkurze dne 24. 1. 2019

Ve čtvrtek 24. 1. se vydali uživatelé na výlet do Dvora Králové nad Labem, kde se chystali na exkurzi do firmy "OZDOBA" s rodinnou tradicí výroby skleněných ozdob. Po příjezdu si nejprve prohlédli náměstí a zastavili se v kavárně na kávu. Poté se dopravili do firmy, kde následovala prohlídka celého jejího provozu. Zkraje prošli tzv. foukací částí, kde se ozdoby tvarují, pak se přesunuli do stříbřírny, kde se dovnitř ozdob foukalo stříbro, aby nebyly průhledné. Dále postupovali do oddělení lakovny, kde se ozdoby barvily a nakonec v dekorovací dílně se ozdoby dokončily ruční malbou. V balírně a dokončovací části se ozdoby upravily do finální podoby a zde bylo také možno vybrat a zakoupit si ozdoby ze široké nabídky ozdob vánočních, velikonočních i dárkových. Této možnosti využili všichni uživatelé. Na závěr se výletnici zastavili na oběd v Country salónu. Všem se tato akce moc líbila.

Návštěva divadelního představení "Strašidla a loupežníci" dne 21. 1. 2019

V pondělí 21. 1. navštívili uživatelé denního stacionáře představení Východočeského divadla, které probíhalo na Malé scéně. Tento prostor umožňuje lepší, bezprostřední kontakt s publikem. Celé představení s názvem "Strašidla a loupežníci" uvedl Zdeněk Rumpík, který vede dětský amatérský divadelní soubor LAIK. Pohádka v jedné rovině pojednávala o záhadě, proč už strašidla nejsou pro ostatní strašidelná. V druhé rovině pojednávala o hledání pokladu, kterým nakonec nebylo zlato anebo peníze, ale přátelství a láska. Divadlo bylo vyprodané, představení se všem moc líbilo.

Krajská knihovna v Pardubicích - edukativní program "Co Čech to muzikant" dne 15. 1. 2019

V úterý 15. 1. navštívili uživatelé hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Čekal na ně zde hudebně-vzdělávací pořad "Co Čech to muzikant". Uživatelé si vyposlechli několik ukázek z vážné hudby - od Antonína Dvořáka Smyčcový kvartet, od Bedřicha Smetany klavírní skladbu Medvěd, od Leoše Janáčka skladbu pro dechové nástroje Symfonietu a od Bohuslava Martinů ukázky z Pohádky o ševci a Pohádky o Popelce. Celý program byl doplněn mluveným slovem odborné pracovnice knihovny. Nakonec se rozproudila i diskuze s uživateli. Pořad se jim moc líbil.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 14. 1. 2019

V pondělí 14. 1. 2019 měli uživatelé - senioři opět díky Komorní filharmonii Pardubice mimořádnou příležitost navštívit generální zkoušku na lednové abonentní koncerty s názvem "Jeden nástroj nestačí" v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Dopoledně si tak zpříjemnili poslechem hudby Bohuslava Martinů a Johanna Nepomuka Hummela.

Přednáška Policie ČR v denním stacionáři dne 10. 1. 2019

Ve čtvrtek 10. 1. měli naši uživatelé - senioři příležitost účastnit se přednášky Policie ČR na téma násilí a podvody páchané na seniorech a následně si vyslechnout preventivní opatření, jakým způsobem se mohou bránit. Někteří uživatelé se po přednášce zapojili do diskuze, přednáška byla pro ně přínosem. Měli možnost nejenom si připomenout projevy násilí a omezování, ale také dopady důvěřivého chování. 

Návštěva pěveckého sboru Gymnázium Dašická dne 14. 12. v denním stacionáři

V pátek 14. 12. 2018 přišel potěšit naše seniory dětský pěvecký sbor Gymnázia Dašická, který zazpíval krásné koledy a vánoční písně. Všechny tak naladil na blížící se vánoční svátky, které všichni budou trávit v kruhu rodinném. Někteří senioři si s dětmi společně zazpívali a vzpomněli si na písně, které dlouhou neslyšeli. Děkujeme pěveckému sboru za krásné předvánoční dopoledne.

Vánoční posezení s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme v denním stacionáři uskutečnili další předvánoční setkání, které pomohl zorganizovat náš uživatel J. A., který vystupuje s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua ze Základní a Praktické školy Svítání, o.p.s. a který navíc připravil pro uživatele předvánoční překvapení. Všem se dopoledne moc líbilo, vystoupení skupiny bylo opět velmi živé a dynamické. 

Vystoupení uživatelů v kavárně POHODA - vánoční program

Ve středu 12. 12. 2018 odpoledne se uskutečnilo vystoupení uživatelů s vánočním programem v Kočičí kavárně POHODA. Přítomní rodiče i veřejnost se mohli na chvíli zaposlouchat do básní, koled i Pastýřské hry a prožít tak společně atmosféru adventu. Po vystoupení si všichni zúčastnění popovídali a vychutnali objednané dobroty.

