Upravit stránku

Návštěva výstavy fotografií dne 13. 9. 2019

V pátek 13. 9. 2019 navštívili senioři výstavu fotografií s názvem "Konkrétní podzim", která právě probíhá ve výstavním prostoru Mázhaus. Výstava se seniorům líbila, stejně tak strávené dopoledne v centru města, které si ještě zpříjemnili krátkou procházkou. 

Canisterapie dne 12. 9. 2019 v denním stacionáři

Ve čtvrtek 12. 9. 2019 navštívil náš denní stacionář v rámci canisterapie pejsek Tonda. Uživatelé měli možnost si pejska nejen pohladit a dozvědět se o něm leccos zajímavého, ale také se aktivně účastnit práce s ním. Házeli mu různé předměty, pejsek aportoval. Dále mu podávali dobroty, které si bral z ruky. Plnil povely a celkově nás všechny pobavil svou přítomností.

Hravé odpoledne na farmě dne 11. 9. 2019

Ve středu 11. 9. 2019 proběhlo v areálu hiporehabilitace a jízdárny Apolenka "Hravé odpoledne na farmě". Již tradičně jsme se také zúčastnili. Letos s prodejem kávy - a to v rámci propagace kavárny Slunečnice. V rámci soutěže pro děti jsme připravily didaktické hry, za účast dostávaly soutěžní razítko, které jim natiskli naši uživatelé. Nabídka programu byla bohatá. Zájemci mohli zhlédnout například ukázku hiporehabilitace, podkování koní, lasování a práci s bičem a mnohé jiné. Dále měli možnost nakoupit regionální produkty a občerstvení. Tuto akci pořádá každoročně Pardubický kraj, spolek Apolenka a Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s krajskými neziskovými organizacemi. 

Návštěva Městské policie Pardubice v denním stacionáři dne 10. 9. 2019

V úterý 10. 9. navštívili náš denní stacionář psovodi z Městské policie Pardubice. Na zahradě nám předvedli ukázky výcviku policejních psů s figurantem. Celou akci doprovázela přednáška p. Antocha, který nám poskytl zajímavé informace nejen o tréninku psů, ale také o policejní práci jako takové. Náplní jeho činnosti je především odchyt zatoulaných a nemocných zvířat, o nichž dokáže vyprávět celé příběhy. Nakonec byl i prostor pro dotazy. Celá akce se velice vydařila, byla velmi zajímavá a navíc nám přálo i počasí. 

Výlet na Zámeček ve Starých Čívicích a ke kapličce v Lánech na Důlku dne 6. 9. 2019

V pátek 6. 9. 2019 si senioři zpříjemnili dopoledne a díky krásnému počasí navštívili nedaleký Zámeček ve Starých Čívicích a uskutečnili krátkou procházku v přírodě ke kapličce v Lánech na Důlku.

Návštěva pojízdné zmrzliny "Kunětická zmrzka" v denním stacionáři dne 5. 9. 2019

Ve čtvrtek 5. 9. navštívila náš denní stacionář pojízdná "Kunětická zmrzka". Počasí nám přálo a tak uživatelé strávili příjemné dopoledne na zahradě, kde si pochutnávali na vybrané zmrzlině. V nabídce bylo 10 druhů zmrzliny a tak si mohl každý vybrat podle své chuti. Doufáme, že tato návštěva nebyla poslední. 

Jednodenní výlet dne 15. 8. 2019 - návštěva Archeoparku

Na návštěvu Archeoparku pravěku ve Všestarech se již uživatelé dlouho těšili. V budově expozice pravěku jsme zhlédli pravěký důl a jeskyni s malbami a také rekonstrukci kostry mamuta. Způsob života přiblížil velkoplošný model osídlené pravěké krajiny, oživený postavami lidí při typických činnostech. Ve venkovním areálu se nacházely repliky domů, kultovní areál i pohřebiště. Zajímavě byly i vystavené dlabané čluny. Po absolvování prohlídky nás čekal příjemný závěr výletu - dobrý oběd, kávička i zákusek. 

