Upravit stránku

Stavební práce na nové kuchyni v DPS U Kostelíčka probíhají dle harmonogramu.

Návštěva mobilního zvěřince dne 10. 5. v denním stacionáři

Ve čtvrtek 10. května nás navštívil již po několikáté mobilní zvěřinec. Díky krásnému počasí mohla probíhat návštěva v příjemném prostředí zahrady. Paní Němcová přivezla s sebou vybraná zvířata a to převážně mláďátka nedávno narozená. Zájemci si mohli pochovat nejen domácí zvířata jako káčátka, kuřátka, křepelky, pohladit jehňátka, kůzlátka, ale i zvířata z přírody - ježky, mládě sovy pálené, drápkatou opičku tamarína pinčího.....Celou návštěvu probíhala přednáška o různých zajímavostech ze života zvířat, i o nich samotných. Byl také prostor pro diskuzi a dotazy. Všichni se bavili až do oběda, čas setkání utekl velice rychle. Doufáme, že se návštěva u nás zase brzy zopakuje. 

Májová slavnost na Dukle 4. 5. 2018

V pátek 4. května byli uživatelé pozváni starostou pátého městského obvodu panem Jiřím Rejdou na první ročník Májových slavností konaných na Dukle. Pan starosta navštívil náš denní stacionář v rámci Dne otevřených dveří a po zhlédnutí vystoupení našich uživatelů nám nabídl prezentaci i na této akci. Uživatelé si připravili nové vystoupení s jarní tématikou. Nacvičili tanec, písně i básničky. Jejich vystoupení sklidilo velký úspěch. Dokonce se fotografie z vystoupení objevila na titulní straně Pardubického deníku, ačkoli v tento den vystupovalo na slavnostech mnoho folklórních souborů a kapel. Za odměnu obdrželi uživatelé i malé pohoštění. Budeme se těšit zase na příští rok.

"Ta naše písnička česká"

Agentura Viola Olomouc

Pobaltské státy

Další zajímavá přednáška

Péče o naše uživatele

Návštěva divadelních představení VČD dne 27. 4. a 30. 4.

V pátek 27. dubna navštívili senioři veřejnou generálku VČD a zhlédli divadelní představení "Kvítek z horrroru", jehož premiéra se v divadle odehrála v sobotu. Muzikálová komedie o velké lásce a zpívající masožravce se uživatelům líbila, stejně tak návštěva divadla.

V pondělí 30. dubna navštívili uživatelé s mentálním postižením divadelní vystoupení, které se uskutečnilo na Malé scéně VČD s názvem "Pohádky na dobrý den". Jednalo se o dvě pohádky v jedné. V prvním příběhu jsme se dozvěděli, jak červík z lískového oříšku napálil chamtivou veverku. Ve druhém příběhu jsme zjistili, jak Honza Hlad napravil nenasytnou princeznu. 

Přednáška o Pardubicích dne 26. 4. 2018

Ve čtvrtek 26. dubna přivítali naši uživatelé v seniorském věku pana Palečka, člena Klubu přátel Pardubic, který si pro ně připravil povídání o historii Dukly a dalších míst Pardubic. Senioři strávili společně příjemné dopoledne, zavzpomínali na "staré" Pardubice a získali odpovědi na vlastní doplňující dotazy. 

Hudební zážitek dne 24. 4. - návštěva členů Komorní filharmonie Pardubice

V úterý 24. dubna navštívili denní stacionář manželé Vránovi, členové Komorní filharmonie Pardubice, kteří pro celkem 23 seniorů uskutečnili dopolední mimořádný zážitek - krásný hodinový koncert houslového dua. Děkujeme tímto manželům za milé setkání a další hudební zážitek, na který dodnes naši uživatelé vzpomínají.

Panenky Reborn

Užíváme sluníčka

Čarodějnické grilování

Tvoření s dětmi ze ZŠ Studánka

Vaříme

Návštěva Pohádkové zahrady dne 24. 4.

