Upravit stránku

Návštěva fenky Báry dne 21. 6. v denním stacionáři

V pátek 21. 6. měli senioři příležitost strávit společně příjemné dopoledne. Nejdříve je opět navštívila a svojí přítomností potěšila fenka Bára. Po jejím odchodu jsme na přání seniorů promítli film "Špunti na vodě", který se jim velmi líbil a pobavil.

Zahradní slavnost dne 19. 6., opékání špekáčků a country muzika skupiny PARŤÁCI

Ve středu 19. 6. se nás nakonec na zahradě denního stacionáře a na plánované akci "zahradní slavnost" sešlo hodně - nejenom uživatelů a jejich rodinných příslušníků, ale také přijali pozvání naši kamarádi z ostatních zařízeních (Mirea denní stacionář, o.p.s, Denní stacionář Jitřenka a Denní centrum Most do života o.s.). Všichni měli příležitost opéct si buřta, zazpívat i zatancovat při country hudbě skupiny PARŤÁCI anebo si popovídat s kamarády a známými u kávy a sladkého. Někteří i přes velmi teplé počasí navštívili připravené aktivity. Celá akce se moc všem líbila a můžeme již plánovat další, kterou uskutečníme v září.

El Safa

Orientální tance

Účast uživatelů na AbiFestu a soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech - Abi pro NÁS

Ve čtvrtek 13. 6. jsme se zapojili do probíhající Abilympiády - AbiFestu, která probíhá do pátku 14. 6. 2019. Letos jsme nejenom že zahajovali tuto soutěžní přehlídku pracovních i volnočasových schopností a dovedností osob se zdravotním postižením tanečním vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša", ale také se naši dva uživatelé přímo účastnili Soutěže klientů se zdravotním postižením v pracovních dovednostech s názvem Abi pro NÁS. Ti soutěžili ve dvou disciplinách: Radka K. v puzzle, kdy prokázala zručnost a tvořivost za daný časový limit a Mirek Č. prokázal výtvarnou dovednost a zvládl nakreslit znak města Pardubic dle předlohy. Radka K. se v soutěžní disciplíně umístila na 3. místě a Mirek na 2. místě. Gratulujeme!

Během Abilympiády nechybějí ani prodejní trhy výrobků lidí hendikepovaných, ale i lidí bez hendikepu. Dalším doprovodný program tvořily zejména pěvecká a taneční vystoupení. Přirozeně zde probíhala osobní a profesionální setkání lidí za účelem navázání anebo prohloubení spolupráce v oblasti sociální podpory. 

 

 

Jednodenní výlet do Častolovic dne 12. 6. 2019

Ve středu 12. 6. někteří zájemci podnikli výlet do Častolovic, kde si prohlédli zámek s doprovodem průvodce, od kterého se dozvěděli spoustu zajímavých informací. Poté se uživatelé prošli krásným přilehlým parkem, kde obdivovali spoustu cizokrajných dřevin a rostlin. Neméně zajímavá byla i návštěva Minizoo, kde si mohli zakoupit drobné krmení pro místní zvířata, která mohla nakrmit. Celý výlet zakončili dobrým obědem, kávou a výbornou zmrzlinou.

 

Worskshop uživatelů denního stacionáře se studenty SŠ dne 11. 6. 2019

V úterý 11. 6. se někteří uživatelé zúčastnili workshopu se studenty Střední školy cestovního ruchu a grafického designu s názvem "Letecký den na dvorku", který se konal ve spolupráci s Východočeskou galerií a Art Space NOV. Cílem akce bylo navázat na probíhající výstavu Jana Cílečka 2Elements v Art Space NOV a vytvořit dle vlastní fantazie letadla z polystyrénu. Vzniklo tak několik originálních letadýlek, která se následně zavěsila na dvorku č.p. 49 na Pernštýnském náměstí. 

Kulturní odpoledne v ZŠ Waldorfská dne 6. 6. 2019

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 byli někteří naši uživatelé pozváni svými kamarády ze ZŠ Waldorfská na kulturní odpoledne do jejich školy. Zorganizovali si společné vystoupení. Žáci zahráli několik lidových písní a také ukázky z vážné hudby. Všem přítomným rozdali  zpěvník, takže kdo chtěl, mohl se aktivně zapojit do zpěvu. Uživatelé předvedli také své vystoupení - "Jarní pásmo" básní, písní a tanců. Po skončení akce nechybělo ani neformální popovídání a také pohoštění, které všichni s radostí ochutnali. Všem se odpoledne moc líbilo, žáci nás navštíví na oplátku v září.