Veletrh sociálních služeb - účast denního stacionáře dne 14. 8. 2019

Ve středu 14. 8. 2019 jsme měli příležitost zapojit se do "Veletrhu sociálních služeb", který se letos konal opět v parku Na Špici. Představilo se zde 22 poskytovatelů sociálních služeb, kteří se snažili celou akci doplnit zábavnými programy, kvízy a dalšími zážitkovými aktivitami. Zájemci se mohli zapojit do různých soutěží, tvořivých dílen, k vidění byla i ukázka techniky dobrovolných hasičů. V rámci stacionáře jsme na veletrhu předvedli ukázku práce na kolíkovém stavu a na malém korálkovém stávku.

Návštěva Kočičí kavárny Pohoda dne 13. 8. 2019

V úterý 13. 8. navštívili uživatelé Kočičí kavárnu Pohoda. Kromě příjemného letního posezení a hlazení místních kočičích obyvatel, pomáhali někteří uživatelé s výměnou fotografií, výtvarnou úpravou a také s vyvěšením propagačních materiálů na nástěnku denního stacionáře, kterou máme v kavárně umístěnou. 

Dopolední výlet pod Kunětickou horu dne 8. 8. 2019

Ve čtvrtek 8. 8. se někteří senioři rozhodli, že navštíví krásné prostředí pod Kunětickou horou, nadýchají se čerstvého vzduchu a potěší se se zvířaty. Všichni byli se změnou prostředí spokojeni a dopoledne strávené v přírodě si krásně užili. 

Opékání špekáčků v denním stacionáři ve dne 18., 19. a 23. 7. 2019

Jelikož se počasí nad námi "slitovalo" a dovolilo nám uskutečnit další opékání špekáčků, rozhodli jsme se znovu rozdělat oheň. Senioři u ohně a opékání poseděli a popovídali si. Uživatelé mentálně postižení nejenom poseděli, ale také si zatancovali. Špekáčky chutnaly všem, někteří si i přidali. Krásně si všichni zpříjemnili dopoledne, které strávili venku na zahradě.

Výlet pod Kunětickou horu dne 2. 7. 2019

V úterý 2. 7. se trochu ochladilo, a tak se naši senioři rozhodli uskutečnit krátký výlet do přírody pod Kunětickou horu, kde se krásně prošli, pozdravili zvířata v oboře pod hradem a nakonec si dali dobrou zmrzlinu.

Povídání o mýdle a výroba přírodního mýdla dne 26. 6. v denním stacionáři

Ve středu 26. 6. jsme si nejenom povídali o vzniku mýdla, ale i jeho historii a nakonec jsme se pokusili přírodní mýdlo vlastnoručně vyrobit. K výrobě přírodního mýdla jsme použili kvalitní tuky a oleje, vybrali jsme si vůni citrónu a levandule, využili jsme také bylinky a sušené květy. Dopoledne nám příjemně uteklo, místnosti se krásně provoněly. Mýdla se nám povedla, nyní musí ještě chvilku zrát.

Sportovní dopoledne v Chrudimi s Jitřenkou dne 26. 6. 2019

Ve středu 26. 6. 2019 nás čekaly sportovní soutěže v Chrudimi, kam jsme již tradičně byli pozváni na "Chrudimský den s Jitřenkou". Akce se konala v parku a tak i přes velmi teplé počasí se uživatelé se zájmem účastnili soutěží. Celkem bylo 12 disciplín, nejvíce zaujala jízda na koloběžce, poznávání značek s městskou policí a skok do dálky. Hasičský sbor umožnil prohlídku svého vozu všem zájemcům. Městská policie nezůstala  pozadu - všichni účastníci si mohli vyzkoušet pracovní vesty, čepice, a také práci s radarem. Po absolvování obdrželi uživatelé diplom a medaili, za odměnu a účast si mohli vybrat také drobné reklamní předměty.

Výlet do HK - návštěva "Zahrady léčivých rostlin" dne 24. 6.

