Upravit stránku

Gymnázium Pardubice

Zpěv, housle, pohoda

Opékání špekáčků na zahradě denního stacionáře s hudebním programem - recitálem zpěvačky Evy Henychové

V úterý 5. června se na zahradě denního stacionáře konalo každoroční očekávané opékání špekáčků, na které byli pozváni i rodinní příslušníci a blízcí našich uživatelů. Dopoledne nám uteklo velmi rychle, v příjemné a uvolněné atmosféře. Počasí nám také přálo, všichni si opekli špekáček (někdo i dva), někteří ochutnali zákusek a dali si kávičku, v klidu si popovídali. Na závěr celé akce nám zazpívala na  přání lidové písně a písně ze své tvorby zpěvačka Eva Henychová.

Návštěva Základní a praktické školy Svítání dne 31. 5. 2018

Ve čtvrtek 31. 5. byli uživatelé pozváni na přátelskou návštěvu do Svítání, kde je čekal bohatý dopolední program. Na úvod si všichni zazpívali různé táborové písničky s kytarou. Potom následovala hra "špalíčkovaná", která spočívala ve shození co nejvíce špalíčků...Hlavním bodem programu bylo ale "hledání pokladu". Uživatelé hledali po zahradě schované kartičky, kde byl návod k tomu, kde poklad najdou. K velké radosti všech byl nakonec poklad nalezen. A co to bylo? Výborné muffiny s jahodami...Už se těšíme na další setkání - tentokrát u nás v denním stacionáři.

Přednáška o cestě do USA v denním stacionáři dne 31. 5. 2018 - pokračování

Ve čtvrtek 31. 5. 2018 se uskutečnila další plánovaná přednáška paní Matějíčkové o cestě do USA. Tentokrát jsme navštívili  New York, Chicago, ocitli jsme se u vodopádů Niagara Falls a v národním parku Yellowstone. 

Výlet do Slatiňan

V pondělí 28. května se senioři ze střediska Artura Krause 2371 rozhodli navštívit Slatiňany, kde strávili příjemné dopoledne procházkou po městě a návštěvou cukrárny.

Výstava kaktusů a sukulentů

V pátek 25. května navštívili senioři ze střediska Artura Krause 2371 výstavu kaktusů a sukulentů, kterou pořádali za organizační podpory Evropského spolkového domu pardubičtí kaktusáři a sukulentáři. Vystavili krásné a zajímavé rostliny ze svých vlastních sbírek, které se uživatelům líbili a některé z nich je i překvapili vlastní jedinečností, stejně tak získali zajímavé a nové informace o pěstování těchto rostlin.

Návštěva katolické církve

Zpívání s kytarou

Rekonstruovaný stravovací provoz Sociálních služeb již v provozu

TISKOVÁ ZPRÁVA

24. 5. 2018 | Stravovací provoz v Domově pro seniory (DpS) U Kostelíčka po třiadvaceti letech svého provozu opět září novotou. Rekonstrukce a modernizace trvala celkem šest měsíců, za tu dobu se kuchyně sociálních služeb změnila k nepoznání. Stavební práce včetně dodávky nové technologie a drobného gastro vybavení přitom vyšly na zhruba 44 milionů korun včetně DPH.

 

Rekonstrukce stravovacího provozu, vzhledem k míře opotřebení stávajících spotřebičů, pro velmi špatný stav odpadů a ostatních rozvodů a s ohledem na plnění přísných hygienických norem, byla podle ředitele Sociálních služeb města Pardubic již opravdu nutná. „Věřím, že naši strávníci ocení návrat teplých večeří, větší pestrost jídelníčku a v dohledné době i možnost výběru z více jídel, což uvítají určitě i naši zaměstnanci. Nyní ‚ladíme‘ nový stravovací systém provozu a věřím, že pracovníci ocení také nové technologické prvky, například granulovou myčku kuchyňského nádobí, které by jim měly usnadnit těžkou práci,“ informuje ředitel SsmP Petr Krejčí.

Stavební práce, které zajistila firma Marhold a.s., zahrnovaly například výměnu všech rozvodů a podlah či vybudování nového nákladního výtahu. „V rámci rekonstrukce stravovacích prostor byla vybudována nová strojovna vzduchotechniky, upraven byl topný systém, stávající rozvody vody, kanalizace, plynu či elektroinstalace byly demontovány a nahrazeny novými a přibyly zde dva nové plynové kotle na ohřev vody. Veškeré stavební práce včetně vybudování nového přístřešku na rampě a odkanalizování objektu přitom vyšly na přibližně 24 milionů korun včetně DPH,“ popisuje rekonstrukci náměstkyně primátora zodpovědná za investice Helena Dvořáčková. Nové technologie a moderní gastro vybavení dodané firmou Multi CZ s.r.o. pro změnu stály zhruba 20 milionů korun včetně DPH.

Nejen novým technologickým vybavením, ale především změnou dispozic se navíc zvýší denní kapacita připravovaných jídel. „Jídelna je nyní sice menší, kuchyně tak ale získala potřebný prostor pro navýšení kapacity jídel, bude schopna připravit až 1500 obědů a adekvátní počet porcí celodenní stravy. Stravovací provoz v Domově pro seniory U Kostelíčka totiž využívají také klienti Domova pro seniory na Dubině, Denního stacionáře Slunečnice a pečovatelské služby. Navýšení výrobní produkce této kuchyně určitě využijeme i pro zajištění stravy pro nově plánované kapacity pobytových služeb,“ podotýká náměstek primátora pro sociální politiku Jakub Rychtecký.