Návštěva kina - zhlédnutí filmu "Mia a bílý lev"

Ve středu 5. 6. 2019 jsme zhlédli v multikině Cinestar nový rodinný dobrodružný film o přátelství dívky a lva s názvem "Mia a bílý lev". Film vypráví o dívce, která se stará o malé lvíče. Toto lvíče má být obětováno pro trofejní lov turistů, protože farmě, kde Mia s rodinou žije, se příliš nedaří. Proto není jiná možnost, než utéct a tak nového kamaráda zachránit. Tento film se natáčel 3 roky a hlavní hrdinka si musela s malým lvíčetem vybudovat skutečný vztah. Ve filmu není řada speciálních efektů, jak se možná mnozí domnívají, ale všichni lvi, kteří se ve filmu objevují, jsou skuteční. A ani hlavní hrdina - lev Charlie - není vypůjčen z cirkusu. Dojemný a současně krásný film se všem moc líbil, těšíme se zase na nějaké další filmové představení. 

Jahodové odpoledne

Sezóna začala

Chlapecký sbor Bonifantes

Procházka po Vesmíru

Pravidelné setkávání klientů a dětí ze ZŠ v Pohybu

Pátek 24. května byl pro naše klienty, pro jejich domov a naši práci významným dnem. Od září spolupracujeme s Organizací Mezi námi - Mezigeneračně, která spojuje starší a mladou generaci dohromady. My jsme se spřátelili ze ZŠ V Pohybu. Setkání jednou za měsíc je pro naše klienty velikým přínosem. Děti se pokaždé s nadšením přivítají se svou "babičkou či dědečkem". Něco se vyrábí, zpívá se, nebo si jen povídají na různá témata. A protože nám to společně krásně klape a dohromady si rozumíme, dostalo se nám uznání v podobě certifikátu značky Mezigeneračně. Mezigenerační značku předala paní ředitelka Kateřina Jirglová spolu se slečnou Zuzanou Kaftanovou, koordinátorkou právě našeho regionu. Do rukou ji převzal vedoucí našeho zařízení pan Mgr. Holeček MBA. Poděkování se nám, i ZŠ V Pohybu dostalo od pana ředitele sociálních služeb Ing. Petra Krejčího a Bc. Jakuba Rychteckého, náměstka primátora města Pardubic. Následně pro nás měly děti připravené vystoupení na skladbu Vltava. Skvěle emoční, smíchem a úsměvem plné dopoledne bylo zakončeno písničkou Není nutno. Děkujeme                                                                                                                               a těšíme se na další krásné chvíle.

                                                                                                                        

Celodenní výlet do Trutnova dne 21. 5., návštěva Stacionáře mezi mosty

V úterý 21. 5. 2019 jsme po roce opět navštívili Stacionář mezi mosty Trutnov, kam jsme byli pozváni na 15. ročník Májového reje. Na začátek se představili dvě taneční skupiny stacionáře - COLTY a PISTOLNÍCI. Po kulturním úvodu začala hrát kapela CARAMBA, složená ze zaměstnanců stacionáře a některých klientů. Tím začalo taneční odpoledne pro všechny zúčastněné. Parket byl plný, téměř všichni tancovali a byli rádi, že se po roce opět viděli. Každé jednotlivé zařízení, které přijalo pozvání na akci, mělo svůj vlastní stůl s pohoštěním. Nechyběla ani tombola, kde čekala výhra na všechny klienty. Na závěr byla přichystána večeře, kterou připravili ve stacionáři klienti s pomocí zaměstnanců. Tradiční akce opět nezklamala, všichni si ji užili plnými doušky.

Akce v Kočičí kavárně Pohoda dne 20. 5. 2019

V pondělí 20. 5. 2019 jsme byli opět pozváni do Kočičí kavárny Pohoda na Karlovině, kde jsme se prezentovali s jarním tanečním vystoupením. Do poslední chvíle jsme nevěděli kvůli počasí, zda budeme vystupovat uvnitř kavárny nebo venku. Ale štěstí nám nakonec přálo, jelikož nám začalo svítit sluníčko a tak jsme nakonec mohli tancovat před kavárnou. Kromě rodičů nám tleskali i kolemjdoucí. Po skončení jsme se odebrali do kavárny, kde si každý objednal něco dobrého na posilnění. Celá akce se vydařila.

Celodenní výlet do Letohradu dne 16. 5. 2019

Dne 16. 5. jsme se vydali na celodenní výlet do Letohradu, kde jsme navštívili Muzeum řemesel. Jedná se o ojedinělé muzeum, které představuje známá, ale i zaniklá řemesla. Toto muzeum bylo otevřeno v roce 2000 a je umístěno v zrekonstruovaném památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Můžeme zde zhlédnout ukázky řemesel z období let 1840 až 1930, např. práci truhláře, řezbáře, koláře, ale i méně známé práce kovotlačitelů, šindelářů a dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný skanzen řemesel, mechanické dílny a stará školní třída s ukázkami národních krojů. Po prohlídce jsme se všichni v místní restauraci zastavili na oběd. Ten kdo chtěl, mohl si objednat i kávu a nějakou sladkost. Na závěr si někteří uživatelé zakoupili upomínkové předměty. Celá tato akce, včetně pohoštění, byla sponzorsky zajištěna ČSOB Pojišťovnou. Děkujeme tímto za zajištění akce a pomoc všech dobrovolníků ČSOB Pojišťovny!

Šlapeťácké písničky

Šlapeto z Vladimírem