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 12. 12. 2018

Ve středu 12. 12. 2018 k nám již tradičně před vánočními svátky zavítal Mobilní zvěřinec. Uživatelé s mentálním postižením nejdříve čekalo společné tvoření ozdobného květináčku s vánoční dekorací. Senioři, kteří se tvoření neúčastnili, se jako první potěšili se zvířátky, které s sebou přivezla paní Němcová. Oslík, telátko a ovečku si mohli pohladit všichni uživatelé, v průběhu programu vyslechli poutavé povídání o vánočních svátcích a zvycích. Sami přišli také se svou troškou do mlýna....dovedli odpovědět na mnoho dotazů, které se během povídání o vánočních svátcích vyskytly.

Návštěva multikina Cinestar dne 11. 12. 2018 - projekce filmu Čertí brko

V úterý 11. 12. jsme navštívili nové filmové představení v multikině Cinestar "Čertí brko" režiséra Marka Najbrta. V úvodu této krásné pohádky stojí následující: "Všichni si myslí, že Peklo je místo plné zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke zlu. To jsou pohádky pro dospělé...Ve skutečnosti je peklo úřad. Úřad, který je tu proto, aby zlo spravedlivě trestal Vaše zlo." Příběh Čertího brka se odehrává ve vesnici Pytlov. Všichni, kteří zde žijí, netuší, že jsou jejich hříchy a nepravosti pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Jednoho dne ale přestane fungovat, proto je pověřen doručením nového mladý čert Bonifác...a zde se začíná odvíjet příběh, který je poučný nejen pro děti, ale možná převážně i pro dospělé. Filmové představení všichni se zájmem a bedlivě sledovali. Bylo to příjemně strávené dopoledne. Už se těšíme na další filmové představení.

Vánoční posezení a návštěva žáků ZŠ Waldorfská

V pondělí 10. 12. náš denní stacionář navštívila paní Kohoutková se žáky Základní školy Waldorfské, kteří nám - již tradičně - přišli zpříjemnit adventní čas koncertním vystoupením. Všichni jsme si u stromečku za doprovodu houslí zazpívali známé i méně známé koledy a popovídali si o nadcházejících vánočních svátcích. Po vystoupení byl čas i na pohoštění. Všichni ochutnali zde napečené cukroví. Někteří uživatelé se vzájemně obdarovali dárky. I sám Ježíšek nechal několik dárků pro všechny pod stromečkem. Na závěr příjemně prožitého dopoledne proběhla diskotéka.

Exkurze do Domova sociálních služeb Slatiňany dne 7. 12. 2018

V návaznosti na přednášku organizace Rytmus Východní Čechy o.p.s. na téma "Podpora samostatného bydlení", která se uskutečnila dne 18. 4. 2018, jsme domluvili exkurzi do Slatiňan, do Domova sociálních služeb. Exkurze se uskutečnila v pátek 7. 12. 2018 a zájem o tuto exkurzi projevilo pět rodinných příslušníků, kterým byly zodpovězeny praktické otázky a následně byly představeny veškeré sociální služby, které Domov nabízí a poskytuje. Nakonec nás vedoucí sociálního oddělení paní Mgr. Lucie Kovaříková provedla po Domově, stejně tak jsme měli příležitost podívat se do mikroareálu a nakouknout do jednoho z dvoupodlažního domu rodinného typu s bezbariérovým přízemím. Návštěva Domova byla pro všechny přínosem.

Předvánoční návštěvy dětí Základních škol v denním stacionáři

Ve čtvrtek 6. 12. náš navštívila Terezka ze Základní školy Luže, která popřála za celou školu seniorům krásné vánoční svátky a zdravíčka v novém roce 2019. Zároveň všem předala ručně vyrobená přání, které vytvořily děti ze ZŠ Luže, její kamarádi. V pátek 7. 12. 2018 navštívil seniory dětský pěvecký sbor ze Základní školy Resslova, který si připravil krásný vánoční program a seniorům zazpíval. Velice si vážíme zájmu o seniory a za návštěvu dětí, které seniorům zpříjemnily den a pohladily je na duši. 

Adventní prodejní výstava a vystoupení uživatelů na Krajském úřadě dne 5. 12. 2018

Ve středu 5. 12. 2018 se konala na Krajském úřadě pod záštitou radního Pavla Šotoly akce s názvem "Adventní prodejní výstava" výrobků klientů poskytovatelů sociálních služeb, kde měl Denní stacionář příležitost nejenom nabídnout k prodeji výrobky uživatelů, ale také odpoledne vystoupit s "vánočním pásmem" a představit své schopnosti a dovednosti. Uživatelé zazpívali nejenom vánoční písně, ale přednesli i básně s vánoční a zimní tématikou.

Čertovské tvoření a návštěva Mikuláše, čertů a andělů v denním stacionáři

Ve čtvrtek 29. 11. jsme se připravovali na plánovanou akci - Mikulášský rej, kdy k nám 5. 12. měli dorazit čerti a andělé společně s Mikulášem. V dílně si uživatelé společně vytvořili v lidské velikosti čerta, kterého jsme vystavili v hlavním vstupu do budovy. Ve středu nás přišli žáci ze ZŠ Resslova převlečení za čerty, anděle a Mikuláše postrašit. Někteří uživatelé se sami převlékli do čertovského obleku, všichni byli skoro opravdoví. Všichni jsme slíbili, že v příštím roce zlobit nebudeme, ale že se na ně budeme zase příští rok těšit. Slibování je totiž jedná věc, ale dodržet takový slib není skutečně jednoduché. Společně jsme si zazpívali a poděkovali jsme, že nás přišli navštívit.