Upravit stránku

Caviaterapie a Rabitto terapie

Poprvé a úspěšně

Krajská knihovna v Pardubicích - edukativní program "Co Čech to muzikant" dne 15. 1. 2019

V úterý 15. 1. navštívili uživatelé hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Čekal na ně zde hudebně-vzdělávací pořad "Co Čech to muzikant". Uživatelé si vyposlechli několik ukázek z vážné hudby - od Antonína Dvořáka Smyčcový kvartet, od Bedřicha Smetany klavírní skladbu Medvěd, od Leoše Janáčka skladbu pro dechové nástroje Symfonietu a od Bohuslava Martinů ukázky z Pohádky o ševci a Pohádky o Popelce. Celý program byl doplněn mluveným slovem odborné pracovnice knihovny. Nakonec se rozproudila i diskuze s uživateli. Pořad se jim moc líbil.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 14. 1. 2019

V pondělí 14. 1. 2019 měli uživatelé - senioři opět díky Komorní filharmonii Pardubice mimořádnou příležitost navštívit generální zkoušku na lednové abonentní koncerty s názvem "Jeden nástroj nestačí" v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Dopoledně si tak zpříjemnili poslechem hudby Bohuslava Martinů a Johanna Nepomuka Hummela.

Přednáška Policie ČR v denním stacionáři dne 10. 1. 2019

Ve čtvrtek 10. 1. měli naši uživatelé - senioři příležitost účastnit se přednášky Policie ČR na téma násilí a podvody páchané na seniorech a následně si vyslechnout preventivní opatření, jakým způsobem se mohou bránit. Někteří uživatelé se po přednášce zapojili do diskuze, přednáška byla pro ně přínosem. Měli možnost nejenom si připomenout projevy násilí a omezování, ale také dopady důvěřivého chování. 

Novoroční sněhová nadílka

Konečně trochu sněhu

Vánoce pro naše klienty

Vánoce od Vás pro nás

Vánoční návštěva MŠ Sezemice

Poslední vánoční dopoledne

Návštěva pěveckého sboru Gymnázium Dašická dne 14. 12. v denním stacionáři

V pátek 14. 12. 2018 přišel potěšit naše seniory dětský pěvecký sbor Gymnázia Dašická, který zazpíval krásné koledy a vánoční písně. Všechny tak naladil na blížící se vánoční svátky, které všichni budou trávit v kruhu rodinném. Někteří senioři si s dětmi společně zazpívali a vzpomněli si na písně, které dlouhou neslyšeli. Děkujeme pěveckému sboru za krásné předvánoční dopoledne.

Vánoční koncert Carmina - ZŠ Polabiny II.

Carmina, sbor s dlouholetou tradicí 

Vánoční posezení s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme v denním stacionáři uskutečnili další předvánoční setkání, které pomohl zorganizovat náš uživatel J. A., který vystupuje s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua ze Základní a Praktické školy Svítání, o.p.s. a který navíc připravil pro uživatele předvánoční překvapení. Všem se dopoledne moc líbilo, vystoupení skupiny bylo opět velmi živé a dynamické. 

Vystoupení uživatelů v kavárně POHODA - vánoční program

Ve středu 12. 12. 2018 odpoledne se uskutečnilo vystoupení uživatelů s vánočním programem v Kočičí kavárně POHODA. Přítomní rodiče i veřejnost se mohli na chvíli zaposlouchat do básní, koled i Pastýřské hry a prožít tak společně atmosféru adventu. Po vystoupení si všichni zúčastnění popovídali a vychutnali objednané dobroty.

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 12. 12. 2018

Ve středu 12. 12. 2018 k nám již tradičně před vánočními svátky zavítal Mobilní zvěřinec. Uživatelé s mentálním postižením nejdříve čekalo společné tvoření ozdobného květináčku s vánoční dekorací. Senioři, kteří se tvoření neúčastnili, se jako první potěšili se zvířátky, které s sebou přivezla paní Němcová. Oslík, telátko a ovečku si mohli pohladit všichni uživatelé, v průběhu programu vyslechli poutavé povídání o vánočních svátcích a zvycích. Sami přišli také se svou troškou do mlýna....dovedli odpovědět na mnoho dotazů, které se během povídání o vánočních svátcích vyskytly.