Upravit stránku

Krajská knihovna v Pardubicích - edukativní program "Co Čech to muzikant" dne 15. 1. 2019

V úterý 15. 1. navštívili uživatelé hudební oddělení Krajské knihovny v Pardubicích, Čekal na ně zde hudebně-vzdělávací pořad "Co Čech to muzikant". Uživatelé si vyposlechli několik ukázek z vážné hudby - od Antonína Dvořáka Smyčcový kvartet, od Bedřicha Smetany klavírní skladbu Medvěd, od Leoše Janáčka skladbu pro dechové nástroje Symfonietu a od Bohuslava Martinů ukázky z Pohádky o ševci a Pohádky o Popelce. Celý program byl doplněn mluveným slovem odborné pracovnice knihovny. Nakonec se rozproudila i diskuze s uživateli. Pořad se jim moc líbil.

Návštěva generální zkoušky Komorní filharmonie Pardubice dne 14. 1. 2019

V pondělí 14. 1. 2019 měli uživatelé - senioři opět díky Komorní filharmonii Pardubice mimořádnou příležitost navštívit generální zkoušku na lednové abonentní koncerty s názvem "Jeden nástroj nestačí" v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích. Dopoledně si tak zpříjemnili poslechem hudby Bohuslava Martinů a Johanna Nepomuka Hummela.

Přednáška Policie ČR v denním stacionáři dne 10. 1. 2019

Ve čtvrtek 10. 1. měli naši uživatelé - senioři příležitost účastnit se přednášky Policie ČR na téma násilí a podvody páchané na seniorech a následně si vyslechnout preventivní opatření, jakým způsobem se mohou bránit. Někteří uživatelé se po přednášce zapojili do diskuze, přednáška byla pro ně přínosem. Měli možnost nejenom si připomenout projevy násilí a omezování, ale také dopady důvěřivého chování. 

Vánoce pro naše klienty

Vánoce od Vás pro nás

Vánoční návštěva MŠ Sezemice

Poslední vánoční dopoledne

Návštěva pěveckého sboru Gymnázium Dašická dne 14. 12. v denním stacionáři

V pátek 14. 12. 2018 přišel potěšit naše seniory dětský pěvecký sbor Gymnázia Dašická, který zazpíval krásné koledy a vánoční písně. Všechny tak naladil na blížící se vánoční svátky, které všichni budou trávit v kruhu rodinném. Někteří senioři si s dětmi společně zazpívali a vzpomněli si na písně, které dlouhou neslyšeli. Děkujeme pěveckému sboru za krásné předvánoční dopoledne.

Vánoční koncert Carmina - ZŠ Polabiny II.

Carmina, sbor s dlouholetou tradicí 

Vánoční posezení s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 jsme v denním stacionáři uskutečnili další předvánoční setkání, které pomohl zorganizovat náš uživatel J. A., který vystupuje s muzikoterapeutickou skupinou Mlima Jua ze Základní a Praktické školy Svítání, o.p.s. a který navíc připravil pro uživatele předvánoční překvapení. Všem se dopoledne moc líbilo, vystoupení skupiny bylo opět velmi živé a dynamické. 

Vystoupení uživatelů v kavárně POHODA - vánoční program

Ve středu 12. 12. 2018 odpoledne se uskutečnilo vystoupení uživatelů s vánočním programem v Kočičí kavárně POHODA. Přítomní rodiče i veřejnost se mohli na chvíli zaposlouchat do básní, koled i Pastýřské hry a prožít tak společně atmosféru adventu. Po vystoupení si všichni zúčastnění popovídali a vychutnali objednané dobroty.

Mobilní zvěřinec v denním stacionáři dne 12. 12. 2018

Ve středu 12. 12. 2018 k nám již tradičně před vánočními svátky zavítal Mobilní zvěřinec. Uživatelé s mentálním postižením nejdříve čekalo společné tvoření ozdobného květináčku s vánoční dekorací. Senioři, kteří se tvoření neúčastnili, se jako první potěšili se zvířátky, které s sebou přivezla paní Němcová. Oslík, telátko a ovečku si mohli pohladit všichni uživatelé, v průběhu programu vyslechli poutavé povídání o vánočních svátcích a zvycích. Sami přišli také se svou troškou do mlýna....dovedli odpovědět na mnoho dotazů, které se během povídání o vánočních svátcích vyskytly.

Návštěva multikina Cinestar dne 11. 12. 2018 - projekce filmu Čertí brko

V úterý 11. 12. jsme navštívili nové filmové představení v multikině Cinestar "Čertí brko" režiséra Marka Najbrta. V úvodu této krásné pohádky stojí následující: "Všichni si myslí, že Peklo je místo plné zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke zlu. To jsou pohádky pro dospělé...Ve skutečnosti je peklo úřad. Úřad, který je tu proto, aby zlo spravedlivě trestal Vaše zlo." Příběh Čertího brka se odehrává ve vesnici Pytlov. Všichni, kteří zde žijí, netuší, že jsou jejich hříchy a nepravosti pečlivě monitorovány místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje kouzelné Čertí brko. Jednoho dne ale přestane fungovat, proto je pověřen doručením nového mladý čert Bonifác...a zde se začíná odvíjet příběh, který je poučný nejen pro děti, ale možná převážně i pro dospělé. Filmové představení všichni se zájmem a bedlivě sledovali. Bylo to příjemně strávené dopoledne. Už se těšíme na další filmové představení.

Vánoční posezení a návštěva žáků ZŠ Waldorfská

V pondělí 10. 12. náš denní stacionář navštívila paní Kohoutková se žáky Základní školy Waldorfské, kteří nám - již tradičně - přišli zpříjemnit adventní čas koncertním vystoupením. Všichni jsme si u stromečku za doprovodu houslí zazpívali známé i méně známé koledy a popovídali si o nadcházejících vánočních svátcích. Po vystoupení byl čas i na pohoštění. Všichni ochutnali zde napečené cukroví. Někteří uživatelé se vzájemně obdarovali dárky. I sám Ježíšek nechal několik dárků pro všechny pod stromečkem. Na závěr příjemně prožitého dopoledne proběhla diskotéka.