Upravit stránku
24.05.2019Denní stacionář Slunečnice

Dne 16. 5. jsme se vydali na celodenní výlet do Letohradu, kde jsme navštívili Muzeum řemesel. Jedná se o ojedinělé muzeum, které představuje známá, ale i zaniklá řemesla. Toto muzeum bylo otevřeno v roce 2000 a je umístěno v zrekonstruovaném památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Můžeme zde zhlédnout ukázky řemesel z období let 1840 až 1930, např. práci truhláře, řezbáře, koláře, ale i méně známé práce kovotlačitelů, šindelářů a dalších. Mezi nejzajímavější exponáty patří vyřezávaný skanzen řemesel, mechanické dílny a stará školní třída s ukázkami národních krojů. Po prohlídce jsme se všichni v místní restauraci zastavili na oběd. Ten kdo chtěl, mohl si objednat i kávu a nějakou sladkost. Na závěr si někteří uživatelé zakoupili upomínkové předměty. Celá tato akce, včetně pohoštění, byla sponzorsky zajištěna ČSOB Pojišťovnou. Děkujeme tímto za zajištění akce a pomoc všech dobrovolníků ČSOB Pojišťovny!