V pondělí 24. 6. 2019 navštívili někteří zájemci Hradec Králové s cílem podívat se do "Zahrady léčivých rostlin", která je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy. Zahrada zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely. zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu. Uživatelé zhlédli sbírku tropických květin ve skleníku a také speciální záhony, kde jsou pěstovány léčivé rostliny k výzkumu na Farmaceutické fakultě. Bližší informace poskytla průvodkyně s komentovanou prohlídkou. Na závěr jsme navštívili restauraci, kde jsme si dali oběd. Akce se všem moc líbila.

Návštěva fenky Báry dne 21. 6. v denním stacionáři

V pátek 21. 6. měli senioři příležitost strávit společně příjemné dopoledne. Nejdříve je opět navštívila a svojí přítomností potěšila fenka Bára. Po jejím odchodu jsme na přání seniorů promítli film "Špunti na vodě", který se jim velmi líbil a pobavil.

Zahradní slavnost dne 19. 6., opékání špekáčků a country muzika skupiny PARŤÁCI

Ve středu 19. 6. se nás nakonec na zahradě denního stacionáře a na plánované akci "zahradní slavnost" sešlo hodně - nejenom uživatelů a jejich rodinných příslušníků, ale také přijali pozvání naši kamarádi z ostatních zařízeních (Mirea denní stacionář, o.p.s, Denní stacionář Jitřenka a Denní centrum Most do života o.s.). Všichni měli příležitost opéct si buřta, zazpívat i zatancovat při country hudbě skupiny PARŤÁCI anebo si popovídat s kamarády a známými u kávy a sladkého. Někteří i přes velmi teplé počasí navštívili připravené aktivity. Celá akce se moc všem líbila a můžeme již plánovat další, kterou uskutečníme v září.

Účast uživatelů na AbiFestu a soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech - Abi pro NÁS

Ve čtvrtek 13. 6. jsme se zapojili do probíhající Abilympiády - AbiFestu, která probíhá do pátku 14. 6. 2019. Letos jsme nejenom že zahajovali tuto soutěžní přehlídku pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením tanečním vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša", ale také se naši dva uživatelé přímo účastnili Soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech s názvem Abi pro NÁS. Ti soutěžili ve dvou disciplinách: Radka K. v puzzle, kdy prokázala zručnost a tvořivost za daný časový limit a Mirek Č. prokázal výtvarnou dovednost a zvládl nakreslit znak města Pardubic dle předlohy. Radka K. se v soutěžní disciplíně umístila na 3. místě a Mirek na 2. místě. Gratulujeme!

Během Abilympiády nechybějí ani prodejní trhy výrobků lidí hendikepovaných, ale i lidí bez hendikepu. Dalším doprovodný program tvořily zejména pěvecká a taneční vystoupení. Přirozeně zde probíhala osobní a profesionální setkání lidí za účelem navázání anebo prohloubení spolupráce v oblasti sociální podpory. 

 

 

Jednodenní výlet do Častolovic dne 12. 6. 2019

Ve středu 12. 6. někteří zájemci podnikli výlet do Častolovic, kde si prohlédli zámek s doprovodem průvodce, od kterého se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Poté se uživatelé prošli krásným přilehlým parkem, kde obdivovali spoustu cizokrajných dřevin a rostlin. Neméně zajímavá byla i návštěva Minizoo, kde si mohli zakoupit drobné krmení pro místní zvířata, která mohla nakrmit. Celý výlet zakončili dobrým obědem, kávou a výbornou zmrzlinou.

 

Worskshop uživatelů denního stacionáře se studenty SŠ dne 11. 6. 2019

V úterý 11. 6. se někteří uživatelé zúčastnili workshopu se studenty Střední školy cestovního ruchu a grafického designu s názvem "Letecký den na dvorku", který se konal ve spolupráci s Východočeskou galerií a Art Space NOV. Cílem akce bylo navázat na probíhající výstavu Jana Cílečka 2Elements v Art Space NOV a vytvořit dle vlastní fantazie letadla z polystyrénu. Vzniklo tak několik originálních letadýlek, která se následně zavěsila na dvorku č.p. 49 na Pernštýnském náměstí.