V úterý 24. dubna se uskutečnil již dlouhou dobu plánovaný pěší výlet do Pohádkové zahrady, která se nachází u parku Červeňak. Zde je možno potkat zvířata, která se podařilo zachránit z nevhodných podmínek nebo jatek. Většinou se jedná o zvířata "kontaktní", která člověk může bez problémů hladit a krmit z ruky.  Cílem tohoto projektu je pozvat zvířata jako bytosti nám podobné, které cítí radost, smutek i bolest. Uživatelé zde krmili kozy, ovce, králíky, pohladili si kočky, morčata, ale také želvy či hada. Někteří si zakoupili drobné občerstvení. V Pohádkové zahradě probíhá i mnoho kulturních akcí. Je to místo, kde se v klidu setkávají lidé i zvířata. Celá akce se vydařila a uživatelům se moc líbila.

Den Země na Pernštýnském náměstí dne 20. 4. - vystoupení uživatelů

V pátek 20. 4. se všichni přátelé přírody mohli těšit na sportovní, ekologické  a umělecké aktivity, které probíhaly na Pernštýnském náměstí v rámci akce "Den Země". Jeho součástí byl i tradiční jarmark, kde zájemci viděli a mohli zakoupit různé zajímavé předměty. V rámci 10. výročí tuto akci připravila Koalice nevládek Pardubice ve spolupráci s Pardubickým krajem. Uživatelé přispěli do kulturního programu tancem "Andělé". Milým překvapením bylo, že si naše vystoupení z minulého roku pamatovala moderátorka, která ho připomněla hned ve svém úvodním projevu. Nezapomněla nás ocenit ani po skončení letošní exhibice. Všichni byli spokojeni a akce se vydařila.

Návštěva kočičí kavárny POHODA dne 19. 4.

Ve čtvrtek 19. 4. navštívili poprvé senioři ze střediska Erno Košťála 1017 kočičí kavárnu POHODA na Karlovině. V kavárně se jim líbilo, v klidu si vychutnali zákusek a kávičku. Někteří uvítali blízkost kočiček a pohladili si je, někteří senioři se na ně jenom dívali. Strávili příjemné dopoledne ve společnosti nejenom  "obyvatelů" kavárny, ale také ostatních návštěvníků této jedinečné kavárny.

Celodenní výlet uživatelů do Semil dne 18. 4.

Uživatelé se již nemohli dočkat tradičního výjezdu na festival "Patříme k sobě" do Semil. Tato akce, kterou pořádá Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených, je místem, kde se setkávají uživatelé různých zařízení sociálních služeb. Celý festival je přehlídkou jejich taneční, divadelní a hudební tvorby, kterou zde prezentují. Na mnohých místech, a to nejen v Semilech, probíhají veřejná vystoupení, kterých se účastní velký počet diváků. Během čtyřdenního maratonu jsou všichni dosti unavení, ale hlavně spokojení. Díky tomuto krásnému festivalu vidí i zdraví lidé, že lidé s postižením se od nás zase až tak neliší a umí kolikrát více, než by se u nich očekávalo. Uživatelé se zde prezentovali tanečním vystoupením "Andělé", které vzbudilo velký ohlas a některým tekly i slzičky....

Oslava narozenin v denním stacionáři dne 13. 4. 2018

Uživatelé se již téměř nemohli dočkat pátečního dne 13. 4. 2018. Na programu byla návštěva hudební skupiny MLIMA JUA ze Svítání, spojená s oslavou narozenin a především se setkáním bývalého uživatele Františka. Ten se odstěhoval z Pardubic a občasná návštěva ve stacionáři je vždy radostně očekávána. Nakonec však na akci nedorazil, ale i přesto nebyli kamarádi zklamáni. Hodinový hudební program, při kterém si uživatelé zazpívali, dále příjemné povídání a pohoda, kterou během dopoledne zažívali, jim vše vynahradila. Vrcholem všeho byl výborný netradiční oběd - uživatelé si objednali pizzu dle svého výběru. Mnoho z nich využilo i nabídky nealkoholického piva, z čehož měli velkou radost. Den se všem krásně vydařil....

Canisterapie s Nairou

Léčba formou canisterapie

Posezení v altánu