Celkové náklady této investiční akce „Rekonstrukce kuchyně SSMP - 013D313002301“ dosáhly výše zhruba 44 milionů korun včetně DPH, přičemž 21,9 milionu korun pokryje dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, Program 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb.

Po dokončené rekonstrukci stravovacího provozu v DpS U Kostelíčka město plánuje rozšíření kapacit pobytových služeb. „Dalším krokem, jak zlepšit péči o seniory ve městě a uspokojit rostoucí poptávku po těchto službách, je navýšit kapacitu lůžek. V současné době je poptávka po pobytových službách opravdu vysoká, žádostí bude ještě rok od roku s ohledem na demografický vývoj ještě přibývat. Město proto nyní hledá způsob, jak tento problém vyřešit a navýšit tak vlastní kapacity pobytových sociálních služeb pro obyvatele Pardubic a okolí,“ dodává primátor Pardubic Martin Charvát

Filmová projekce v multikině Cinestar dne 24. 5. - "Planeta Česko"

Ve čtvrtek 24. 5. se uživatelé opět vydali do Cinestaru, kde je čekal film o české přírodě s názvem "Planeta Česko". Tento unikátní film režiséra Mariána Poláka se od svého zrodu setkává se samými úspěchy. Přibližuje nám fascinující svět zvířat a rostlin, který existuje vedle nás zcela na dosah, ale pro nás je často neviditelný. V poutavě podaném filmovém zpracování se setkáme se vzácnými sysly, ledňáčky, užovkami, muflony, bobry a s mnoha dalšími živočichy. Režisér poukazuje i na to, že ničení přírodního prostředí je často jen zdánlivé, neboť tyto "zdevastované" prostory začnou obývat právě ohrožené druhy živočichů. Zážitek z promítání byl pro všechny velice působivý. Odnesli jsme si z něj mnoho nových a zajímavých informací.

Návštěva VČD - představení "Ulice plná kouzel" dne 23. 5.

Společně s uživateli jsme ve středu dne 23. 5. navštívili divadlo a zhlédli krásné představení s názvem "Ulice plná kouzel". Členové pražského divadla se nám představili s tzv. "černým divadlem". Představení pojednávalo o narození člověka, jeho vývoji od narození až k dospělosti, jeho zaměstnáním, koníčkům a láskám. Nakonec končilo stářím a smrtí. Celé představení bylo doprovázeno tanečními úsměvnými vsuvkami. Všem se toto představení líbilo.

MŠ Zvoneček

Vodnické vystoupení MŠ Zvoneček

Festival kozího smíchu - vystoupení uživatelů dne 19. 5.

V sobotu na kozí farmě ve Výškově, č. p. 29 proběhl další ročník Festivalu kozího smíchu. Jedná se o malý nezávislý festival, který představuje zájemcům uměleckou tvorbu všech žánrů. Pro rodiče s dětmi je tu tak bohatý doprovodný program. Zájemci zhlédli různá divadelní představení, hudební vystoupení kapel, mohli se účastnit workshopů a dílem. Již po několikáté jsme byli osloveni pořadateli akce, zda bychom přispěli i my se svou troškou do mlýna....konkrétně, zda bychom mohli doplnit program tanečním vystoupením našich uživatelů. Ani letos jsme nezůstali pozadu. Uživatelé v rolích andělů zapůsobili snad na každého v hledišti...tanec "Andělé" na hudbu Václava Neckáře sklidil opět velký úspěch.

Festival "Pod duhovými křídly" dne 21. 5. - vystoupení uživatelů

V pondělí 21. 5. se uživatelé účastnili dalšího ročníku festivalu "Pod duhovými křídly". Tuto akci pořádá Pardubický kraj ve spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. O bohatý kulturní program se postaraly různé umělecké soubory poskytovatelů sociálních služeb. Ať už se jednalo o vystoupení taneční, hudební, či recitační, všechny návštěvníky náplň festivalu zaujala. Odměnou byl velký aplaus z hlediště. Jako diváci přišli vystupující povzbudit studenti odborných škol a také veřejnost. Naši uživatelé se prezentovali s tancem "Andělé". Byli oceněni velkým potleskem již během vystoupení. Na závěr čekalo všechny malé pohoštění. Budeme se těšit opět na příště. 

Přednáška o cestě do USA v denním stacionáři dne 17. 5.

Ve čtvrtek 17. 5. popovídala paní Matějčková o svých vlastních zážitcích, které prožila během cesty do USA. Seniorům ukázala krásné záběry, společně navštívili známá místa jako např. New York, Washington, Rio Grande, Grand Canyon a jiné. Bohužel se během dopoledne cesta, která trvala 35 dní ve skutečnosti, nedala stihnout, a tak budeme v cestování po amerických státech pokračovat někdy příště. 

Abilympiáda a účast uživatelů dne 17. 5.

Ve čtvrtek 17. 5. se naši uživatelé již tradičně účastnili Abilympiády, letos s tanečním vystoupením "Andělé", která probíhala v Tipsport aréně. Letos to je již 26. národní abilympiáda, kde soutěží lidé se zdravotním postižením v profesních i volnočasových aktivitách, např. ve fotografování, výrobě keramiky, cukrářství, košíkářství...Akci provázel bohatý doprovodný program. Uživatelé si po vystoupení prohlédli stánky s nabízeným zbožím, někteří si něco na památku zakoupili, nebo alespoň občerstvili.

Vzpomínky

Střípky z našich vzpomínek