Upravit stránku

Canisterapie v novém roce

První letošní canis

Vánoční setkání a zpívání na Anglickém gymnáziu v Pcích dne 19. 12. 2019

Letos jsme měli velkou příležitost zazpívat si dne 19. 12. 2019 společně se studenty Anglického gymnázia na svátečním muzicírování, které pořádají každý rok s názvem "Půjdem spolu k ředitelně". Před plánovanou akcí jsme společně trénovali a nacvičili téměř hodinové hudební pásmo, které jsme nejprve v rámci generálky předvedli seniorům v našem denním stacionáři. Sváteční muzicírování a společný zpěv měl velký úspěch a všichni si odnesli krásný předvánoční zážitek. Někteří uživatelé dokonce poprvé zpívali na veřejnosti, mají náš velký obdiv, vystoupení zvládli prostě skvěle.

Návštěva dětí ze ZŠ Waldorfská dne 16. 12. 2019 s vánočním programem

V pondělí 16. 12. 2019 nás tradičně navštívila s vánočním programem paní H. Kohoutková s dětmi ze ZŠ Waldorfská. Za doprovodu houslového souboru si všichni zazpívali známé i méně známé koledy. Někteří uživatelé se aktivně zapojili s rytmickým doprovodem na rumba koule, zvonečky, rolničky či ozvučná dřívka. Nechybělo ani povídání o Vánocích. Celé hudební vystoupení bylo zakončeno skladbami z vážné hudby. Hudebníky na závěr čekalo sladké občerstvení.

Vánoce s Bethany

Druhé Vánoce nejenom s Bethany

Vánoční posezení dne 12. 12. 2019 a koncert Pěveckého sboru Gymnázia Dašická

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 strávili naši senioři příjemné dopoledne, kdy si mohli zazpívat společně s Pěveckým sborem Gymnázia Dašická vánoční písně a koledy, dát si výborného svařáka a ochutnat výbornou vánočku a vánoční cukroví. 

Vystoupení uživatelů dne 11. 12. v Divadle 29

Ve středu 11. 12. 2019 večer proběhl v Divadle 29 již tradiční benefiční koncert pro opuštěná a týraná zvířata "Pohlaď kočce (d)UŠI". Uživatelé denního stacionáře podpořili program svým novým vystoupením "Chválím tě, Země má". Zapojili se také do sběru krmiva pro zvířata. Dalšími účinkujícími byly děti s baletním a folklórním vystoupením. Závěr večera citlivě vyplnil sbor Bonifantes, který zazpíval skladby pro adventní čas. Celá akce se velice vydařila a všichni odcházeli spokojení.

Návštěva multikina Cinestar dne 11. 12. 2019

Ve středu 11. 12. 2019 navštívili naši uživatelé opět multikino Cinestar v Grandu. Bohužel, původní záměr zhlédnout pohádku "Kráska a zvíře", se nepodařilo zajistit. Jako náhradní představení byla zvolena "Poslední aristokratka". Obsahem filmu bylo vrácení zámku původním majitelům a tyto skutečnosti byly pojaty s humorem a nadhledem. Všichni se dobře bavili.

Návštěva Integračního centra Kosatec dne 10. 12. 2019

V úterý 10. 12. 2019 navštívili uživatelé na pozvání IC Kosatec, kde probíhala akce "Vánoce v Kosatci". Uživatelé se po příchodu zapojili v keramické dílně do výroby andělíčků. Další zájemci si vybrali zhotovování vánočního papírového řetězu, do kterého vložili svá přání, co by chtěli dostat od Ježíška pod stromeček. Nakonec se všichni občerstvili v místní kavárně. 

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 9. 12. 2019

V pondělí 9. 12. 2019 jsme se všichni těšili na každoroční předvánoční příjezd paní Němcové s mobilním zvěřincem. Do denního stacionáře se na dopoledne "nastěhoval" oslík, telátko, ovečka a koník. Povídání se točilo okolo nadcházejících vánočních svátků, o tradicích a zvycích spojených s vánocemi. Někteří se zapojili také do tvoření přání z přírodního materiálu. Měli radost, že si zhotovili samostatně dárek pod stromeček pro své nejbližší.

Návštěva Mikuláše, čertů a andělů v denním stacionáři dne 5. 12. 2019

Ani letos jsme nezapomněli k nám do denního stacionáře pozvat Mikuláše, čerty a anděle. Někteří se na návštěvu připravili a společně jim zazpívali. Navštívili také seniory, pro které byla tato návštěva velkým překvapením. Po odchodu "návštěvy" jsme naštěstí zjistili, že nám z uživatelů nikdo nechybí, přežili jsme tak ve zdraví i letošní mikulášskou návštěvu.

Vánoční muzicírování denního stacionáře dne 4. 12. 2019 v DK Dukla

Ve středu 4. 12. 2019 proběhl již 12. ročník Vánočního muzicírování Denního stacionáře Slunečnice v DK Dukla. Mezi letošní účastníky vystoupila Základní a Praktická škola Svítání s muzikoterapeutickým souborem Mlima Jua a souborem břišních tanečnic Lamiah, Dětský divadelní soubor Klíč ze ZŠ nábřeží Závodu míru s pohádkou o Nezbedných kůzlátkách, chlapecký sbor Bonifantes, ZŠ J. Ressla s aerobikem a pěveckým sborem ROSA. Nechyběli ani uživatelé našeho denního stacionáře, kteří, jakožto mnoholetí organizátoři této akce, předvedli nový tanec "Chválím tě, Země má". Na závěr vystoupil Denní stacionář z Ústí nad Orlicí se dvěma tanečky. Zájemci si také mohli zakoupit výrobky uživatelů denního stacionáře, stejně tak drobné občerstvení - výborné tvarohové koláče, banánový, mramorový a margot chlebíček, stejně tak něco k pití. Celá akce se vydařila, dle slov účinkujících se rádi k této akci připojí i příští rok a společně s námi se znovu naladit na vánoční čas.

Návštěva centra města - vánoční trhy a výstava obrazů dne 3. 12. 2019

V úterý 3. 12. 2019 se rozhodli senioři ze střediska Artura Krause 2371 podívat se do centra města, projít se po náměstí a podívat se na letošní vánoční trhy a hlavně vánoční strom, který byl již krásně ozdoben. Nakonec využili příležitosti a navštívili i výstavu obrazů. Strávili tak příjemné a zajímavé dopoledne. 

Vánoční posezení dne 2. 12. 2019 v denním stacionáři

V pondělí 2. 12. 2019 byli uživatelé a jejich rodiče pozvání na každoroční vánoční posezení. Někteří rodiče pozvání přijali. Kromě vánočního pohoštění čekalo všechny přítomné vystoupení uživatelů s vánočním programem písní, básní i tanců. Zbytek dopoledne probíhal v přátelském povídání a poslechu koled. Nakonec si všichni popřáli krásné svátky. 

Hraní bowlingu dne 28. a 29. 11. 2019

Ve čtvrtek 28. 11. a v pátek 29. 11. 2019 jsme navštívili nedaleký OK Bowling, někteří z nás měli tak možnost poprvé zkusit si hodit koulí. U pokoulení jsme se dobře nasmáli a zároveň jsme se snažili  získat co nejlepší výsledky. Po velkém soutěživém adrenalinu jsme poseděli a dali si něco dobrého k pití. Těšíme se, až akci znovu zopakujeme.