Upravit stránku

Předvánoční návštěvy dětí Základních škol v denním stacionáři

Ve čtvrtek 6. 12. náš navštívila Terezka ze Základní školy Luže, která popřála za celou školu seniorům krásné vánoční svátky a zdravíčka v novém roce 2019. Zároveň všem předala ručně vyrobená přání, které vytvořily děti ze ZŠ Luže, její kamarádi. V pátek 7. 12. 2018 navštívil seniory dětský pěvecký sbor ze Základní školy Resslova, který si připravil krásný vánoční program a seniorům zazpíval. Velice si vážíme zájmu o seniory a za návštěvu dětí, které seniorům zpříjemnily den a pohladily je na duši. 

Adventní prodejní výstava a vystoupení uživatelů na Krajském úřadě dne 5. 12. 2018

Ve středu 5. 12. 2018 se konala na Krajském úřadě pod záštitou radního Pavla Šotoly akce s názvem "Adventní prodejní výstava" výrobků klientů poskytovatelů sociálních služeb, kde měl Denní stacionář příležitost nejenom nabídnout k prodeji výrobky uživatelů, ale také odpoledne vystoupit s "vánočním pásmem" a představit své schopnosti a dovednosti. Uživatelé zazpívali nejenom vánoční písně, ale přednesli i básně s vánoční a zimní tématikou.

Čertovské tvoření a návštěva Mikuláše, čertů a andělů v denním stacionáři

Ve čtvrtek 29. 11. jsme se připravovali na plánovanou akci - Mikulášský rej, kdy k nám 5. 12. měli dorazit čerti a andělé společně s Mikulášem. V dílně si uživatelé společně vytvořili v lidské velikosti čerta, kterého jsme vystavili v hlavním vstupu do budovy. Ve středu nás přišli žáci ze ZŠ Resslova převlečení za čerty, anděle a Mikuláše postrašit. Někteří uživatelé se sami převlékli do čertovského obleku, všichni byli skoro opravdoví. Všichni jsme slíbili, že v příštím roce zlobit nebudeme, ale že se na ně budeme zase příští rok těšit. Slibování je totiž jedná věc, ale dodržet takový slib není skutečně jednoduché. Společně jsme si zazpívali a poděkovali jsme, že nás přišli navštívit. 

Vánoční muzicírování Denního stacionáře Slunečnice 4. 12. 2018

V úterý 4. 12. proběhl v Domě kultury Dukla již 11. ročník vánočního muzicírování. Tato akce vznikla s cílem propojit vzájemně světy zdravých i postižených. I když se skladba vystupujících každý rok trochu mění, jsou mezi nimi i stálice, které tuto akci navštěvují pravidelně. Letos se zúčastnilo celkem 6 účinkujících souborů či sborů. Byla to Základní a Praktická škola Svítání s vystoupením břišních tanečnic s názvem Ligths, divadelní kroužek Základní školy Závodu Míru s pásmem "Republika má prázdniny", Základní škola Resslova s již tradiční sestavou aerobiku, Stacionář mezi mosty Trutnov s pěveckým sborem, chlapecký sbor Bonifantes s "Vánočním příběhem" o  zvířátkách a Denní stacionář Slunečnice s tanečním vystoupením "Ruská Máša není česká Dáša". Celý program doplňoval také vánoční prodej výrobků Denního stacionáře Slunečnice a Kočičí naděje z.s. Akce byla úspěšná, sál byl plný diváků. Všem zúčastněným se akce líbila.

Básnický podvečer dne 29.11.2018 v Kočičí kavárně POHODA

Ve čtvrtek 29.11.2018 proběhl v Kočičí kavárně POHODA "básnický podvečer" uživatelů denního stacionáře, kterého se účastnili nejen jejich rodiče, ale také veřejnost. Podnětem pro tuto akci bylo seznámení uživatelů s dopisy malých dětí, které psaly Bohu. Všem se tyto dopisy líbily a tak vznikl nápad zkusit něco podobného. Jejich sdělení nás opravdu překvapily, při četbě došlo i na slzičky.....celá akce byla netradiční a všem se líbila. Posezení v kavárně si na závěr všichni zpříjemnili nějakou sladkostí.

Prodej výrobků denního stacionáře dne 28.11. a 29.11.2018

Ve středu 28. 11. jsme měli příležitost účastnit se vánočních trhů v Denním stacionáři MIREA, kde jsme mohli prezentovat výrobky našich uživatelů a nabídnout je k prodeji. Denní stacionář Mirea v nových krásných prostorách, které byly již vyzdobeny vánočně, připravil i výborné občerstvení a krásnou vánoční pohodu. Při prodeji výrobků pomáhali i samotní uživatelé Denního stacionáře Slunečnice. Ve čtvrtek 29. 11. jsme měli možnost prodávat výrobky našich uživatelů na kreativním veletrhu, který organizoval v ČSOB Pojišťovně centrum Kosatec.

Výroba adventních věnců v denním stacionáři dne 27. 11. 2018

V úterý 27. 11. 2018 jsme připravili pro naše uživatele a jejich rodinné příslušníky a blízké základy pro výrobu adventních věnců, většinou ze stříbrného smrku. Zájemci si tak mohli podle své fantazie a potřeb vytvořit vlastní adventní věnec na stůl anebo na dveře. Strávili jsme tak kreativní odpoledne, při kterém jsme si poslechem koled a ochutnáváním připraveného vánočního cukroví navodili již vánoční atmosféru.

 

 

Benefiční koncert Kočičí naděje z.s. dne 26. 11. 2018 - vystoupení uživatelů

V pondělí 26. 11. 2018 proběhl v Divadle 29 již 7. ročník benefičního koncertu pro týraná a opuštěná zvířata "Pohlaď kočce (d)UŠI". již tradičně ho podpořili sběrem krmiva nejen uživatelé denního stacionáře, ale také žáci ze základních škol. S velkým úspěchem se setkalo každoroční taneční vystoupení uživatelů, tentokrát s názvem "Ruská Máša není česká Dáša". Hlavní program letos zajišťovali žáci ZUŠ Havlíčkova ul. - ŠMIDLÁTKA - s pásmem "Vandrovala jedna panna" a folková skupina TRDLO.  Zájemci zde mohli také nakoupit spoustu dárkových a vánočních předmětů. Celý koncert měl velký úspěch, byly vyprodány lístky k sezení i na stání.

 

Návštěva VČD dne 26.11.2018

V pondělí 26. 11. 2018 navštívilo celkem 6 uživatelů denního stacionáře divadelní představení, které se uskutečnilo na Malé scéně s názvem Pohádky od pohádky. Divadelní představení se uživatelům velmi líbilo, bylo veselé a návštěva divadla jim zpříjemnila pondělní dopoledne.

Mikuláš s překvapením

I letos u nás nechyběli

Písničky naší babičky

Zpěv a úsměv na tváři

Fotografování uživatelů DS Slunečnice

V pondělí 19. listopadu 2018 navštívil náš denní stacionář fotograf pan Petr Moško. Uživatelé, kteří projevili zájem o fotografování, se nejprve seznámili s obsluhou fotoaparátu a na půdě denního stacionáře proběhl i malý pokus s vytvářením fotografií. Následně se všichni vydali do dukelského lesoparku. Již cestou uživatelé fotografovali to, co se jim líbilo. Mnoho dalšího se podařilo zachytit v přírodě. Z "hrubého produktu" budou vybrány ty fotografie, které budou následně uživatelé příležitostně prezentovat v novém roce například v Kočičí kavárně Pohoda, v kavárně Apatyka a v denním stacionáři.